Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail
Vernieuwende en verbindende CISO

Gemeente Overbetuwe

Dorpsstraat 67, 6661 EH Elst, Nederland

Sluit over 7 dagen
€ 95,00
32-36 Gelderland

Begindatum:

16 jun 2023

Einddatum:

31 aug 2023

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

23 mei 2023

Team Strategie, Personele en Juridische Zaken
Het team bestaat uit ongeveer 25 medewerkers werkzaam binnen de clusters strategie, personeel en organisatie, juridisch, inkoop en aanbesteding. De teamontwikkeling is gericht op het vormgeven van een optimale verbinding/verweving met de lijnorganisatie en het doorontwikkelen van het zelf organiserend vermogen van de verschillende clusters binnen het team. Doel van het team is het op integrale wijze verzorgen van interne adviezen, beleidsvorming en ondersteuning van de organisatie op het brede gebied van interne en externe dienstverlening. Binnen het team werk je direct samen met je collega’s van het cluster strategie. Samen met hen breng je de interne en externe dienstverlening van onze organisatie naar een hoger niveau.

De CISO
Informatiebeveiliging bij de overheid wordt niet alleen steeds belangrijker, maar is essentieel voor gemeenten. De toenemende digitalisering en het vele thuiswerken vragen om een hogere digitale weerbaarheid. We zoeken daarom een enthousiaste collega die in staat is om informatiebeveiligingsbeleid verder vorm te geven.

Wat ga je doen?
Als CISO ligt het accent in deze functie op de volgende werkzaamheden:

 • Verantwoordelijk voor het opstellen, bijstellen en borgen van het informatiebeveiligingsbeleid en de daaruit voortvloeiende plannen.

 • Controleren van het informatiebeveiligingsbeleid en daaruit voortvloeiende maatregelen

 • Adviseren van het (lijn)management over hun verantwoordelijkheidsgebieden binnen de informatiebeveiliging en bij de implementatie van informatiebeveiligingsplannen.

 • Optreden als informatiebeveiligingsadviseur bij nieuwe ICT-voorzieningen en bij ingrijpende veranderingen in de ICT-infrastructuur.

 • Coördineren van ENSIA-audits, periodieke beveiligingsaudits, risico-, afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyses op onze processen.

 • Coördineren en adviseren bij beveiligingsincidenten en optreden bij calamiteiten.

 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en met voorstellen komen voor aanvullingen of verbeteringen van producten, methodieken of werkwijzen.

 • Opzetten en initiëren van (periodieke) informatieveiligheidsbewustzijn programma’s.

 • Periodiek rapporteren van beveiligingsincidenten en de afhandeling daarvan aan het college van B&W en directie.

Beschikbaarheid
De kandidaat is beschikbaar binnen de aangegeven start en einddatum. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4 in PDF toe. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld. Benoem en beschrijf concreet in uw CV de relevante ervaring waaruit blijkt dat u aan onderstaande eis(en) voldoet. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum en beschrijving van de werkzaamheden te zijn vermeld.

 • Opleidingseis(en): Beschik je over een relevante afgeronde HBO-opleiding.

 • Werkervaringseis(en): Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in deze functie (of vergelijkbaar) bij middelgrote gemeentelijke organisatie(s).

 • De interviews zullen plaatsvinden op donderdag 8 juni. Wij vragen u hier alvast rekening mee te houden.

Gunningscriteria

 • Het beoordelingsteam beoordeelt de mate waarop de CV van de kandidaat aansluit bij de beschrijving van het functieprofiel:

  - Het CV sluit uitstekend aan bij onze uitvraag (100%)
  - Het CV sluit goed aan bij onze uitvraag (50%)
  - Het CV sluit voldoende aan bij onze uitvraag (0%)

Competenties
Zie omschrijving van de opdracht.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Vernieuwende en verbindende CISO die deze organisatie zoekt?