thumbnail
thumbnail

Toezichthouder Kinderopvang (2x)

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
80
12-30 Utrecht

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

1 okt 2024

Uren per week:

12-30

Publicatiedatum:

18 nov 2023

Toezichthouder Kinderopvang (2x)
Periode: 1-1-2024 - 1-10-2024 met verlengingsopties (zie toelichting)
Belasting: 12-30 uur (zie toelichting hierover in de tekst)
Tarief: Max. 80 euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW

*kleine aanpassing in periode*
Korte beschrijving speelveld
Als toezichthouder bij de Inspectie Kinderopvang beoordeel je de kwaliteit van alle vormen van kinderopvang in de stad Utrecht. Je inspecteert kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders aan de hand van de wet- en regelgeving.

Het team Inspectie Kinderopvang valt onder de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht.
De afdeling Volksgezondheid ontwikkelt het Utrechtse gezondheidsbeleid samen met verschillende partners in de stad om te bereiken dat alle Utrechters zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven. Met extra aandacht voor inwoners met een minder goede gezondheid.

Jouw functie oefen je uit vanuit ons stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal en in de stad op de kinderopvanglocaties. Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

Je taken zijn:
Je gaat op inspectiebezoek bij locaties. Je observeert, gaat in gesprek met pedagogisch medewerkers, de oudercommissie en/of het management en voert documentenonderzoek uit. Je inspecteert op de wettelijke eisen uit de Wet Kinderopvang. Je weegt deze informatie af en komt tot een oordeel. Je bevindingen verwerk je in een inspectierapport, dat goed leesbaar en handhaafbaar is en je zorgt voor correcte dossiervorming. Administratie is een belangrijk onderdeel van jouw werk.

Als toezichthouder wordt er een sterk beroep gedaan op jouw pedagogische kennis & ervaring en op jouw communicatieve vaardigheden. De manier waarop je contact hebt met de houders van kinderopvang is cruciaal.

Binnen een inspectieonderzoek ga je zoveel mogelijk in gesprek en maak je afspraken over de naleving van de kwaliteitseisen. Je geeft ruimte waar het kan en handhaaft als het moet binnen het gemeentelijke beleidskader. Voorbeelden van handhavingsmaatregelen zijn het geven van een aanwijzing (met herstelafspraken) en het opleggen van een bestuurlijke boete.

Jij hebt:

  • Ervaring als toezichthouder binnen de kinderopvang (meer dan 3 jaar)

  • Bij voorkeur een pedagogische opleiding op HBO / WO-niveau gevolgd

  • Kennis van actualiteiten in de sector kinderopvang en de landelijke organisaties en spelers in de kinderopvang branche

  • Affiniteit met juridische zaken/ bestuursrecht

  • Sterke communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk), op verschillende niveaus

Goed om te weten:
Gesprekken zijn gepland maandagmiddag 4 of dinsdagochtend 5 december. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden.

Toelichting uren verdeling:
Wij verwachten dat de opdracht in totaal zon 600 uur bedraagt. Daarbij gaan we uit van 45 tot 55 uit te voeren inspecties. Het aantal uur per week is bespreekbaar, maar het heeft de voorkeur dat de inspecties halverwege het jaar, uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 zijn afgerond. Indien gewenst kan er afhankelijk van interne en externe ontwikkelingen, sprake zijn van een verlening.

Door de weging van de antwoorden op de vragen in de uitvraag wordt de rangorde van de offertes in prijs/kwaliteit bepaald. Alleen van de 5 hoogst scorende offertes worden nader gewogen op de kwaliteit. Indien het aantal offertes de 10 niet overstijgt kunnen alle offertes nader op de kwaliteit beoordeeld worden.

Bij gebleken geschiktheid bestaat er een kans dat er nog een kandidaat uit deze procedure wordt aangenomen.

Een deta-vast constructie kan, indien dit gewenst is door de Gemeente Utrecht, aanbieder en kandidaat, tot de mogelijkheden behoren.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.

De gemeente Utrecht behoudt zich het recht voor om gedurende de eerste 3 maanden na gunning, bij gebleken ongeschiktheid of tussentijdse beeindiging, de opdracht te gunnen aan de nummer 2 aanbieder of opvolgend.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Toezichthouder Kinderopvang (2x) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.