thumbnail
thumbnail
Projectmanager MS365

gemeente Súdwest-Fryslân

Marktstraat 15, 8601 CR Sneek, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit vandaag
€ 150,00
32 Friesland

Publicatiedatum:

25-11-2022

Sluitingsdatum:

02-12-2022

Begindatum:

12-12-2022

Einddatum:

30-06-2023

Uren per week:

32

Als projectenmanager MS365 werkplekconcept is je opdracht het uitvoeren van integraal projectmanagement op meerdere samenhangende deelprojecten m.b.t. de verdere invoering van het MS365 werkplekconcept. Gezien het belang en de complexiteit van deze invoering, onderscheiden we naast projectmanagement taken ook taken op het vlak van verandermanagement en portfoliomanagement.

  • het vaststellen van de overkoepelende doelstelling voor de verschillende projecten die samenkomen in het overkoepelende project.
  • het maken van een planning voor de uitvoer van de verschillende projecten
  • het vaststellen en monitoren van de budgetten
  • het samenstellen van de teams
  • alle medewerkers, zoals de projectleiders en coördinatoren, op de hoogte stellen van de doelstellingen
  • het aansturen en ondersteunen van de projectleiders
  • contact onderhouden met de opdrachtgever, gedelegeerd opdrachtgeven en business-sponsor en hen op de hoogte houden van de voortgang
  • het afronden van de projecten en de uitkomst of resultaten overdragen aan de opdrachtgever
  • het vanuit verandermanagement perspectief signaleren en waar nodig organiseren en bewerkstelligen van benodigde veranderingen binnen betrokken afdelingen met betrekking tot o.a. verantwoordelijkheid, eigenaarschap en cultuur.
  • het vanuit portfoliomanagement perspectief signaleren en waar nodig organiseren en bewerkstelligen van benodigde veranderingen m.b.t. de processen voor portfoliomanagement en projectmanagement (delivery management).

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmanager MS365 die deze organisatie zoekt?