thumbnail
thumbnail

Senior planeconoom

gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Stationsstraat 18, 9285 NH Buitenpost, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 115,00
32-36 uur Friesland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

32-36 uur

Publicatiedatum:

2 feb 2024

Opdracht omschrijving
Team Beleidsontwikkeling Ruimte is verantwoordelijk voor veel beleidsterreinen van het fysieke domein. In het team van ruim 25 medewerkers houden adviseurs, ontwikkelaars en juristen zich bezig met de domeinen grondzaken & planeconomie, duurzaamheid, milieu, economie, recreatie & toerisme en natuur & landschap. We zijn een betrokken team, hebben een informele werksfeer en samenwerken staat bij ons centraal.

Verantwoordelijkheden
In deze functie ben je de strategische adviseur en het centrale aanspreekpunt voor planeconomie en grondbeleid. Als senior planeconoom ben je verantwoordelijk om de ruimtelijke toekomstvisie van de gemeente op een financieel gezonde manier werkelijkheid te maken. Je voelt je als een vis in het water aan de onderhandeltafel en weet politiek gevoelige projecten tot een succes te maken.

Je bent verantwoordelijk voor de advisering over planeconomische (beleids-)vraagstukken bij (soms complexe) gebiedsontwikkeling- en vastgoedprojecten en je houdt je bezig met het ontwikkelen van beleid op het gebied van planeconomie en grondprijzen.

Financiële haalbaarheidsberekeningen, risicoanalyses en exploitatieberekeningen van ruimtelijke plannen worden
zelfstandig door jou voorbereid, opgesteld en herzien. Je adviseert (op financieel gebied) bij grote ontwikkelings- en herstructureringsplannen en gebiedsontwikkelingsvraagstukken. Je onderhandelt in samenspraak met de projectleider(s) over de voorwaarden voor de uitgifte van gronden ten behoeve van de realisatie van woningbouw, kantoren en andere bestemmingen, over complexe exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten en over de ontwikkeling en realisatie van locaties.

De functie van senior planeconoom is in ons functieboek ingschaald in functieschaal 10a. 

Deze opdracht wordt tegelijkertijd intern, extern en als inhuuropdracht uitgezet. Mocht blijken dat er bij reguliere vacature een geschikte kandidaat tussen zit, dan krijgt deze kandidaat voorrang op de kandidaten van de inhuuropdracht.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 maart 2024 tot en met 31 december 2024 voor 32-36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De opdracht is voor 32-36 uur per week. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inzet te verhogen tot maximaal 36 uren per week waarbij het uurtarief ongewijzigd zal blijven, tenzij partijen bij urenuitbreiding een lager uurtarief overeenkomen vanwege de verhoging van de inzet. Een hoger uurtarief is uiteraard niet mogelijk. Deze urenuitbreiding is optioneel, opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Uitbreiding geschiedt in overleg met opdrachtnemer en wordt indien van toepassing nader schriftelijk vastgelegd. Bij inschrijving dient u uit te gaan van het minimaal aantal uren per week. De gesprekken vinden plaats op 28 februari. We vragen je hier rekening mee te houden.

Eisen

  • U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

  • U voegt een motivatiebrief van de kandidaat van maximaal 2 pagina’s A4 toe.

  • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.

  • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar recente en relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van vastgoed- en grondbeleid.

  • In het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie) ofwel bereid deze aan te vragen.

Gunningscriteria

  • De mate van werkervaring met het uitvoeren van planeconomische activiteiten binnen een omgeving met grootschalige en soms complexe projecten. Dit blijkt uit cv of toelichting in motivatiebrief. (40 %)

  • De mate van ervaring met het opstellen en beheren van grondexploitaties en exploitatieplannen. Dit blijkt uit cv of toelichting in motivatiebrief. (20 %)

  • De kandidaat voldoet aan de VTH kwaliteitscriteria Frysk Peil en kan dat aantonen met een EVP1. 0 = nee, 5 = ja

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior planeconoom die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.