thumbnail
thumbnail

Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) coach

Kloosterstraat 2-8, 4701 KK Roosendaal, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Noord-Brabant

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 mrt 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

8 feb 2024

Nationaal Programma Roosendaal/ Preventie met gezag
In Roosendaal start een ambitieus en meerjarig programma om de leefbaarheid in een aantal wijken
sterk te verhogen. De ambitie is om binnen 1 generatie de leefbaarheid en veiligheid voor haar
inwoners op gelijk niveau te brengen met dat van Nederland. Onder de paraplu van het Nationaal
Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) heeft de gemeente Roosendaal de kans gekregen om
deel te nemen aan het programma Preventie met gezag (Pmg), een samenhangend pakket aan
preventieve en repressieve maatregelen met als doel jongeren te behoeden voor een criminele
carrière, en hen in plaats daarvan te begeleiden naar een gezondere en veiligere toekomst. Daarbij
ligt er een hele duidelijke opgaven vanuit PMG met een scope van 3 jaar, waarin resultaten geboekt
moeten worden binnen deze opgaven.

De functie van de Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) coach is ondergebracht in het
kernteam kwaliteit Jeugd. Het team bestaat uit de coördinerend kwaliteitsmedewerker Jeugd,
kwaliteitsmedewerkers Jeugd en beleidsmedewerkers Jeugd. In je dagelijkse rol zal je nauw samenwerken met
onze straathoekwerkers, leden van ons veiligheidsteam en de jeugdprofessionals op school ( JPO).
De functie van IPTA wordt functioneel aangestuurd vanuit de kerngroep Preventie met gezag, met aansturing
van de projectleider Preventie met gezag.
Naast interne contacten met de kwaliteitsmedewerkers Jeugd en de beleidsmedewerkers Jeugd en Veiligheid
zijn er externe contacten op operationeel niveau met bijvoorbeeld ouders, scholen zorgaanbieders,
samenwerkingsverbanden passend onderwijs, leerplicht, politie, het veiligheidshuis, jongerenwerk, veilig thuis
en overige hulpverleningsinstanties of collega’s van andere gemeenten.

Opdracht
De IPTA-coach doet wat nodig is om kwetsbare jongeren te begeleiden richting school of werk, om afglijden
naar criminaliteit te voorkomen. De begeleiding is maatwerk en richt zich vaak op het verlichten van problemen
op meerdere levensgebieden, zoals schulden, huisvesting of gedragsproblematiek. 

Kerntaken zijn:
- Fungeren als vast aanspreekpunt voor jongere vanaf start tot wanneer contact niet meer nodig is;
- Stimuleren van jongere door zijn/haar eigen kracht te ontdekken en te benutten;
- Motiveren en activeren van jongere om in beweging te komen;
- Rol vervullen van teamspeler samen met jongeren (serieus nemen én aanspreken/confronteren) en andere
partijen;
- Zich richten op het creëren van kansen en mogelijkheden o.a. richting instanties, schuldeisers en bedrijven;
- Afkeuren van problematisch gedrag en aanspreken van intrinsieke motivatie voor verbetering;
- Betrekken van ouders/verzorgers en belangrijke figuren bij zaken die hen ook aangaan;
- Zorgen voor continuïteit in coaching: snelheid van handelen en intensief contact;
- Garanderen van voldoende nazorg, in samenwerking met de sociale partners, voor duurzame borging bereikte
resultaten

Vereisten
- Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met motiverende gespreksvoering met kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld als jobcoach;
- Verklaring Omtrent Gedrag;
- Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
- Een opleiding op hbo niveau in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening/ Welzijnswerk/ Leerplicht/
Maatschappelijk werk, e.d. 
- Aantoonbare kennis van de IPTA Methodiek 
- Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met motiverende gespreksvoering met kwetsbare jongeren.
Bijvoorbeeld als jobcoach 
- Aantoonbare kennis van de doelgroep kwetsbare jongeren (bij voorkeur die dreigen af te glijden in crimineel
gedrag en/of ex-gedetineerden) 

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 9.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag. De looptijd van de functie is
van 1 april 2024 tot 1 april 2025, met een optie tot verlenging van maximaal 2 jaar.


 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) coach die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.