thumbnail
thumbnail

Procescoördinator

Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Noord-Brabant

Begindatum:

1 aug 2024

Einddatum:

31 jul 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

2 jul 2024

Procesbegeleider Jeugd SKJ 

36 uur per week 

Als procesbegeleider Jeugd (SKJ) verdiep je je in de persoonlijke situatie van deze inwoners. Je bekijkt samen welk maatwerk er nodig is om hun
bewegingsvrijheid en zelfstandigheid zo lang of zo optimaal mogelijk te behouden. Dat doe je samen met collega’s en partners. Zo krijgen we meer voor elkaar!

Omschrijving van de opdracht

 • Als procesbegeleider verdiep je je in de persoonlijke situatie van de jeugdige en zijn/haar gezin; Bij het eerste contactoment ga je de vraag/vragen verhelderen en op zoek gaan naar ‘de vraag achter de vraag’;

 • Met de verzamelde gegevens vanuit de vraagverheldering maak je een analyse, waarmee je samen met het gezin een plan van aanpak opstelt;

 • Wanneer een kind/jeugdige stagneert in zijn/haar ontwikkeling is soms tijdelijke inzet van hulpverlening nodig om de ontwikkeling weer positief te stimuleren en te bevorderen. Indien inzet nodig is en samen met het gezin en de jeugdige passende inzet/hulpverlening is gevonden, zorgt een procesbegeleider jeugd voor de beschikking en een warme overdracht naar de desbetreffende hulpverlener;

 • Als procesbegeleider jeugd, houd je de regie over het proces en sluit je aan bij evaluaties daar waar nodig;

 • Bij afloop van de beschikking evalueer je gezamenlijk de situatie en wordt weer samen bekeken of de doelen zijn bereikt en of vervolginzet wel/niet nodig is;

 • Je krijgt te maken met veel verschillende vragen. Dit kunnen enkelvoudige vraagstukken zijn (opvoedingsondersteuning, therapie etc.). Maar dit kunnen ook zeer complexe vraagstukken zijn (vraagstukken rondom veiligheid, uithuisplaatsing, crisis, gesloten plaatsingen etc.). Een procesbegeleider is in staat om beide vragen op te kunnen pakken;

 • Een procesbegeleider jeugd voert het plan van aanpak uit, zodat de doelen op een inzichtelijke en methodische manier worden behaald;

 • Een procesbegeleider jeugd draagt bij aan het optimaliseren van de dienstverlening waardoor inwoners zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden geholpen;

 • Je signaleert behoeften van de inwoner, zodanig dat mogelijke oplossingsrichtingen geformuleerd kunnen worden;

 • Het sociaal team is volop in ontwikkeling. We streven naar een integraal team waarbij een procesbegeleider jeugd de spil kan zijn voor een inwoner. Dit vraagt specifieke jeugd kennis maar ook nieuwsgierigheid naar de andere domeinen binnen het sociaal team. Denk hierbij aan Participatie, WMO en schuldhulpverlening.

Functieprofiel

• Je beschikt over een afgeronde hbo- of wo opleiding, bijvoorbeeld social work of pedagogiek;
• Je hebt kennis van de sociale kaart, kennis van beroepsrichtlijnen, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
• Je beschikt over basiskennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;
• Je hebt een analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) vragen naar een plan van aanpak;
• Je beschikt over sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten en voor het motiveren, stimuleren en instrueren van inwoners en contact onderhouden met externe instanties;
• Je beschikt over een probleemoplossend vermogen, bent stressbestendig en hebt improvisatievermogen;
• Je beschikt over vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en beschikkingen in het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen;
• Je bent een echte teamplayer en in staat te reflecteren op persoonlijk functioneren;
• Je beschikt over aanpassingsvermogen door soepel en flexibel te reageren op veranderde omstandigheden, die bijvoorbeeld voortkomen uit politieke besluitvorming;
• Je bent SKJ geregistreerd met de verplichting deze registratie op peil te houden.

 Overige informatie 

 • Aanleveren van een VOG verklaring is verplicht;

 • Thuiswerken in overleg;

 • De kandidaat woont binnen een straal van 30 km van Gemeente Oosterhout; 

 • De functie is ingeschaald in salarisschaal 9 van de CAO Gemeenten;

 • Het niet naar waarheid invullen van de beoordelingscriteria leidt automatisch tot uitsluiting van de procedure; 

 • In verband met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) kan, vanwege de aard van de opdracht, deze opdracht niet ingevuld worden door een ZZP’er.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Procescoördinator die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.