thumbnail
thumbnail
Projectmanager infrastructuur

Dorpsstraat 67, 6661 EH Elst, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 95,00
16 Gelderland

Begindatum:

10 okt 2022

Einddatum:

9 feb 2023

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

21 sept 2022

Gemeente Overbetuwe

We zijn een moderne, informele organisatie, waar de lijnen kort zijn. Onze koers geeft ons richting én biedt ons voldoende ruimte om flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen. Als organisatie zijn we volop bezig om (andere) manieren van samenwerken te ontwikkelen met onze omgeving. Kijk voor meer informatie over de gemeente op www.overbetuwe.nl

Het team Beleid Sociaal

Het team Beleid Sociaal verzorgt het beleid binnen het Sociaal Domein in Overbetuwe. Naast de terugkerende beleidsthema’s hebben we te maken met een aantal grote ontwikkelingen, zoals de verdere ontwikkeling van het Sociaal Team Overbetuwe.

Projectomschrijving

Het zwembad de Leygraaf in Zetten nadert de bouwkundige maximale levensduur en is daardoor aan vervanging toe. Het huidige zwembad is eigendom van de gemeente. Het zwembad wordt geëxploiteerd door Ezzy’s, waarbij de gemeente jaarlijks een bijdrage aan de exploitatie levert Op basis van de huidige overeenkomst wordt het zwembad en de grond na afloop van de overeenkomst op 1 juni 2023 eigendom van Ezzy’s.

De raad vindt het belangrijk dat er een zwemfaciliteit in Zetten behouden blijft. Op 5 oktober 2021 heeft de raad daarom besloten om het college opdracht te geven gezamenlijk met Ezzy’s concrete scenario’s voor de bouw van een nieuw zwembad nader uit te werken. Het college heeft het voornemen een zwemfaciliteit in Zetten te behouden; dit is verwoord in het coalitieprogramma. In het coalitieprogramma is eveneens het voornemen opgenomen om de raad alternatieven voor besluiten voor te leggen, zodat er een keuze is.

Met deze projectopdracht wordt de vervolgstap gezet door samen met Ezzy’s drie scenario’s nader uit te werken, zodat de raad een keuze kan maken hoe een toekomstbestendige zwemfaciliteit eruit moet komen te zien en welke investeringen daarvoor benodigd en acceptabel zijn. Dit zijn de  scenario's:  twee varianten van een 25 meter bad en als terugval scenario een kleiner instructiebad.  

Projectopdracht

Het gezamenlijk met Ezzy’s nader uitwerken van de volgende nieuwbouwscenario’s, conform het raadsbesluit van 5 oktober 2021:

  1. Nieuwbouw 25 meter trainingsbad (25 x 12,5 meter);
  2. Nieuwbouw 25 meter wedstrijdbad (25 x 15,4 meter).

Daarbij als alternatief te presenteren:

  1. Terugvalscenario 1: Nieuwbouw instructiebad (16 x 10 meter).

De uitwerking omvat in ieder geval:

  • Het opstellen van een concrete investerings- en exploitatiebegroting inclusief verdeling van de kosten tussen Ezzy’s en de gemeente, als nadere uitwerking van de eerder door Synarchis uitgevoerde Quickscan (zie bijlage);
  • Het formuleren van een standpunt ten aanzien van de grondpositie bij nieuwbouw (gezien de eigendomssituatie per 1 juli 2023 waarbij de grond aan Ezzy’s is verkocht);
  • Programma van Eisen
  • Aanbestedingsstrategie
  • Locatieonderzoek
  • Participatieplan

Uitgangspunt is om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden. In het raadsbesluit dd. Is dit geïnterpreteerd als het realiseren van een nieuw 25 meter bad. Ezzy’s heeft verklaard bij monde van de directie, bereid te investeren, met als beperking niet zonder mede-investeerders een 25 meter bad te willen realiseren. Een nieuw 25 meter bad vereist zodoende mede-initiatief en een deelname aan de investering van de gemeente of een andere investeerder. Er is geen zicht op een andere investeerder.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

•           Je voert de projectopdracht uit.

•           Je levert de genoemde producten op voor de genoemde scenario’s.

•           Je coördineert alle activiteiten binnen het project.

•           Je onderhoudt de contacten met de betrokken partijen.

•           Je bent verantwoordelijk voor de financiële en organisatorische kant van het project, de coördinatie en werkt hiervoor nauw samen met de projectteamleden en legt je verantwoording af aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectmanager infrastructuur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.