thumbnail
thumbnail
Programmamanager

gemeente Súdwest-Fryslân

Marktstraat 15, 8601 CR Sneek, Nederland

Sluit over 10 dagen
€ 120,00
36 Friesland

Begindatum:

15 jun 2023

Einddatum:

15 okt 2023

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

27 mei 2023

Wij zoeken een Programmamanager voor 2 nieuwe programma’s:

(De opdracht kan ook door twee personen worden ingevuld, dan geldt een opdrachtomvang van 18 uur per programma)

  1. Programma Ontmoeten en dichtbij
  2. Programma Iedereen doet mee

Iedereen doet mee

We willen dat onze een gemeente een plek is waar iedereen gelijke kansen krijgt om gelukkig en gezond te zijn. Gezondheidsvraagstukken vragen om een breed perspectief en integrale benadering waarbij het niet alleen over de fysieke gezondheid gaat maar ook over welzijn en zingeving. Ook speelt de leefomgeving een belangrijke factor in de ervaren gezondheid van inwoners. Daarom werken wij vanuit het concept van positieve gezondheid als de basis voor gezond beleid op allerlei beleidsterreinen.

De opgave op het terrein van preventie en positieve gezondheid is drieledig:

a) verder bouwen aan een sterk gezondheidsstelsel,

b) versterken van verbindingen tussen inwoners en

c) bevorderen gelijke gezondheidskansen zodat inwoners economisch en maatschappelijk mee kunnen doen.

Ontmoeten en dichtbij

Ontmoeten en dichtbij betreft de verduurzaming van ontmoetingsplaatsen en het versterken van de functies van ontmoetingsplaatsen. Het is hierbij van belang om de dienstverlening dichtbij de burger te organiseren. Voor Ontmoeten zijn de ambities inmiddels vertaald in een vastgestelde beleidsnotitie. Op het thema Dienstverlening moet binnen het programma nog de nodige stappen worden gezet.

Hoofdtaken programmamanager:

  • werkt de inhoudelijke programma aanpak uit; zorgt ervoor dat de ambitie, de doelen, de programmastrategie en de concrete aanpak van het programma wordt uitgewerkt
  • voert het programma uit; stuurt de uitvoering aan, zorgt ervoor dat inspanningen tot             uitkomsten leiden en bewaakt de voortgang
  • geeft vorm aan de organisatie en samenwerking; richt de organisatie van het programma in en bouwt aan de samenwerking tussen de betrokkenen, doet dit zowel op de systeemkant zoals afspraken over rollen en taken als de (inter)menselijke kant zoals teamvorming en de samenwerking tussen mensen, organisatieonderdelen, organisaties en de omgeving
  • beslist en regisseert de bestuurlijke besluitvorming; bereidt beslissingen voor en neemt deze voor een deel zelf
  • geeft functioneel leiding aan medewerkers van het programmateam

Aangezien het hier gaat om twee nieuwe programma’s ligt vooreerst de nadruk op het uitwerken van de inhoudelijke programma aanpak.  

De programmamanager is verantwoordelijk voor het bouwen en aansturen van twee programma’s in een speelveld met veel partijen en uiteenlopende belangen.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programmamanager die deze organisatie zoekt?