thumbnail
thumbnail
Adviseur informatie & applicatiebeheer

Gemeente Moerdijk

Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen, Nederland

ICT
Sluit over 6 dagen
Geen maximum
32 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

23-09-2022

Sluitingsdatum:

03-10-2022

Begindatum:

03-10-2022

Einddatum:

31-03-2023

Uren per week:

32

Omschrijving van de opdracht

Gemeente Moerdijk is voor de periode van 6 maanden, voor 32 uur per week op zoek naar een Adviseur informatie & applicatiebeheer.

Aanleiding
De opdracht

  • Je werkt de kaders voor het plan van aanpak verder uit. In ieder geval het volgende wordt meegenomen:

Het opstellen van centrale kaders ten aanzien van applicatiebeheer. 

Heldere afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Realiseren van een bedrijfszekere invulling van het applicatiebeheer.

Zorgdragen voor een goede sturing op en bewaking van de uitvoering van applicatiebeheer conform de vastgestelde kaders en afspraken.

Het realiseren van een coördinatiepunt voor applicatiebeheer waarbij je zelf de rol van coördinator vervult en zorg draagt voor heldere afstemmomenten tussen alle betrokkenen.

Uniforme afspraken t.a.v. het budgethouderschap van applicaties.

Een actueel totaaloverzicht van het applicatielandschap.

  • Je bent de schakel tussen ICT WBW, de applicatiebeheerders en informatiemanagement.

  • Je zorgt voor begeleiding en inrichting van het contractmanagement.

  • Je levert een bijdrage aan de uitvoering van de SAAS-strategie en overige (software) migratietrajecten.


Op te leveren resultaten

  • Document met centrale kaders en kwaliteitseisen ten aanzien van het beheer van applicaties.

  • Applicatieoverzicht conform uitgangspunten in het onderzoeksrapport.  

  • Procedurebeschrijving met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

  • Communicatievoorstellen richting diverse doelgroepen binnen de organisatie.

  • Zichtbaarheid professionaliseringsslag binnen de organisatie.

  • Functieprofielen voor de coördinator beheer applicaties en beheerders applicaties.

Naast bovenstaande opdracht vervul je ook de rol van informatieadviseur. Je adviseert en begeleidt de organisatie bij het traject om de informatiestromen en informatiebehoefte aan te laten sluiten op de veranderende processen. Je vertaalt behoeften naar oplossingen en toetst of deze passen in de gekozen strategie. Je zorgt voor een optimale afstemming tussen de bedrijfsvoering en de ondersteunende informatievoorziening en bent het aanspreekpunt voor informatiemanagement gerelateerde vragen voor de vak-afdelingen. Je fungeert als intermediair tussen de opgaven enerzijds en de ICT dienstverlening, applicatiebeheerders en leveranciers anderzijds.

Profiel
Je bent een professional die de opgaven begrijpt en vertaalt naar concrete resultaten. Je beschikt over uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, bent analytisch sterk, neemt je verantwoordelijkheid en je gaat voortvarend te werk. Met een samenwerkingsgerichte aanpak vul je de functie proactief, pragmatisch en resultaatgericht in. Daarnaast heb je aantoonbare ervaring met soortgelijke opdrachten. Daar hoort natuurlijk bij dat je prioriteiten stelt, overzicht houdt en actief communiceert over de voortgang van het project.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur informatie & applicatiebeheer die deze organisatie zoekt?