Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Informatie- en procesadviseur wijkteams

Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
8 Zuid-Holland

Begindatum:

15 apr 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

8

Publicatiedatum:

30 mrt 2024

Wij zoeken jou
Schiedam heeft je nodig! We zijn op zoek naar een informatie- en procesadviseur voor gemiddeld 8 uur per week tot 1 januari 2025.

Waar ga je werken?
Het Wijkondersteuningsteam (WOT) is een netwerkorganisatie, waarin professionals vanuit verschillende partnerorganisaties, en met verschillende kennis en expertise, met elkaar samenwerken. We willen als WOT goed zijn in dat wat we doen. We gaan daarom aan de slag met het behalen van het kwaliteitslabel sterk sociaal werk. Het WOT vervult een centrale rol in het sociaal domein voor het bieden van zorg en ondersteuning aan inwoners die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het WOT is laagdrempelig en dichtbij. De jeugdhulp (18-) in Schiedam is aanbesteed en ligt sinds
1 januari 2023 bij zorgaanbieder Mevis. Deze opdracht richt zich op de wijkteams die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van volwassenen (18+). De gemeente is verantwoordelijk voor de aansturing van deze teams.

Wat ga je doen?
Je bent als informatie- en procesadviseur verantwoordelijk voor een aantal taken ten behoeve van het verbeteren van de informatievoorziening en werkprocessen van de Wijkondersteuningsteams in Schiedam. Dit doe je in nauwe samenwerking met het managementteam. Je levert een belangrijke bijdrage aan het certificeringsproces voor het behalen van de kwaliteitslabel sterk sociaal werk. Daarnaast ben je in ieder geval verantwoordelijk voor de volgende taken:

Ten aanzien van de informatievoorziening

  • Het ontwerpen van een sturingsrapportage voor het managementteam waarin onder andere de door het managementteam vastgestelde KPI’s zijn opgenomen. De inrichting van de applicatie ZorgNed (Rondom) is voor dit ontwerp van belang;

  • Het opstellen van een sturingsrapportage voor het managementteam na afloop van ieder kwartaal, inclusief een analyse en aanbevelingen voor verbeteringen;

  • Het opstellen van een Jaarplan WOT voor de gemeenteraad met een overzicht van de resultaten van het voorgaande jaar, in de vorm van een infographic;

  • Het tijdig signaleren van knelpunten en ontwikkelingen die van belang (kunnen) zijn voor de organisatie;

  • Het adhoc vragen beantwoorden van het managementteam.


Ten aanzien van de werkprocessen

  • Het voortdurend doorvoeren van verbeteringen in de verschillende (digitale) werkprocessen van het WOT, zodat deze overeenkomen met de manier van werken in de praktijk;

  • Het voorzitten van het key-users overleg van het WOT;

  • Het toetsen van veranderingen in de verschillende werkprocessen aan de privacywetgeving;

  • Het opstellen van een verbeterplan voor de applicatie Zorgned (Rondom), zodat deze applicatie het WOT beter kan ondersteunen;

  • Het afstemmen met Rogplus (beheerder) en Zorgned (leverancier) om te komen tot een implementatie van dit verbeterplan en het doorvoeren van mogelijke innovaties (bijvoorbeeld de invoering van een digitaal klantdossier).

 

 


De opdracht is in principe tot 1 januari 2025, en flexibel in te vullen. We gaan uit van een gemiddelde tijdsinvestering van 8 uur per week. Een uitbreiding van het aantal uren per week en/of een verlenging van de opdracht is bespreekbaar, mocht dit noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht en een goed resultaat.

Functie-eisen:
Een afgeronde hbo-opleiding is vereist. Je bent flexibel en stressbestendig, communiceert makkelijk en kan complexe zaken vertalen naar eenvoud. Kennis van en ervaring met informatiemanagement en procesmanagement zijn vereist.
 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Informatie- en procesadviseur wijkteams die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.