thumbnail
thumbnail

Coördinator Integraal Zorg Akkoord U16 gemeenten

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€115
28-32 Utrecht

Begindatum:

31 mei 2023

Einddatum:

1 jan 2024

Uren per week:

28-32

Publicatiedatum:

27 mei 2023

Coordinator Integraal Zorg Akkoord U16 gemeenten
Periode: Per direct tot 1 januari 2024, met 17 opdrachtverlengingsopties van 1 maand (24 maanden is de maximale inhuurtermijn)
Belasting: 28 - 32 uur per week gemiddeld
Tarief: Tot 115 euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW

De U16 bestaat uit vier WMO-regios met daarin 16 gemeenten: Utrecht West (De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden), Lekstroom (Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden), Zuid Oost Utrecht (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist) en Utrecht De U16 vormt samen met Eemland de zorgkantoorregio Utrecht.

Voor 1 juli moet in het kader van het Integrale Zorgakkoord het regiobeeld voor de zorgkantoorregio Utrecht gepubliceerd worden. In U16 verband wordt het landelijk beschikbaar gestelde basisbeeld verrijkt met gegevens vanuit de regio op basis van input m.b.t. de opgaven en ontwikkelingen in de vier WMO-regios van de U16. Hiervoor is een opdracht uitgezet bij Raedelijn en Julius centrum (UMCU) die in samenwerking met de GGDrU en gemeente Utrecht tot een cijfermatige aanvulling komen. Dit beeld moet geduid worden in samenwerking met partijen in de regio, en vormt de basis voor de uitwerking van de regioplannen.

Op basis van het regiobeeld moet een regioplan worden opgesteld dat voor 1 januari 2024 moet worden gepubliceerd op Zorgkantoorregio. In U16 verband werken wij hierop samen, ook met de partners in de regio. De schaal waarop opgaven worden aangepakt verschilt. Bij sommige ligt de focus op de Wmo-regios, bij anderen op de schaal van de U16 of zorgkantoorregio, maar is het wel van belang dat voldoende oog is voor specifieke kenmerken van/ binnen Wmo-regios.

Dit is je werk

 • Proces begeleiden van de totstandkoming van het regiobeeld. Dit betekent eerste aanspreekpunt zijn voor de opdrachtnemers als het gaat om de vertaling van de input van gemeenten naar cijfers die in het regiobeeld moeten worden opgenomen.

 • Proces begeleiden van de totstandkoming van het regioplan. Het proces om van de plannen van de Wmo-regios te komen tot een geintegreerd plan op het niveau van de zorgkantoorregio tot hier te komen moet gecoordineerd en begeleid worden, zodat er een samengesteld plan komt dat recht doet aan de regio, en ook aan de opgaven in de sub-regios (=WMO-regios).

 • Inrichting van instrument, samen met de zorgverzekeraar, voor het bewaken van de voortgang en monitoren op resultaten bij de uitvoering van het regioplan en of de benoemde aanpakken ook leiden tot de gewenste resultaten

 • Deelname als vertegenwoordiger vanuit de U16 aan het Programmamanagementbureau IZA

 • Het programmamanagementbureau IZA, waarin een vertegenwoordiging vanuit Zilveren Kruis en gemeenten (U16 en Eemland), ondersteunt de uitvoering door planning, voorbereiding en uitwerking van de overleggen.

 • Organiseren, voorbereiden en voorzitten overleggen tussen de coordinatoren van de 4 Wmo-regios en Zilveren Kruis. De vier gemandateerde projectleiders/coordinatoren vanuit de Wmo-regios stemmen activiteiten en planning met elkaar af, en kijken met elkaar op welke themas/activiteiten vanuit de sub-regios synergie en efficiency kan worden behaald. Zij bereiden daarnaast de overleggen van het programmamanagementbureau IZA voor en nemen samen deel aan het opdrachtgeversoverleg met Zilveren Kruis. De behoefte is zo min mogelijk extra overleg te hebben naast het tweewekelijkse opdrachtgeversoverleg. De afstemming zal zoveel mogelijk in de voorbereiding van dat overleg moeten plaatsvinden.

 • Organiseren en voorbereiden overleggen tussen de vier gemandateerde wethouders van de vier WMO-regios.

De governance binnen de U16 moet nog verder vormgegeven worden. Het idee op dit moment is dat de vier gemandateerde wethouders met elkaar de vorderingen op het IZA-traject monitoren.

 • De regio coordinatoren voorzien van raad en advies, sparringpartner

De U16 coordinator is beschikbaar voor gevraagd en ongevraagd advies aan de vier regio-coordinatoren op proces en aanpak, en bevordert hiermee een situatie waarin de vier regios van elkaar leren en met elkaar verder ontwikkelen. Een van de onderwerpen betreft de afspraken die gemeenten in het kader van IZA maken met zorgaanbieders: indien nodig met (lokaal) maatwerk, maar indien niet, dan helpen eenduidige samenwerkingsafspraken in het efficient inzetten van de schaarse zorgcapaciteit

 • Inrichting digitaal platform

Om makkelijk informatie te delen en gezamenlijk te bewerken moet een digitaal platform worden ingericht waarop de regiocoordinatoren en de U16 coordinator gezamenlijk kunnen werken. Dit moet voldoen aan de veiligheidseisen die gemeenten stellen.

 • Het mee-aanjagen, voorbereiden en uitwerken van een lerende U16-brede omgeving waarin we samenwerken rondom IZA.


Dit vragen we van je

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau

 • Je hebt gewerkt met/in gemeenten (in het bijzonder in het sociale domein breed) en hebt daarin ervaring met samenwerking met zorgpartners, zorgverzekeraar en gemeenten onderling.

 • Je bent een netwerker met leiderschapskwaliteiten, kan goed overzicht houden en hebt geen moeite met schakelen op verschillende niveaus

 • Je bent per direct inzetbaar

Goed om te weten
Hybride werken is een optie. Aanwezigheid wordt van jou verwacht wanneer er belangrijke bijeenkomsten zijn. Het team werkt doorgaans 50% van de tijd op kantoor, dit wordt ook van de externe kandidaat verwacht.

De gesprekken zijn gepland op vrijdag 9 juni. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden

Na 936 gewerkte uren bestaat de mogelijkheid om de externe medewerker in loondienst te nemen bij de Gemeente Utrecht. Indien dit niet akkoord is, graag vooraf communiceren.

Door de weging van de antwoorden op de vragen in de uitvraag wordt de rangorde van de offertes in prijs/kwaliteit bepaald. Alleen van de 5 hoogst scorende offertes worden nader gewogen op de kwaliteit. Indien het aantal offertes de 10 niet overstijgt kunnen alle offertes nader op de kwaliteit beoordeeld worden.

Bij gebleken geschiktheid bestaat er een kans dat deze opdracht aan meer kandidaten uit deze procedure wordt gegund.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Coördinator Integraal Zorg Akkoord U16 gemeenten die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.