thumbnail
thumbnail
Coördinator/Projectleider Kabels en Leidingen

Gemeente Nijmegen

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 2 dagen
€ 95,00
16 - 24 Gelderland

Publicatiedatum:

21-09-2022

Sluitingsdatum:

29-09-2022

Begindatum:

01-11-2022

Einddatum:

31-10-2023

Uren per week:

16 - 24

Nijmegen groeit. In de Omgevingsvisie staat dat we 10.000 woningen willen bouwen in de bestaande stad en inzetten op 10.000 extra banen tot 2030. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Die zoeken we bínnen onze gemeentegrenzen. Eén van de plekken waar we naar kijken is Kanaalzone-Zuid. Binnen Kanaalzone-Zuid is Winkelsteeg één van de aangewezen gebieden waarin ontwikkeld wordt.

Op 24 november 2021 heeft de gemeenteraad van Nijmegen de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035 vastgesteld. Hierin is besloten om circa 3.800 woningen te realiseren.

Inmiddels worden de eerste deelprojecten binnen Winkelsteeg voorbereid. Om de woningbouw te kunnen realiseren wordt de huidige infrastructuur aangepast, de kabels en leidingen verlegd en het gebied bouwrijp gemaakt.

Binnen het projectteam Gebiedsontwikkeling Winkelsteeg zoeken wij een Coördinator/Projectleider K&L. De werkzaamheden hebben betrekking op de coördinatie omtrent de voorbereiding, verlegging van bestaande Kabels & Leidingen en de aanleg van hoofdtracés voor nieuw te ontwikkelen delen van Winkelsteeg.

De huidige ingehuurde opdrachtnemer zal ook een offerte uitbrengen op deze opdracht.

In rol van coördinator Kabels en Leidingen ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

Inhoudelijk:

 • Bijdrage leveren aan het uitwerken van een hoofdstructuur K&L en deze aan laten sluiten op de deelgebieden;
 • Opzetten van data beheer aangaande K&L in Winkelsteeg zowel ontwerp als juridisch;
 • Opstellen planning voor verlegging K&L en borging koppelingen met integrale gebiedsplanningen;
 • Samen met nutspartijen principe profielen vaststellen voor Winkelsteeg;
 • Verzoeken tot verlegging;
 • Bijdrage leveren t.a.v. aansturing conditioneringsvraagstukken;
 • Borgen van raakvlakken met de in ontwikkeling zijnde warmtestrategie voor Winkelsteeg.

Procesmatig:

 • Periodiek (1 of 2-wekelijks) aansluiten bij het projectteam conditionering Winkelsteeg (1 uur);
 • Aansturing van, ophalen van informatie bij, afstemming met overige partijen waaronder in ieder geval de jurist en tekenaar;
 • Komen van voorstellen/adviezen bij vraagstukken rondom K&L;
 • Bijwonen Combi overleggen;
 • Sturing / projectleiding geven aan team conditionering Winkelsteeg.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Coördinator/Projectleider Kabels en Leidingen die deze organisatie zoekt?