thumbnail
thumbnail
Projectcoördinator Energietransitie RES U16

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
24-28 Utrecht

Publicatiedatum:

16-03-2023

Sluitingsdatum:

22-03-2023

Begindatum:

16-03-2023

Einddatum:

01-03-2024

Projectcoordinator Energietransitie RES U16
Periode: per direct tot 1 maart 2024, met 13 verlengingsopties van 1 maand (24 maanden is de maximale inhuurtermijn)
Belasting: 24 - 28 uur per week gemiddeld
Tarief: 110,- per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW

Omschrijving van de omgeving en de huidige situatie
De RES U16 (Regionale Energie Strategie) is het samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht voor de organisatie van de energietransitie. De lokale activiteiten en de bestuurlijke afspraken op regionaal niveau komen samen bij het regionaal programmateam RES U16. Samen met de deelnemende overheden is dit team verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de RES U16 1.0. Het programmateam bestaat uit de programmamanager, de programmasecretaris, drie projectcoordinatoren, de communicatieadviseur en de projectondersteuner. De programmamanager is je leidinggevende. In de dagelijkse uitvoering stuurt de programmasecretaris de projectcoordinatoren aan. De RES U16 is ondergebracht de netwerkorganisatie U10. De standplaats is Utrecht.

Het team zoekt naar een collega die de rol van projectcoordinator Van zoekgebied naar vergunning op zich neemt.

Projectcoordinator van zoekgebied naar vergunning RES U16
In de RES 1.0 hebben we de ambitie vastgesteld uiterlijk in 2030 1,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. Binnen het thema richt jij je op de realisatie van zonnevelden en windmolens. Een thema met grote maatschappelijke gevoeligheid. Daarbij bemoeilijkt netcongestie de realisatie in een groot deel van de U16. Het vraagt creativiteit en gedrevenheid om stappen te blijven zetten en samen met de deelnemers de RES-ambitie te realiseren. De uitvoering van de RES 1.0 ligt primair bij de deelnemende overheden. Regionaal ondersteunt het programmateam dit zo goed mogelijk. De basis hiervoor is bestuurlijk vastgestelde regionaal uitvoeringsplan.

Als projectcoordinator ben je verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het thema van zoekgebied naar vergunning. Je coordineert de activiteiten en zorgt voor een constructieve samenwerking om de doelen en resultaten uit de RES 1.0 en het regionaal uitvoeringsplan te realiseren. Je werkt ook mee aan de ontwikkeling naar de RES Herijking. Een belangrijk onderdeel daarvan is een regionale plan m.e.r. die je in 2023 opstart.

In het programmateam stem je af en werk je samen met de andere inhoudelijke themas: warmte en zon-op-dak. Je werkt je ook samen aan thema-overstijgende pijlers, zoals netinfrastructuur, monitoring, communicatie/participatie en bestuurlijke samenwerking.

De programmasecretaris is je eerste aanspreekpunt op inhoudelijke en procesmatige vraagstukken. Afstemming over de strategische vraagstukken vindt plaats in de driehoek projectcoordinator, programmasecretaris en programmamanager. Er worden door de programmasecretaris diverse taken naar de projectcoordinator gedelegeerd.

Dit is je werk

 • Verantwoordelijk voor het gezamenlijk behalen en vastleggen van de regionale projectresultaten door de aangesloten overheden, overzicht houden op inhoud, proces en resultaat.
 • Verantwoordelijk voor het nakomen van de inhoudelijke planning, het organiseren van regionale initiatieven, het samenbrengen van partijen met kennis en ervaring.
 • Boegbeeld en aanspreekpunt voor alle interne en externe partijen op het thema.
 • Verbinden van partijen op de inhoud en in het proces en hen waar nodig proactief te benaderen met acties en voorstellen.
 • Leider vanuit het programmateam op het gebied van zon en wind op land tijdens ambtelijke overleggen en in bestuurlijk overleg en andere bijeenkomsten.
 • Stemt inhoudelijk af met de programmasecretaris en andere projectcoordinatoren voor thema-overstijgende kansen of issues en te agenderen onderwerpen voor het Ambtelijk Overleg en de Stuurgroep.
 • Organiseert en bereidt voor/na de ambtelijke overleggen voor het desbetreffende thema en zit deze voor.
 • Is als programmateamlid gericht op samenwerken, ondersteunen en adviseren van teamleden en vice versa.
 • Draagt als programmateam lid gevraagd en ongevraagd bij aan de algemene taken in de dagelijkse uitvoering.

Belangrijke te behalen resultaten
 • Plan MER: Plan van Aanpak en NRD voor een regionale plan m.e.r. in 2024 zodat begin 2025 besluitvorming over een herijkte RES kan plaatsvinden. Gezien de maatschappelijke en bestuurlijke gevoeligheid stem je hierbij af met de programmamanager. De plan m.e.r. RES U16 benut de onderzoeksresultaten van de plan MER die de provincie in 2023 doet.
 • Netcongestie: Ontwikkelen en uitvoeren van een aanpak om ondanks netcongestie door innovatieve concepten toch voortgang te boeken. Dit doe je in goede samenwerking met de andere twee projectcoordinatoren, de deelnemende overheden, Stedin en maatschappelijke partners.
 • Monitor: Monitor van de voortgang van planvorming en realisatie van grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking met windmolens en zonnevelden. Hiervoor is een regionale tool ontwikkeld en op dit thema werk je nauw samen met de programmasecretaris.

Dit vragen we van je
 • Afgeronde academische opleiding, het liefst ruimtelijk, energie-, milieu- of klimaat gerelateerd.
 • Aantoonbare relevante werkervaring in projecten in de lokale/regionale elektriciteitstransitie.
 • Ervaring met het vorm en inhoud geven aan een samenwerking tussen organisaties, bij voorkeur op het gebied van de energietransitie.
 • Ervaring met het leiden van ambtelijke werkgroepen en externe stakeholdersgroepen.
 • Bekendheid met de regio U16 is een pre.

Persoonlijke kwaliteiten
 • Energieke teamspeler, samenwerkingsgericht
 • Gedreven, nieuwsgierig en open minded
 • Is een verbinder en een goede luisteraar, kan schakelen tussen bestuurlijk en uitvoerend niveau en tussen de gevoeligheden onderling bij deelnemende partijen
 • Aanpakker met groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Combineert conceptueel inzicht met een krachtige, concrete uitvoering van opgaven
 • Vindt creatieve oplossingen
 • Stelt bijtijds de hulpvraag en biedt proactief hulp
 • Positieve energie en humor


Goed om te weten
De functie is op niveau senior projectleider of programmacoordinator of senior-adviseur.

Dit betreft een spoedaanvraag, aangezien de gegunde offerte/kandidaat heeft afgezien van deze opdracht.

Een kennismakingsgesprek kan onderdeel uitmaken van de procedure. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.

Documenten:

  Vind jouw droomopdracht

  Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht

  Ben jij de Projectcoördinator Energietransitie RES U16 die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.