thumbnail
thumbnail

Coördinator Versnelling en Realisatie Woningbouw

Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 150,00
24-36 uur Friesland

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

31 mrt 2025

Uren per week:

24-36 uur

Publicatiedatum:

16 mei 2023

Omschrijving van de opdracht
De kennismakingsgesprekken zullen plaats vinden op donderdag 8 juni tussen 9.00 uur en 12.30 uur op het Gemeentehuis in Drachten. We willen je vriendelijk verzoeken om hiermee rekening te houden in je agenda.

We willen tot 2030 minimaal 1500 woningen bouwen. Een deel is harde capaciteit, een deel nog zacht en een deel moet nog gevonden worden. Ook omdat we willen overprogrammeren om tegenvallers op te kunnen vangen.

Ter vervanging van de huidige kartrekker en vooralsnog blijvende ondersteuning van de eigen ambtelijke organisatie zoeken we voor de langere tijd iemand die verder wil helpen bouwen. Je bent als coördinator van de ontwikkelstrategie verantwoordelijk voor een groot deel van de binnenstedelijke woningbouwontwikkeling. Je stuurt het kernteam aan met daarin de meest betrokken beleidsadviseurs, planeconomen en projectleiders, rapporteert aan de opdrachtgever en college en bent op de majeure ontwikkelingen namens de gemeente verantwoordelijk voor onderhandelingen met projectontwikkelaars.

De ontwikkelstrategie kent op dit moment circa 23 verschillende locaties. Die worden gefaseerd naar de markt gebracht met bouwenveloppes. Jij trekt dit proces en wordt daarin ondersteund door onze eigen medewerkers en de 'vaste' flexibele schil die we aan ons gebonden hebben. Op dit moment zijn we bezig met het in kaart brengen van de resterende plancapaciteit en hoe de ambitie van de nieuwe coalitie om nog eens 500 woningen te bouwen in de periode 2025-2030 gerealiseerd kan worden. Ook in deze puzzel krijg je een voorname rol.

Daarnaast fungeer je als sparringpartner voor collega's, management en bestuur bij nieuwe complexe ontwikkelingsvraagstukken met een woningbouwcomponent. Je helpt met je ervaring en kennis in de slag die we willen maken.

We zoeken 1 persoon. Geen duo-schap. Minimaal 24 uur per week beschikbaar. Meer uren is in overleg mogelijk. Opbouw met tijdelijk eerst minder uren is bespreekbaar.  

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je realiseert de gewenste versnelling van de woningbouw op het totaal als wel op individuele projectlocaties;

 • Je professionaliseert onze processen en sluit daarbij aan bij marktontwikkelingen en zaken als de invoering van de Omgevingswet;

 • Je bent bereid en in staat om medewerkers te helpen bij de gewenste bredere ontwikkeling van hun rol. Zowel inhoudelijk (af en toe inspringen als het te spannend wordt) als op het vlak van noodzakelijke competenties en vaardigheden;

 • Je bent 1e adviseur richting college, management en raad op dit vlak en daarmee het boegbeeld.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 maart 2025 voor 24-36 uur per week. De initiële looptijd van project is tot 1 april 2025 en hierbij hanteren we de optie voor verlenging tot maximaal 3 jaar, waarin iedere periode van verlenging in onderling overleg wordt vastgesteld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

De kennismakingsgesprekken zullen plaats vinden op donderdag 8 juni tussen 9.00 uur en 12.30 uur op het Gemeentehuis in Drachten. We willen je vriendelijk verzoeken om hiermee rekening te houden in je agenda.

Eisen

 • Onderstaande eisen aantoonbaar maken in cv en/of motivatiebrief;

 • Meer dan 7 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol.

 • Aantoonbaar succesvol in de rol van projectleider woningbouw en coördinatie van een team.

 • Aantoonbaar succesvol in het afronden van complexe onderhandelingen met projectontwikkelaars.

Gunningscriteria

 • Actuele kennis van de woningmarkt in Noord-Nederland en recent actief geweest in een gemeente met een vergelijkbare of grotere omvang dan Smallingerland.

 • Kennis van de verschillende facetten (beleid, planologie, financiën, aanbestedingen) die aan bod komen bij (complexe) woningbouwontwikkelingen.

 • Oog voor verschillende belangen, constructieve conflicten opzoeken en voortgang behouden.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Coördinator Versnelling en Realisatie Woningbouw die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.