thumbnail
thumbnail
2x aanbesteding; PL Vastgoedbeleid en een PL accommodatiebeleid.

Markt 145, 5401 EJ Uden, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
120
24 Noord-Brabant

Begindatum:

1 jan 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

15 nov 2022

Twee inhuur opdrachten, Aanmelden kan voor 1 of beide opdrachten

 • Projectleider Strategisch Vastgoedbeleid
 • Projectleider accommodatiebeleid en tarifering


Dit zijn wij

Even voorstellen. Wij zijn Maashorst. Een nieuwe gemeente met zes bruisende kernen, omgeven door natuur zoals je die nergens anders tegenkomt. Bij ons vind je het beste van twee werelden: alle voorzieningen in de buurt en toch ruimtelijk en omringd door groen wonen en werken. Dat we nieuw zijn, betekent dat we nog volop uitvinden wie we zijn en welke weg we gaan bewandelen. Spannend? Ja, soms wel. Maar het biedt ook ontzettend veel kansen.

Opdrachtomschrijving

1) Projectleider Strategisch Vastgoedbeleid  (16uur per week)

Als projectleider Strategisch Vastgoedbeleid stel je op basis van de gemeentebrede missie en visie het nieuwe strategisch vastgoedbeleid voor de gemeente Maashorst op. Hierbij houdt je rekening in de uitwerking met de diversiteit van de vastgoedportefeuille (beleidsondersteunend vastgoed, strategisch vastgoed, commercieel vastgoed, ambtelijke huisvesting, gronden, overtollig vastgoed). In het bestuursakkoord 2022-2026 staan reeds uitgangspunten benoemd, maar er is meer nodig. Inventariseer de relevante opgaven, ambities en doelstellingen die gelden voor de gemeente Maashorst, zoals: Europese regelgeving, landelijke overheidsontwikkelingen, provinciale opgaven, het klimaatakkoord, vluchtelingenopvang, Corona-beleid, Energiebeleid enzovoorts. Deze opgaven, ambities en doelstellingen laat je vaststellen als basis uitgangspunten om het strategisch vastgoedbeleid op te laten aansluiten. Omschrijf vervolgens de strategie (proces en inhoud) ten aanzien van het vastgoedbeleid waardoor vastgestelde doelen, ambities en ontwikkelingen optimaal ondersteund kunnen worden.

 • Q1 2023 leg je een proces en planning van de opdracht voor in de directie en aansluitend in de gemeenteraad.
 • Q2 is een concept van het strategisch vastgoedbeleid gereed.
 • Q3 is het document gereed om in de gemeenteraad te laten vaststellen.

Ad 2) Projectleider accommodatiebeleid en tarifering (24 uur per week)

Als projectleider accommodatiebeleid en tarifering start je Q1 met het uitwerken van een procesplan en planning. Je bereidt Q1 ook de werkzaamheden voor om een gedegen participatietraject te kunnen uitvoeren. In Q2 worden de participatietrajecten uitgevoerd.

Als projectleider accommodatiebeleid en tarifering ken je in Q3 inmiddels het (nu nog uit te werken) strategisch vastgoedbeleid uitstekend. Aansluitend zul je de eveneens recent door de gemeente Maashorst uitgewerkte integrale missies, visies en beleid van de relevante teams als sociaal, sport, onderwijs en cultuur inventariseren en analyseren. Het resultaat is een opsomming van de belangrijkste doelstellingen en speerpunten voor het opstellen van het accommodatiebeleid en tarifering. Het nieuwe accommodatiebeleid zorgt ervoor dat de accommodaties duurzaam beleidsondersteunend zijn. Het accommodatiebeleid geeft verder inzicht in de benodigde kwaliteit en kwantiteit van het beleidsondersteunend vastgoed en voorzieningen. Tenslotte… welke actoren op welke wijze betrokken zijn binnen het realiseren van beleidsdoelstellingen en professioneel vastgoedmanagement.

Voor de tarifering werk je een model uit dat recht doet aan professioneel vastgoedmanagement en dat tevens de beleidskeuzes omtrent bekostiging weergeeft. Beleidskeuzes omtrent bekostiging (bijvoorbeeld voor maatschappelijke partners en verenigingen) worden separaat en middels zuiver en helder in beeld gebrachte subsidies verrekend op de vastgoed technische kostprijsberekeningen.

 • Q1 2023 leg je een proces en planning van de opdracht voor in de directie en aansluitend in de gemeenteraad.
 • Q2 start je met het opstellen en uitvoeren van het brede participatietraject
 • Q3 start het verwerken van de resultaten uit het participatietraject en begint het opstellen van het (concept) accommodatiebeleid en tarifering
 • Q4 vaststelling accommodatie beleid en tarifering in directie en aansluitend in College / gemeenteraad.

Je doet het samen met … 

Het strategisch vastgoedbeleid ontwikkel je samen met

Er zal veel aandacht worden besteed aan de participatie van onze burgers en bedrijfsleven in de meest brede zin van het woord.

Binnen de gemeente zal een brede afvaardiging van de ambtelijke organisatie bij de uitvoering betrokken worden. De Ambtelijke organisatie is ingedeeld in de domeinen Dienstverlening, Ruimte en Sociaal. Elk Domein is onderverdeeld in meerdere teams zoals Vastgoed, Accommodaties en Facilitair, Sociaal, Economie en Gebiedsontwikkeling, team Groene leefomgeving en Financiën. Alle teams zullen betrokken worden bij de opgave, zodat het strategisch vastgoedbeleid een resultaat wordt van integraal werken.

Je stemt het proces, de planning en de uitwerking uiteraard ook af met de portefeuillehouder(s) en laat het strategisch vastgoedbeleid ook vaststellen in de raad.

Het accommodatiebeleid en tarifering ontwikkel je samen met

De burgers, de verenigingen en het bedrijfsleven! Vooraf wordt een zorgvuldig uitgewerkt participatietraject opgesteld waarin alle burgers, verenigingen en het bedrijfsleven van de gemeente Maashorst vanaf de start worden betrokken bij het opstellen en uitwerken van deze opdracht. De afdeling Communicatie en Creatie zal hierbij uiteraard ondersteuning bieden.

Binnen de ambtelijke organisatie stem je binnen alle domeinen af. De teams VAF, Sociaal, groene leefomgeving, economie en Gebiedsontwikkeling, Financiën zul je hierbij zeker tegenkomen. Uiteindelijk zullen alle teams betrokken worden bij de opgave, zodat het Accommodatiebeleid en tarifering een resultaat wordt van integraal werken.

Je stemt het proces, de planning en de uitwerking uiteraard ook af met de portefeuillehouder(s) en laat het accommodatiebeleid en tarifering ook vaststellen in het College van B&W en/of de raad.


Interview planning

Eerste gesprek 

Opdrachtinformatie:

Standplaats: Uden

Aanvang opdracht: 01-01-2023 eerder indien mogelijk.

Voltooiing opdracht: als boven vermeld

Aantal FTE / ureninzet: als boven vermeld

Mogelijkheid tot verlengen: ja, als boven vermeld

Kandidaatomschrijving

Kandidaat omschrijving voor beiden opdrachten van toepassing

Ervaring met projectleiding >10 jaar,

opleiding minimaal HBO/WO

Kennis en ervaring:

 • strategisch, maar ook tactisch en operationele expertise
 • ambtelijke organisatie, gesprekspartners op bestuurlijk en directieniveau en beleidsadviseurs, verenigingen
 • vastgoed-, accommodatie- en tarievenbeleid
 • inzicht in beleid o.a. onderwijs, sociaal en sport
 • verbinder intern en participatietrajecten extern
 • Kan beleid vertalen naar ruimtelijke, functionele en technische PVE’s

Interviewplanning

De eerste gesprekken vinden plaats week 50

Een eventueel tweede gesprek vindt plaats in week 51

Toelichting op rooster

T.b.v. aanbesteding van de Projectleider Strategisch Vastgoedbeleid geldt een voltooiing van de opdracht 01-10-2023. Qua uren per week; - Projectleider Strategisch Vastgoedbeleid; 16 uur per week. - Projectleider accommodatiebeleid en tarifering; 24 uur per week.

Dienstencategorie

Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de 2x aanbesteding; PL Vastgoedbeleid en een PL accommodatiebeleid. die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.