thumbnail
Projectleider Ondermijning

gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Stationsstraat 18, 9285 NH Buitenpost, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 8 dagen
€ 110,00
28-32 Friesland

Publicatiedatum:

27-07-2022

Sluitingsdatum:

22-08-2022

Begindatum:

01-10-2022

Einddatum:

01-10-2023

Uren per week:

28-32

Fryslân is uniek, vanwege de grootte, de ligging, de (Elf)steden en het uitgestrekte buitengebied met al haar facetten, zoals jachthavens, zeehavens, leegstaande boerderijen etc. Deze kenmerken maken de provincie tot een favoriete bestemming van toeristen, eigen inwoners maar ook: criminelen. Dit laatste is een zorgelijk feit.

Steeds vaker is de aanwezigheid van criminele activiteiten en ondermijning zichtbaar en voelbaar in de “mienskip”. De Friese overheden zullen daartegen afzonderlijk voldoende weerbaar moeten zijn, maar ook gezamenlijk één lijn moeten trekken om georganiseerde ondermijnende criminaliteit het hoofd te kunnen bieden. De provincie Fryslân, het wetterskip en de Friese gemeenten slaan daarom hun handen inéén door een gezamenlijke aanpak op ondermijning te realiseren; De Friese Norm.

De Friese Norm is een intentieverklaring. Hierin zijn ambities opgenomen over een geharmoniseerde aanpak op ondermijning.

Ambities zijn een begin, uiteindelijk draait het om de uitvoering, voortzetting en waarmaken van de intenties. Daarbij geldt: samen sta je sterk. Om de ambities te realiseren en te bereiken stellen wij voor om een gezamenlijke trekker/projectleider aan te stellen die zich inzet op de doelstellingen van de intentieverklaring.

De projectleider krijgt de volgende rollen toebedeeld:

1. Aanjager;

De projectleider heeft een aanjagende rol als het gaat om de ambities van de intentieverklaring. Hij/zij zet zich in om de deelnemende organisaties te stimuleren en te prikkelen tot het realiseren van de intenties uit de verklaring. Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om gelden te verkrijgen voor de langere termijn om de integrale samenwerking structureel in te bedden.

2. Ontwikkelaar;

De projectleider ontwikkelt producten, communicatieplannen, leergangen of zet zich in om deze ontwikkelingen mogelijk te maken bij de deelnemende overheden.

3. Verbinder.

De projectleider weet verbindingen te zoeken en te leggen tussen de aangesloten overheden, maar ook interne verhoudingen. Hij/zij weet handhavers in de uitvoering bij elkaar te brengen, maar ook beleidsmedewerkers. Daarbij wordt er onder andere gebruik van de rol als aanjager en ontwikkelaar, om een effectieve schakel te vormen tussen operationeel en strategisch niveau. Daarbij maakt de projectleider gebruik van de kennis en expertises die het RIEC aanbiedt om ook deze aan te haken bij de aanpak in Fryslân.

Met De Friese Norm werpen de overheden barrières op tegen ondermijnende criminaliteit en versterken en vergroten zij de weerbaarheid tegen ondermijning van zowel de overheden als inwoners.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Ondermijning die deze organisatie zoekt?