thumbnail
thumbnail

Uitvraag tbv Inkoopadviseur Team Inkoop Gemeente Maastricht

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24-32 Limburg

Begindatum:

12 aug 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

24-32

Publicatiedatum:

31 mei 2024

Omschrijving van de opdracht
De gemeente Maastricht heeft behoefte aan de tijdelijke inhuur van een inkoper met gedegen kennis op het gebied van inkoop en aanbesteden, het toepassen van de Aanbestedingswet- en regelgeving, met een voorliefde voor duurzaamheid en die enthousiast wordt van de gemeentelijke doelstellingen inzake energie en warmte transitie. Het betreft tijdelijke inhuur voor circa 24- 32 uur per week (afstemming van de werkdagen dient te geschieden in overleg met de gemeente Maastricht en afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk gewerkte uren) vanaf 12 augustus 2024 tot en met 31 december 2024 met de mogelijkheid de opdracht 2 keer met een periode van 6 maanden te verlengen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het begeleiden van opdrachten die, binnen het Dynamisch Aankoopsysteem t.b.v. energie en warmte transitie voor Maastricht Heuvelland, uitgezet dienen te worden. De regio Maastricht-Heuvelland wenst door middel van deze DAS de huidige markt gericht te benaderen voor het invullen van aanvragen inzake specifieke expertise (adviesdiensten) op het vakgebied van energie- en warmtetransitie.

Met deze DAS wil de regio Maastricht-Heuvelland deskundigheid op een flexibele manier kunnen aantrekken waarbij de aanbestedingsregels worden gerespecteerd. De opdrachten welke middels het DAS uitgevraagd kunnen worden hebben betrekking op ondersteuning bij strategische, technische vraagstukken en projectmatige ondersteuning in de breedste zin van het woord binnen het gevarieerde takenpakket van gemeenten voortvloeiend uit nationaal, regionaal en lokaal klimaat- en energiebeleid. De gemeente Maastricht zoekt een inkoper met ervaring in Das uitvragen én bij voorkeur een gevoel heeft voor duurzaamheid. Van de inkoopadviseur wordt ook verwacht dat deze kan meedenken met de beleidsmedewerkers hoe een uitvraag onder het DAS het beste kan worden omschreven en welke criteria wel en juist niet te stellen. Daarnaast behoort het inwerken en begeleiden van een vaste medewerker, binnen team Inkoop, in het zelfstandig kunnen uitvoeren van deze DAS uitvragen tot de werkzaamheden. Naast het uitvoeren van de werkzaamheden zoals hiervoor beschreven is het mogelijk dat ook andere inkooptaken zullen worden uitgevoerd.

De opdracht kan (deels) vanuit een eigen locatie (kantoor – thuis) worden uitgevoerd. In verband met de verdere professionalisering en centralisering van de inkooporganisatie is het wel noodzakelijk om 1-2 dagen per week op locatie aanwezig te zijn (dinsdag is de dag dat in ieder geval op kantoor in Maastricht gewerkt dient te worden). Afstemming van de overige werkdagen dient te geschieden in overleg met de gemeente Maastricht. Er is op dit moment geen noodzaak om iedere dag fysiek aanwezig te zijn op het kantoor van gemeente Maastricht. Voor die dagen dat de opdracht niet op kantoor te Maastricht wordt uitgevoerd dient opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek, inclusief de beschikking over een computer/laptop en telefoon. Voor digitale overleggen maakt de gemeente Maastricht gebruik van MS-teams.

Functieprofiel kandidaat

 • Opleiding: Minimaal een volledig afgeronde hbo-opleiding. Dit betreft een knock-out criterium.;

 • Ervaring I: Aantoonbare werkervaring bij één of meerdere aanbestedende diensten met het begeleiden van nationale en/of Europese aanbestedingen;

 • Kennis: Aantoonbare kennis bezitten van de herziene Aanbestedingswet 2012 (2016).

 • Competenties: Beschikken over de volgende competenties: samenwerken, klachtgericht werken, integriteit, overtuigingskracht, analyseren, omgevingsbewust en oordeelsvorming.

 • Gewenst profiel: Kandidaat met een voorliefde voor duurzaamheid en die enthousiast wordt van de gemeentelijke doelstellingen inzake energie en warmte transitie.

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst vanuit deze uitvraag zal worden aangegaan met één (1) opdrachtnemer voor circa 24-32 uur per week. De beoogde ingangsdatum van de opdracht is 12 augustus 2024 en startdatum zal in overleg plaatsvinden. De opdracht loopt tot en met 31 december 2024 met de mogelijkheid de opdracht 2 keer met een periode van 6 maanden te verlengen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de opdracht tussentijds te beëindigen evenals het aantal uren per week te minderen. De wijzigingen zullen ingaan één (1) maand nadat opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Knock-out criteria

 • Afgeronde hbo-opleiding De kandidaat die wordt voorgesteld en ook daadwerkelijk de opdracht zal uitvoeren dient minimaal een hboopleiding volledig te hebben afgerond en met succes zijn diploma te hebben behaald.

  Bewijsmiddelen
  Het Cv van uw kandidaat dient bijgevoegd te zijn bij uw inschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat minimaal een hbo-opleiding heeft afgerond. Indien uw inschrijving niet is voorzien van het Cv van uw kandidaat en/of dat hieruit niet blijkt dat kandidaat over de vereiste opleiding beschikt valt uw inschrijving af en zal niet verder worden beoordeeld. Het staat de aanbestedende dienst vrij om nadere bewijsmiddelen te vragen zoals het daadwerkelijk overleggen van de diploma’s.

 • Ervaring I – Ervaring met het begeleiden van Nationale/Europese aanbestedingstrajecten
  De kandidaat die wordt voorgesteld en ook de daadwerkelijke opdracht zal uitvoeren heeft, bij een of meerdere aanbestedende diensten in de afgelopen (7) jaar minimaal drie (3) jaar aantoonbare ervaring als inkoopadviseur en waarbij deze geheel zelfstandig nationale en/of Europese aanbestedingstrajecten heeft begeleid. De ingediende referenties mogen niet ouder zijn dan zeven (7) jaar. D.w.z.: de beschreven werkzaamheden moeten zijn afgerond na 31 mei 2017.

  Bewijsmiddelen
  Als bewijsmiddel dient u bijlage 2 ingevuld bij te voegen aan uw inschrijving. Inschrijver dient in een overzicht de betreffende ervaring te vermelden (zie bijgevoegd format bijlage 2), periode van uitvoering, naam opdracht gevende instantie, contactpersoon opdracht gevende instantie, en omschrijving van de werkzaamheden. De gemeente Maastricht is bevoegd zonder tussenkomst en/of toestemming van inschrijver contact op te nemen met de opgegeven opdrachtgever.

 • Maximaal Uurtarief
  Het maximum uurtarief is 95 Euro per uur exclusief btw en inclusief reis-, verblijf- en alle andere overige kosten. Wanneer wordt ingeschreven met een uurtarief hoger dan 95 Euro per uur exclusief btw, dan zal de inschrijving ter zijde worden gelegd en zal er geen verdere beoordeling plaatsvinden.

Gunningscriteria

 • Indien de kandidaat die wordt aangedragen vier (4) jaar aantoonbare ervaring heeft, bij een of meerdere aanbestedende diensten in de afgelopen (7) jaar, als inkoopadviseur en waarbij deze geheel zelfstandig nationale en/of Europese aanbestedingstrajecten heeft begeleid dan worden 15 punten toegekend. Indien de kandidaat die wordt aangedragen vijf (5) jaar of meer aantoonbare ervaring heeft, bij een of meerdere aanbestedende diensten in de afgelopen (7) jaar, als inkoopadviseur en waarbij deze geheel zelfstandig nationale en/of Europese aanbestedingstrajecten heeft begeleid dan worden 30 punten toegekend.

 • Er worden maximaal drie (3) kandidaten voor een interview uitgenodigd. De selectie van deze drie kandidaten komt als volgt tot stand. De drie inschrijvingen die voldoen aan de minimumeisen zoals gesteld onder hoofdstuk 5 Knock-out criteria en met de hoogste score op sub gunningcriteria P1, en K1 worden uitgenodigd voor het interview. De voorgestelde kandidaten, die daadwerkelijk de werkzaamheden bij gemeente Maastricht zullen uitvoeren, worden gedurende het interview getoetst op kennis en competenties. Bij gelijke scores worden alle kandidaten met de gelijke scores uitgenodigd voor het interview. De interviews zullen op digitale wijze plaatsvinden via MS-teams.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Uitvraag tbv Inkoopadviseur Team Inkoop Gemeente Maastricht die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.