Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail
Projectleider WOO/WMEBV

Oranjeplein 1, 5051 LT Goirle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28 Noord-Brabant

Begindatum:

11 dec 2023

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

28

Publicatiedatum:

21 nov 2023

Werken bij de gemeente Goirle
Als je werkt voor de gemeente Goirle, ben je dagelijks samen met zo’n 170 andere medewerkers aan ’t werk voor de 24.000 inwoners van onze dorpen: Goirle en Riel. Het is goed toeven in de gemeente Goirle. We hebben ‘doenerige’ dorpen en een prachtlandschap. Dat willen we zo houden en versterken. We werken met inwoners en partners samen om het goede te doen. We hebben daarbij oog voor de wensen van inwoners, bedrijven en organisaties. Voorbeelden van gebieden waaraan wij werken zijn: veiligheid, duurzaamheid, openbare ruimte en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

Organisatie in ontwikkeling
De gemeente Goirle is een organisatie in ontwikkeling. Op basis van de organisatievisie “Goirle schakelt” zetten we stappen op weg naar een organisatie die uitgaat van het principe van zelforganisatie, met als uiteindelijke doel een betere dienstverlening naar onze inwoners, instellingen en bedrijven.

Opdracht
Op 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) van kracht geworden. Deze wet beoogt meer transparantie te bewerkstelligen bij overheidsinstanties, en vervangt de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Door de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV), krijgen inwoners en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen aanwijzen die ze daarvoor kunnen gebruiken. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging, termijnverlenging bij storing en zorgplicht.

De opdracht is de toegang tot onze informatie, diensten en producten te verbeteren, zodat onze dienstverlening aan inwoners beter wordt én we voldoen aan de eisen van de WOO en de WMEBV. Denk b.v. aan het meedenken aan een technische oplossing, het inrichten van processen, etc.

Hierbij moet afstemming gezocht worden met de samenwerkingsverbanden waar Goirle bij aangesloten is zoals het shared service center Equalit.

Wat ga je doen?

 • Het opstellen van een analyse- en onderzoeksrapport en vervolgens een implementatieplan. Waarin helder wordt wat er nodig is en wie wat doet om de digitale informatiehuishouding en inrichting van digitale processen waarin verkeer plaatsvindt met / van de inwoner op orde te brengen in het kader van de eisen van de WOO en de WMEBV.

 • Het begeleiden van de organisatie in de veranderopgave, in aansluiting op al bestaande organisatie- en personeelsontwikkeling.

 • Het regie voeren op het daadwerkelijk (laten) inrichten van processen en communicatiekanalen zodanig dat het mogelijk is dat:

  • Informatie actief openbaar gemaakt kan worden, inclusief het laten aanpassen van informatiesystemen (waaronder anonimiseren)

  • Inwoners digitaal toegang krijgen tot alle berichtenverkeer waarbij aanvragen en termijnen voor besluitvorming een rol spelen (het bestuurlijk verkeer)

  • Inwoners makkelijk zaken met ons als gemeente doen, waarbij zij weinig drempels ervaren en hulp ontvangen als ze er niet alleen uitkomen

 • Besluit opstellen waarin wordt aangegeven welke voorkeurskanalen we als gemeente aanwijzen voor de diverse processen (in het kader van de WMEBV)

 • Deelnemen aan de initiatieven en overleggen die vanuit de samenwerkingsverbanden georganiseerd worden.

 • Het opstellen van een analyse- en onderzoeksrapport en vervolgens een implementatieplan. Waarin helder wordt wat er nodig is en wie wat doet om de digitale informatiehuishouding en inrichting van digitale processen waarin verkeer plaatsvindt met / van de inwoner op orde te brengen in het kader van de eisen van de WOO en de WMEBV.

 • Het begeleiden van de organisatie in de veranderopgave, in aansluiting op al bestaande organisatie- en personeelsontwikkeling.

 • Het regie voeren op het daadwerkelijk (laten) inrichten van processen en communicatiekanalen zodanig dat het mogelijk is dat:

  • Informatie actief openbaar gemaakt kan worden, inclusief het laten aanpassen van informatiesystemen (waaronder anonimiseren)

  • Inwoners digitaal toegang krijgen tot alle berichtenverkeer waarbij aanvragen en termijnen voor besluitvorming een rol spelen (het bestuurlijk verkeer)

  • Inwoners makkelijk zaken met ons als gemeente doen, waarbij zij weinig drempels ervaren en hulp ontvangen als ze er niet alleen uitkomen

 • Besluit opstellen waarin wordt aangegeven welke voorkeurskanalen we als gemeente aanwijzen voor de diverse processen (in het kader van de WMEBV)

 • Deelnemen aan de initiatieven en overleggen die vanuit de samenwerkingsverbanden georganiseerd worden.

Eisen

 • Kandidaat voldoet aan de in de functiebeschrijving genoemde opleidingseis. Dit moet blijken uit de CV.

 • Kandidaat beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding.

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van projectdocumenten, bestuurlijke besluitvormingsnota’s, bewaken van financiën, tijdsplanningen en managen van de daarbij behorende risico’s.

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie op het snijvlak van verandermanagement, informatiemanagement en projectmanagement.

 • Kandidaat heeft ervaring binnen overheidsinstantie(s) of kan zijn/haar affiniteit hiermee goed onderbouwen.

Gunningscriteria

 • Kandidaat heeft een analytisch vermogen: herkent de problematiek en kan deze vertalen naar alle onderdelen van de organisatie.

 • Kandidaat is proactief: neemt initiatief om problemen te adresseren en op te lossen, zet tijdig de juiste middelen in, beheerst de risico’s en schaalt op tijd op indien het project niet meer conform de verwachtingen en planningen loopt.

 • De kandidaat is enthousiasmerend: weet de juiste mensen te motiveren om hun energie in te zetten en weet hun persoonlijke drives te verbinden met de projectdoelstellingen.

 • Kandidaat is besluitvaardig: neemt besluiten binnen het mandaat van de projectleider, communiceert daar helder over en vertaalt dit naar concrete acties en interventies.

 • Kandidaat kan goed plannen en organiseren: effectief en gestructureerd bepalen welke tijd, middelen en inzet nodig zijn om doelen te halen en dit realiseren

 • Kandidaat past binnen het team. Dit wordt getoetst in een persoonlijk gesprek.

 • Kandidaat kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider WOO/WMEBV die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.