thumbnail
thumbnail

Strategisch secretaris regionale Versnellingstafel

Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden, Nederland

Sluit over 6 dagen
120
28 Zuid-Holland

Begindatum:

14 aug 2024

Einddatum:

14 aug 2025

Uren per week:

28

Publicatiedatum:

9 jul 2024

De Opdracht
Holland Rijnland is een samenwerkingsorgaan van, voor en door de 13 gemeenten die samen de regio Holland Rijnland vormen. Binnen deze gemeenschappelijke regeling wordt o.a. gewerkt aan het tot uitvoering brengen van projecten die alleen tot stand kunnen komen als gemeenten samen werken. Niet alleen omdat de projecten vaak grensoverschrijdend zijn, maar ook omdat vaak voor deze projecten steun benodigd is van andere overheden. Eén van de manieren waarop gemeenten samen werken is de Regionale Versnellingstafel Woningbouw.

Achtergrond
In Holland Rijnland zijn veel mensen op zoek naar een geschikte woning, zowel starters als mensen die willen doorstromen. Maar het aanbod van woningen blijft ver achter bij de vraag. Vanuit de regio doen we er daarom alles aan om de bouw van meer nieuwe woningen te stimuleren.

Op 14 maart 2023 ondertekenden provincie, gemeenten en corporaties uit Holland Rijnland en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een zogenaamde woondeal (officieel de Regionale Realisatieagenda). Meerdere partijen als Bouwend Nederland, Neprom, IVBN en Liander gaven een ondersteuningsverklaring af.

In deze Woondeal spraken we voor de regio Holland Rijnland af om in de periode van 2022 tot en met 2030 30.500 nieuwe woningen te realiseren, waarvan 30% sociaal en 30% betaalbaar. Ook spraken we af een Regionale Versnellingstafel in te richten, waarvoor Holland Rijnland, de samenwerkingsorganisatie van dertien gemeenten, als trekker is aangewezen.

Waarom een Regionale Versnellingstafel?
Er zijn vele voorbeelden van knelpunten waardoor woningbouw stagneert. Denk hierbij aan een tekort aan capaciteit om plannen uit te voeren. Of aan onvoldoende wegen waardoor een locatie niet goed kan worden ontsloten. Soms ontbreekt het bij een project aan specifieke expertise. Maar het gebeurt ook dat bouwprojecten blijven ‘hangen’ op allerlei procedures. Dergelijke knelpunten zijn gespreksonderwerp zijn aan de Versnellingstafel.

Wat doet de Regionale Versnellingstafel?
Binnen de Regionale Versnellingstafel is vanuit de verschillende invalshoeken veel kennis aanwezig over woningbouwontwikkeling. Daarom kan de versnellingstafel, afhankelijk van de oorzaak waarom een bouwproject vertraagt of stagneert, diverse acties in gang zetten. Bijvoorbeeld via een andere route aandacht vragen voor een project dat is vastgelopen in procedures, gesprekken organiseren tussen partijen die eerder nog niet bij elkaar aan tafel zaten, advies geven hoe planningen slim in elkaar schuiven, expertise leveren op het ontsluiten van woonwijken of het leveren van extra capaciteit op verschillende gebieden. Ook mediation tussen ontwikkelaar en bezwaar makende omwonenden behoort tot de mogelijkheden. Voor elk knelpunt wordt, in nauwe samenwerking ook met provincie en het ministerie van binnenlandse zaken, gekeken wat de meest passende oplossing is.

Wie zoeken we?
We zoeken naar een strategisch secretaris die in afstemming met de voorzitter (Annius Hoornstra) de tafel draaiende houdt. Het is een zeer gevarieerde functie, met zowel inhoudelijke, strategische als organisatorische werkzaamheden. Een greep uit de taken die bij deze functie komen kijken:

 • Als strategisch secretaris fungeer je als eerste aanspreekpunt voor nieuwe en lopende casuïstiek die door gemeente, corporatie of markt wordt ingediend

 • Je denkt inhoudelijk mee over mogelijke oplossingsrichtingen, of je benut hiervoor het netwerk dat de Versnellingstafel heeft opgebouwd

 • Je zorgt voor uitwisseling met andere regionale Versnellingstafels, de landelijke Versnellingstafel, de koepel van corporaties, het RVO, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK

 • Je fungeert als secretaris voor de regionale Versnellingstafel en de vooroverleggen van de regionale Versnellingstafel met de marktpartijen, gemeenten, corporaties en NUTS

 • Je onderhoudt en bouwt aan het ijzersterke netwerk dat zorgt voor de kracht van deze regionale versnellingstafel

 • Je draagt bij aan het monitoringssysteem en analyseert op basis van dit systeem rode draden

 • Je stuurt de communicatieadviseur en dataspecialist aan

 • Je organiseert de bijeenkomsten van de regionale Versnellingstafel

Hiermee zoeken we naar iemand met een breed profiel. Kernwaarden: communicatief vaardig, punctueel en nauwkeurig, netwerker met lef, bekend met de wereld van corporaties/overheden en marktpartijen én iemand met kennis van Excel en rapportagetools (bijv. PowerBI).

Eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;

 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen de wereld van projectontwikkeling, bij minimaal twee van de partijen betrokken bij de regionale Versnellingstafel (gemeenten, corporaties, marktpartijen, NUTS);

 • Beschikbaar per augustus 2024;

 • Aantoonbare affiniteit met de regio Holland Rijnland, bijvoorbeeld door eerdere werkervaring, nevenfuncties of privésfeer.

Wensen

 • Subgunningscriterium 1: CV en Motivatiebrief (35/100 punten)
  Inschrijver dient een CV en Motivatiebrief te overleggen, waarin de opleiding(en), werkervaring en toelichting van de aangeboden kandidaat staat beschreven. De aanbestedende dienst wenst in deze documenten in ieder geval de volgende aspecten terug te zien: • Werkervaring binnen de overheid (met voorkeur op gemeentelijk niveau), marktpartijen of corporatie;

  • Ambitie en doorzettingsvermogen om bij te dragen aan het versnellen van de woningbouw;

  • Resultaatgericht;

  • Gestructureerd;

  • Gedrevenheid;

  • Teamspeler;

  • Eigenaarschap;

  • Aantoonbare digitale vaardigheden met programma’s zoals Excel en PowerBI.

 • Subgunningscriterium 2 Gesprek (50/100 punten)
  De kandidaat wordt voor het gesprek uitgenodigd wanneer deze is beoordeeld met een “8” of hoger voor subgunningscriterium 1. CV en motivatiebrief. De aanbestedende dienst wenst in het gesprek in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:

  • Toelichting op de in het CV en motivatiebrief gevraagde competenties;

  • Stressbesteding;

  • Geen 9 tot 5 mentaliteit;

  • Inspirerend;

  • Omgevingsbewust.

 • Subgunningscriterium 3 Prijs (15/100 punten)
  Voor deze uitvraag geldt een plafond bedrag van €120,-(uurtarief) excl. Btw en inclusief salariskosten, sociale lasten, algemene kosten, reis- en verblijfkosten en de kosten voor hulpmiddelen die noodzakelijke zijn bij de uitvoering van de opdracht. Inschrijving boven dit bedrag worden terzijde gelegd. Het uurtarief dient uitsluitend vermeld te worden op het offerte/prijs-formulier. Het is niet toegestaan om het tarief te vermelden op andere documenten zoals het CV en de Motivatiebrief. Uw inschrijving kan dan ter zijde worden gelegd.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Strategisch secretaris regionale Versnellingstafel die deze organisatie zoekt?