thumbnail
thumbnail

Projectleider

Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Noord-Brabant

Begindatum:

19 aug 2024

Einddatum:

31 mrt 2025

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

5 jul 2024

Omschrijving van de opdracht
Ben jij daadkrachtig, heb je een duidelijke visie en beschik je over een goede politiek bestuurlijke antenne? Dan zijn we op zoek JOU!

WIJ ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN:

Projectleider Subsidiebeleid 2025

die leiding geeft aan de realisatie en implementatie van het nieuwe integrale subsidiebeleid

Wat is de context?
Het geven van een subsidie is een belangrijk, en ook één van de weinige, gemeentelijke mogelijkheden om waardevolle maatschappelijke initiatieven te stimuleren en te faciliteren. De gemeente Geertruidenberg besteedt daarom al lange tijd veel aandacht aan subsidie-instrumenten en kent dan ook een uitgebreid subsidielandschap.

De organisatiebrede ontwikkeling naar opgavegericht samenwerken maakt een fundamentele herziening van het subsidiebeleid noodzakelijk om daarmee de inhoudelijke sturing op maatschappelijke effecten te versterken.

De ambitie voor het nieuwe subsidiebeleid luidt:

 1. Inhoudelijk aansluiten op de geformuleerde maatschappelijke opgaven
  Verbinding maken met de verschillende uitvoeringsprogramma’s (qua inhoud en budget) 

 2. Meer sturen op doelen en maatschappelijke effecten
  Doelen en effecten leidend maken in de voorwaarden en procesverloop

 3. Meer integrale, transparante en eerlijke inrichting en uitvoering
  Gelijk proces met transparant maatwerk zonder grijze subsidies

 4. Verbeterde uitvoerbaarheid met minder uitzonderingen
  Effectieve in- en externe organisatie van het subsidieproces

In het voorjaar van 2023 is het huidige subsidiebeleid in –en extern geëvalueerd. Met deze input zijn uitgangspunten bepaald voor het nieuwe subsidiebeleid. Hierbij is specifiek gekeken naar de relatie tussen het subsidie- , accommodatie- en evenementenbeleid. De uitkomst van dit hele traject is verwerkt in de bestuursopdracht “realisatie subsidiebeleid 2025” die in september 2023 door het college is goedgekeurd. We zoeken per direct een projectleider die, in nauwe samenwerking met betrokken collega’s, leiding geeft aan de uitvoering van deze bestuursopdracht.

Omschrijving van de opdracht

Zorg dat op 1-4-2025 het nieuwe subsidiebeleid 2025 van kracht is op 31 december 2025 en succesvol geïmplementeerd is 
Hierbij moeten de volgende resultaten worden bereikt:

 1. Er moet een bredere analyse komen van de grijze-subsidies in relatie tot het evenementen- en accommodatiebeleid met als resultaat een plan van aanpak/advies hoe we van de grijze status afkomen. Dit vraagt een heldere visie op hoe de gemeente maatschappelijke initiatieven wil ondersteunen.

 2. Er moeten, door/vanuit de programma’s, inhoudelijke en budgettaire kaders worden bepaald  

 3. Er moet een generiek subsidie-instrumentarium komen (subsidieverordening met subsidieregelingen)

 4. Er moet een voorstel komen voor de organisatie van het interne subsidie proces /beheer

 5. Er moet een implementatiestrategie komen die enerzijds zorgt voor de beweging naar de sturing op maatschappelijke effecten, en ondertussen onnodige zorg/onrust bij het maatschappelijke middenveld voorkomt.

 6. In de tussentijd moet de afhandeling van binnenkomende subsidieaanvragen worden gecoördineerd.

Functieprofiel

 • Beschikt minimaal over een afgeronde relevante WO-opleiding

 • Heeft relevante ervaring op het gebied van het ontwikkelen, inrichten en implementeren van subsidiebeleid bij gemeenten;

 • Heeft een goed strategisch inzicht en is uitstekend in staat om beleidsoverstijgend en integraal te denken; 

 • Is een inhoudelijke gesprekspartner voor onze burgers, samenwerkingspartners, je collega’s en ons gemeentebestuur

 • Beschikt over een goede politiek bestuurlijke antenne en functioneert effectief in een politieke omgeving

 • Heeft ervaring met participatie van stakeholders in dit soort projecten.

 • Is goed in woord en geschrift en in staat verordeningen en beleidsregels te formuleren. 

 • Heeft ruime kennis van en ervaring met projectmatig werken;

 • In verband met de tijdsdruk op het traject dient de kandidaat uiterlijk per 1 september minimaal 24 uur per week beschikbaar te hebben, waarvan minimaal 16 uur per week op locatie in Raamsdonksveer.

Opdracht
Het project omvat de volledige realisatie, tot en met de implementatie van het nieuwe beleid intern en bij de subsidie-ontvangers. In het plan van aanpak “realisatie subsidiebeleid 2025” is de aanpak in detail uitgewerkt, deze moet bij aanvang worden geactualiseerd. Voor de implementatie wordt een specifiek implementatieplan gemaakt.

De aanpak is feitelijk opgebouwd in 4 fasen:

 1. Kaders voor het subsidiebeleid bepalen en laten vaststellen

  1. Het formuleren van gemeenschappelijke uitgangspunten voor het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven (voor toepassing in het subsidie-accommodatie- en evenementenbeleid

  2. Inventariseren en integreren inhoudelijke en budgettaire kaders vanuit de programma’s s

 2. Ontwerpen en inrichten juridische en organisatorische kaders

  1. Subsidie-instrumentarium en –organisatie

 3. Implementatieplan 

  1. Impactanalyse implementatiestrategie 

  2. Overgangsregeling en communicatieplan

 4. Uitvoering implementatie

  1. In- en extern doorvoeren

  2. Evaluatie en afronding project 

Wat bieden we?
Opdracht op basis van inhuur voor (gemiddeld) 24 uur per week tot en met 31 december 2025. Maximum uurtarief €100,00. De opdracht wordt per 3-4 maanden aangegaan, en bij tevredenheid verlengd.

Interesse gewekt?
De gespreksrondes worden gepland in de week van 22 juli 2024 .

Nadere inlichtingen over de inhoud van de functie kun je inwinnen bij Richard Derks (Programmamanager Mens en Zorg), over de sollicitatieprocedure bij Marcel van Ree (Manager Pilot Sociaal Domein). Zij zijn beiden bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van de gemeente: 14 0162.

Let op! Onze mails kunnen terechtkomen in de Spambox, houd deze dus goed in de gaten.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Projectleider die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.