thumbnail
thumbnail
Senior Projectmanager Hyde Park

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 7 dagen
130
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

23-09-2022

Sluitingsdatum:

04-10-2022

Begindatum:

01-12-2022

Einddatum:

01-12-2023

Projecten

Geef jij graag leiding aan uiteenlopende ruimtelijke projecten die aansluiten op de uitdagingen van morgen bij één van de grootste gemeenten in Nederland? Het bouwen aan Haarlemmermeer en het leiden van onze complexe ontwikkelopgaven en projecten vraagt gedrevenheid in combinatie met resultaatgerichtheid, verbindend leiderschap en visie. Zet jij graag je tanden in deze uitdaging en heb je geruime ervaring op dit gebied? Dan pas je goed bij ons als Senior Projectmanager Hyde Park.

Binnen Stadscentrum Hoofddorp worden de komende tien jaar circa 5.000 woningen gerealiseerd, waarvan circa 3.800 woningen in Hyde Park. Hyde Park is de herontwikkeling van het kantorenterrein Beukenhorst- West naar de stedelijke woonwijk. Hierbij streven we naar een kwalitatief hoogwaardige, levendige, en gemengde stedelijke wijk, met een goede verbinding tussen station en Raadhuisplein. Daarbij wordt invulling gegeven aan de vraag naar woonruimte voor één- en tweepersoonshuishoudens, ook in de sociale sector. 

Functieprofiel Senior Projectmanager Hyde Park
Wij zoeken een Senior Projectmanager voor de gebiedsontwikkeling van Hyde Park. Je stuurt de voorbereidings- en realisatieprocessen, de contractvorming met externe partijen en de uitvoering aan. Je hebt ruime ervaring met onderhandelen met externe partijen in complexe verhoudingen en weet ze eensgezind naar het doel van een project te leiden.

Als Senior Projectmanager ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke projecten binnen Hyde Park, gericht op het inpassen van nieuwe ontwikkelingen. Je bent gericht op het project- en programmamatig realiseren van alle mogelijke stedelijke functies zoals woningbouw, commercieel onroerend vastgoed, scholen, sportcomplexen, kantoren, bedrijfsterreinen, infrastructuren en integrale gebieds(her)ontwikkeling.

Je geeft op een professionele wijze leiding aan jouw project, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en diverse gemeentelijke teams. Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing binnen jouw projecten, monitort de voortgang en je coördineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden.

Verder schrijf je heldere projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming. Je hebt ruime kennis van aanbestedingstrajecten, planeconomie en grondexploitaties, contractmanagement, civiel technische zaken en planologie om in de rol van Senior Projectmanager goed te functioneren. Van de Senior Projectmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.

Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project. Je hebt ervaring met participatieprocessen. Binnen het team van cluster Projecten lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie.

Waar ga je werken?

De cluster Projecten zorgt ervoor dat de gemeente Haarlemmermeer opgaven in het fysiek domein op een professionele project- en programmamatige wijze aanpakt. Er werken circa 60 betrokken medewerkers verdeeld in drie teams: Senior Project- en Programmamanagement, Projectmanagement en Project Management Office (PMO). Deze vacature valt onder het team Senior Projectmanagement, dat bestaat uit 6 ervaren en professionele senior projectmanagers, exclusief flexibele schil.

Aanvullende informatie

 • maximaal 1 aanbieding per leverancier;
 • er geldt een wederzijdse opzegtermijn van vier weken en een proefperiode van vier weken;
 • facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan de gemeente Haarlemmermeer dient digitaal en per kalendermaand te geschieden;
 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;
 • de uitvraag betreft een all-in uurtarief;
 • eventuele indexering vindt plaats op 1 januari na minimaal 1 jaar inhuurovereenkomst conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;
 • van toepassing zijn de Gemeente Haarlemmermeer VNG-model algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten - Versie 2021;
 • indien detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP: Bent u een detacherings-/payrollbureau en/of intermediair of zzp’er? In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is gemeente Haarlemmermeer van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder (DGA) wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) moet de te plaatsen medewerker bij de opdrachtnemer in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of de opdrachtnemer heeft met de te plaatsen medewerker een door de fiscus goedgekeurde tussenkomstovereenkomst gesloten.

Kandidaatomschrijving

De kandidaat:

 • voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder;
 • is flexibel ten aanzien van werktijden;
 • heeft ervaring met grote aanbestedingstrajecten;
 • beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur;
 • is goed in control op het gebied van bedrijfsvoering;
 • beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;
 • weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme;
 • gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).


Interviewplanning

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 43, op maandag 24 oktober en donderdag 27 oktober 2022. Aan kandidaten wordt vriendelijk verzocht bij inschrijving deze data vrij te houden.
De exacte tijdstippen worden na de selectie doorgegeven.

Toelichting op rooster

Voldoet aan de gevraagde inzet van 32 uur per week en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).

Dienstencategorie

Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Projectmanager Hyde Park die deze organisatie zoekt?