thumbnail
thumbnail
Ervaren projectleider geluidssaneringen

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
8 Utrecht

Publicatiedatum:

17-03-2023

Sluitingsdatum:

27-03-2023

Begindatum:

20-03-2023

Einddatum:

31-12-2023

Ervaren projectleider geluidssaneringen
Periode: Per direct tot 31-12-2023, met 15 opdrachtverlengingsopties van 1 maand (24 maanden is de maximale inhuurtermijn)
Belasting: 8 uur per week gemiddeld
Tarief: Tot 125 euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW

Korte beschrijving speelveld
Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. We vinden het belangrijk dat die groei blijft passen bij het karakter van de stad met een goede balans tussen groei en leefbaarheid. Leidraad hierbij is de Ruimtelijke Strategie Utrecht, waarbij het bevorderen van gezond stedelijk leven voor iedereen centraal staat. De Ontwikkelorganisatie Ruimte werkt vanuit die strategie aan de ruimtelijk economische opgaven van de stad: een forse woningbouwopgave, duurzame mobiliteit, de energietransitie, behoud en uitbreiding van groen in de stad, voldoende voorzieningen en werkgelegenheid.

Naast het mogelijk maken de ambities van de stad Utrecht is het ook noodzakelijk langdurige en complexe projecten goed te blijven uitvoeren. Een van de projecten betreft het uitvoeren van geluidssaneringen Sanering | BSV (bureausaneringverkeerslawaai.nl). We willen graag 5000 geluidssaneringen gaan uitvoeren in de komende jaren waarvan ongeveer 300 geluidssaneringen in 2023. We zoeken op korte termijn een ervaren Projectleider voor de geluidssaneringen. Hierin onderscheiden we vier deelprojecten:

 1. Organisatie project

 2. Subsidie regelen

 3. Aanbesteding

 4. Uitvoering

Het is van groot belang dat de projectleider de samenhang tussen de verschillende deelprojecten borgt en flexibel is qua urenbesteding.

Je taken zijn:
Al lange tijd is Utrecht van plan de resterende geluidsaneringsvoorraad onder de Wet geluidhinder uit te voeren. Uitdaging blijft om het project op te zetten, efficient aan te sturen en tijdig de financiering en het projectteam op orde te hebben. Het project gefaseerd uitvoeren is onontkomelijk.

De kandidaat gaat de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Opstellen plan van aanpak;

 • Inhuur en aanbesteding benodigde capaciteit aan geluidadviseurs en eventueel inhoudelijke projectleider;

 • Organiseren van het opstellen saneringsprogrammas tot vaststelling HoMa-besluit
   Hiervoor is interne inhoudelijke aansturing nodig en contact onderhouden met Bureau Sanering Verkeerslawaai;

 • Organiseren uitvoering onderzoeksfase voor het bepalen van de benodigde geluidwerende voorzieningen;

 • Regelen van het toekennen van de benodigde uitvoeringssubsidie bij Bureau Sanering Verkeerslawaai;

 • Organiseren uitvoeringsfase inclusief aanbesteding werk;

 • Organiseren en afhandelen juridische en financiele afronding en verantwoording.

Overkoepelend over deze projecten is het volgende noodzakelijk:

 • Fungeren als contactpersoon voor bureau sanering verkeerslawaai;

 • Zorgdragen voor opdrachtprocedures;

 • Zorgdragen voor projectcommunicatie (intern en extern);

 • Zorgdragen voor aanvraag geluidssubsidies;

 • Aansturen externe partners waaronder aannemers;

 • Bijhouden risicodossier.

Verder vragen wij het volgende:

 • Actieve bijdrage aan gesprekken

 • Open en innovatieve houding

 • Je signaleert kansen en risicos, adviseert hier desgewenst over, en werkt deze uit tot een succesvol eindproduct

 • Je bent een verbindende schakel tussen het project en het team Geluid en trillingen

Jij bent/hebt:

 • Hbo of wo werk- en denkniveau met ruime ervaring binnen en met de aansturing van geluidsaneringsprojecten;

 • Ervaring met de regelgeving die op de sanering verkeerslawaai van toepassing is;

 • Ervaring met (Europese) aanbestedingen;

 • Ervaring met (RAW)bestekken en directievoering (UAV/UAV-GC);

 • Flexibel inzetbaar qua urenbesteding.

Goed om te weten:
Hybride werken is een optie. Aanwezigheid wordt van jou verwacht wanneer er belangrijke bijeenkomsten zijn. Gesprekken zijn gepland op dinsdag 28 maart en/of woensdag 29 maart. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw droomopdracht

  Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht

  Ben jij de Ervaren projectleider geluidssaneringen die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.