thumbnail
thumbnail

Specialisten backoffice burgerzaken 2x

gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Stationsstraat 18, 9285 NH Buitenpost, Nederland

Sluit over 16 dagen
€ 90,00
1x 24 uur en 1x 28 uur Friesland

Begindatum:

16 jul 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

1x 24 uur en 1x 28 uur

Publicatiedatum:

11 jun 2024

Opdracht omschrijving
De specialist backoffice burgerzaken is dé professional als het gaat om het juist, betrouwbaar en actueel houden van de Basisregistratie Personen. Daarnaast levert hij of zij maatwerk en kwaliteit bij complexe vraagstukken rondom afstamming, nationaliteit, naamrecht, identiteit, (buitenlandse) brondocumenten en verzoeken.

Verantwoordelijkheden
Taken met betrekking tot de Basisregistratie Personen (BRP):

 • Draagt zorg voor de dagelijkse werkzaamheden zoals het berichtenverkeer en het inklaren van waardedocumenten;

 • Verwerkt, corrigeert en controleert (complexe) mutaties in de BRP;

 • Beoordeelt en beslist zelfstandig op aangiften briefadres;

 • Voert adresonderzoeken uit;

 • Draagt zorg voor de uitvoering van eerste inschrijving, hervestiging uit het buitenland en emigratie;

 • Beoordeelt (buitenlandse) brondocumenten op vormvereisten, inhoud en echtheidskenmerken;

 • Neemt zelfstandig de Verklaring Onder Ede (VOE) af.

Taken met betrekking tot de Burgerlijke Stand:

 • Draagt zorg voor de informatievoorziening over en afhandeling van (complexe) producten en vraagstukken op het gebied van Burgerlijke Stand en Internationaal Privaatrecht (IPR);

 • Is in staat alle voorkomende akten en latere vermeldingen van de Burgerlijke Stand op te maken;

 • Voert de werkzaamheden uit die verband houden met het bijhouden van de registers;

 • Geeft uitvoering aan de Wet op de Lijkbezorging binnen het taakveld Burgerzaken.

Overige taken:

 • Verricht uitvoerende werkzaamheden binnen de organisatie van verkiezingen;

 • Is adviserend en behulpzaam aan frontofficemedewerkers bij complexe(re) burgerzaken aangelegenheden;

 • Neemt naturalisatie- en optieverzoeken in behandeling en organiseert de naturalisatie- en optieceremonies;

 • Voert erfgenamenonderzoeken uit voor notarissen;

 • Behandelt (complexe) verzoeken van gegevensverstrekking;

 • Ondersteunt de BRP-beheerder bij het uitvoeren van de jaarlijkse zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten;

 • Toetst aangiften en verzoeken met toepassing van nationale en internationale wet- en regelgeving en handelt deze zelfstandig af, met inachtneming van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).

De functie Specialist backoffice burgerzaken is in ons functieboek opgenomen in schaal 8.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 16 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 1x 24 uur en 1x 28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De opdracht is voor 24 uur en voor 28 uur per week. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inzet te verhogen tot maximaal 36 uren per week waarbij het uurtarief ongewijzigd zal blijven, tenzij partijen bij urenuitbreiding een lager uurtarief overeenkomen vanwege de verhoging van de inzet. Een hoger uurtarief is uiteraard niet mogelijk. Deze urenuitbreiding is optioneel, opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Uitbreiding geschiedt in overleg met opdrachtnemer en wordt indien van toepassing nader schriftelijk vastgelegd. Bij inschrijving dient u uit te gaan van het minimaal aantal uren per week. De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 2 juli a.s. in het gemeentehuis te Burgum. We vragen je hier rekening mee te houden.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe. In het cv dient een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en het aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 • U voegt een motivatiebrief van de kandidaat van maximaal 2 pagina’s A4 toe.

 • De kandidaat heeft HBO werk- en denkniveau.

 • De kandidaat is in het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie) ofwel bereid deze aan te vragen

 • Beheersing van de Engelse taal

 • Een positieve houding ten opzichte van de Friese taal, waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pré is.

Wensen

 • Relevante opleidingen en cursussen op het gebied van de BRP en de Burgerlijke Stand (40%)

 • Minimaal 2 jaar werkervaring (20%)

 • Ervaring en feeling met softwareapplicaties als IZRM en iBurgerzaken (40%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Specialisten backoffice burgerzaken 2x die deze organisatie zoekt?