thumbnail
thumbnail

Adviseur Internationalisering

Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
115
16 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 mrt 2025

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

4 jun 2024

Aanleiding
Eén op de zeven Leidenaren heeft een niet-Nederlandse nationaliteit. Internationale Leidenaren zijn een diverse groep inwoners. Het zijn kenniswerkers, arbeidsmigranten, internationale studenten en statushouders. De samenstelling van de Leidse bevolking leidt tot nieuwe vragen richting de gemeente. Met collega’s en partners in de stad is de afgelopen periode binnen het programma Internationalisering, gewerkt aan thema’s zoals integratie, onderwijs, stedelijke ontwikkeling en dienstverlening. Een van de belangrijke samenwerkingsprojecten betreft het Leiden International Center (LIC), gericht op dienstverlening en informatievoorziening aan internationals in de Leidse regio.

De aanleiding voor deze opdracht is tweeledig:

 1. De opdracht namens de Stuurgroep van het Leiden International Centre (LIC) om onderzoek te doen naar scenario’s en kansen voor regionale samenwerking voor het LIC

  • Er is geen duurzame financiering van het LIC, we verliezen partners (Katwijk, Oegstgeest) en vanaf 2026 overweegt Leiderdorp te stoppen. Daarnaast gaat het The Hague International Centre (THIC) zijn dienstverlening uitbreiden inclusief nieuwe branding: The Hague Works. Het THIC is tevens penvoerder van een deelakkoord International Talent binnen de Human Capital Agenda Zuid Holland met als doel versterking van de regionale samenwerking. Leiden is een van de partners

  • Deze opdracht wordt, namens de Stuurgroep, getrokken vanuit de gemeente Leiden, Universiteit Leiden en de Stichting Leiden Bio Science Park, met de gemeente Leiden als penvoerder. Startdatum en looptijd: juli 2024-ca november 2024

  • Doel van deze opdracht is om te komen tot duurzame financiële borging van het Leiden International Centre. Uitgangspunt daarbij is een verkenning naar mogelijke samenwerking met de regio en specifiek het The Hague International Centre met als inzet:

   • zicht op mogelijke kansen voor synergie in samenwerking

   • welke activiteiten te behouden in Leiden - de consequenties voor branding in beeld te brengen

 2. Een evaluatie ‘light’ van het huidige programma Internationalisering

  • In 2020 is de visie internationalisering vastgesteld en is een meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld. Het gaat om een integrale opgave waar de afgelopen jaren een opgavemanager aan heeft gewerkt samen met collega’s in de lijn.

  • Een belangrijke rol van de opgavemanager internationalisering was ook het bewust maken van collega’s van de internationalisering van de stad en hoe hierop in te spelen.

  • Eind 2024 loopt de opgave af. Ook heeft de huidige opgavemanager Internationalisering per 1 juli 2024 een nieuwe functie (binnen dezelfde afdeling Vestigingsklimaat)

  • Duidelijk is al dat de inzet op Leiden internationale stad nodig blijft en voortgezet zal worden.

  • De opvolger van de opgavemanager zal als beleidsadviseur in de lijn worden gepositioneerd.

  • De opgave moet worden geëvalueerd. Dit kan ‘light’ omdat er al veel informatie beschikbaar is over wat is gedaan de afgelopen jaren.

  • Er is geen nieuwe visie nodig. Wel is het belangrijk om een nadere focus en aanscherping te maken op de inhoudelijke thema’s waaraan gewerkt gaat worden en deze af te stemmen met stakeholders.

  • Daarbij is het ook belangrijk om duidelijk in beeld te brengen wie voor welke thema’s verantwoordelijk is.

Beschrijf de organisatie/afdeling/het team
Het opdrachtgeverschap en de begeleiding van deze opdracht vindt plaats binnen de afdeling Vestigingsklimaat van de gemeente Leiden. Daarbij zijn twee teams betrokken: het team Kennis en Internationalisering (opdrachtgever) en het team Economie. In deze opdracht zal sprake zijn van nauwe samenwerking met de beleidsadviseur Internationalisering (team Kennis & Internationalisering) en de beleidsadviseur Human Capital (team Economie).

De huidige opgavemanager internationalisering gaat starten in een nieuwe functie bij het team Economie bij (dezelfde) afdeling Vestigingsklimaat per 1 juli 2024. De werving voor de opvolging voor een nieuwe beleidsadviseur internationalisering is inmiddels gestart. Idealiter start de adviseur Internationalisering gelijktijdig/ iets eerder dan de nieuwe beleidsadviseur, waarvoor nu de werving loopt. Er is een stagiair die desgewenst kan helpen bij ondersteunende werkzaamheden.

Eisen

 • Minimaal 3 jaar ervaring met het werken binnen het internationale netwerk in de regio Leiden-Den Haag, zowel met gemeenten als partijen in het veld

 • Minimaal 3 jaar ervaring met het werken voor een gemeentelijke organisatie

 • Ervaring met de verschillende beleidsterreinen die raken aan internationalisering, zoals dienstverlening en internationaal onderwijs

 • Ervaring met het aansturen van strategische projecten met meerdere stakeholders

Wensen

 • Subgunningscriterium 1: CV en Motivatiebrief (35/100 punten)
  Inschrijver dient een CV en Motivatiebrief te overleggen, waarin de opleiding(en), werkervaring en toelichting van de aangeboden kandidaat staat beschreven. De aanbestedende dienst wenst in deze documenten in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:

  • Ervaring met de thema’s internationalisering, dienstverlening en internationaal onderwijs

  • Ervaring met programmamanagement, het opstellen van uitvoeringsplannen en strategische koersbepaling, bij voorkeur op het gebied van internationalisering

  • Kennis en ervaring met de doelgroep internationals.

  • Ervaring met het voeren van strategische gesprekken op bestuurlijk niveau

  • Het CV mag maximaal drie (3) A4 zijn en de motivatiebrief één (1) A4 in lettertype Arial 10 bestaan. Dit is inclusief Bijlagen.

  • Bij het overschrijden van het maximale aantal pagina’s, wordt alleen het maximale aantal pagina’s beoordeeld.

 • Subgunningscriterium 2 Gesprek (50/100 punten)
  De kandidaat wordt voor het gesprek uitgenodigd wanneer deze is beoordeeld met een “8” of hoger voor subgunningscriterium 1. CV en motivatiebrief. De aanbestedende dienst wenst in het gesprek in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:

  • Proactief handelen, zelfstandig functioneren

  • Sterke communicatieve vaardigheden

  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

  • Verbindend vermogen, samenwerkingsgerichtheid

 • Subgunningscriterium 3 Prijs (15/100 punten)
  Voor deze uitvraag geldt een plafond bedrag van €115,-(uurtarief) excl. Btw en inclusief salariskosten, sociale lasten, algemene kosten, reis- en verblijfkosten en de kosten voor hulpmiddelen die noodzakelijke zijn bij de uitvoering van de opdracht. Inschrijving boven dit bedrag worden terzijde gelegd. Het uurtarief dient uitsluitend vermeld te worden op het offerte/prijs-formulier. Het is niet toegestaan om het tarief te vermelden op andere documenten zoals het CV en de Motivatiebrief. Uw inschrijving kan dan ter zijde worden gelegd.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Internationalisering die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.