thumbnail
thumbnail

Projectmanager

Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede, Nederland

Sluit over 4 dagen
Geen maximum
12 Overijssel

Begindatum:

1 sept 2024

Einddatum:

1 sept 2025

Uren per week:

12

Publicatiedatum:

5 jun 2024

Projectmanager Creatieve Broedplaatsen bij de gemeente Enschede
In het nieuwe cultuurbeleid is o.a.  opgenomen “Meer ruimte voor experiment”. In het nieuwe cultuurbeleid is het opstellen van een uitvoeringsagenda Creatieve Broedplaatsen. In Enschede is er een vraag van 12.000 m2 voor creatief culturele/economische broedplaatsen. In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven op welke manier de gemeente Enschede deze m2 gaat realiseren. Vooruitlopend hierop zijn er op dit moment verschillende initiatieven rondom Creatieve Broedplaatsen die op zoek zijn naar een locatie en/of moeten verhuizen ivm een gebiedsontwikkeling. Het gaat  in eerste instantie om 5 concrete initiatieven.

De rol van de projectmanager is als volgt:
Het verzorgen van het algehele project- en procesmanagement van verschillende initiatieven rondom Creatieve broedplaatsen die op zoek zijn naar een locatie en/of moeten verhuizen in verband met een gebiedsontwikkeling:

Met initiatiefnemers moet ene intake georganiseerd worden waarin in beeld wordt gebracht welke behoefte er spelen en welke mogelijke business case er opgesteld kan worden. Deze business case moet getoetst worden op haalbaarheid en voorgelegd worden voor bestuurlijke besluitvorming.
Indien er een geschikte locatie is gevonden dan moet deze getoetst worden of deze past bij de initiatiefnemer. Vanuit de gemeente wordt door de projectmanager de ambtelijk en bestuurlijke besluitvorming voorbereid. Initiatiefnemers moet  ondersteund worden bij de voorbereiding van  de ruimtelijke procedures:

Het eindresultaat is een locatie per broedplaats voor periode van 5 tot 10 jaar met een onderliggende businesscase en afspraken met eigenaar. Dit project legt de basis voor een goed omschreven werkproces voor toekomstige initiatieven.
Daarnaast levert de projectmanager op basis van zijn/haar ervaring input op het uitvoeringsprogramma en de inrichting van het werkproces.

De afdeling Gebieds- en projectontwikkeling
Je kunt ons zien als de kartrekkers van ontwikkelingen in de openbare ruimte en leefomgeving binnen de gemeente Enschede. Binnen onze 80-koppige afdeling vind je o.a. Planeconomen, Projectmanagers en -medewerkers, Juristen, Makelaars, Taxateurs  en diverse ondersteunende functies. Kortom, alle expertises die nodig zijn om de strategische ontwikkeling van de stad sterk te ondersteunen. We werken intensief samen met onze collega’s van Stadsingenieurs, Stadsdeelbeheer, Ontwerp en de afdeling Beleid.  

Dit zien we graag in jou terug: 

 • Kennis en ervaring met projectmatig werken in het ruimtelijk domein/stedenbouw.

 • HBO/WO afgeronde opleiding. 

 • Minimaal 3 jaar ervaring in project management en culturele sector.

 • Kennis en ervaring met werken in (complexe-) bestuurlijke omgeving.

 • Resultaatgericht en daadkrachtig om projecten tot een goed eind te brengen.

 • Sterke communicatieve vaardigheden, waardoor er nooit ruis op de lijn ontstaat.

 • Ervaringen in het netwerken en samenwerken met externe partners, zoals de culturele sector, beleid, de vastgoedwereld en bestemmen en vergunnen.

 • Kennis en ervaring met het beoordelen van business cases.

 • Goede onderhandelingsvaardigheden.

 • Werk ervaring/bekend zijn met regio Twente 

Duur van de inzet is een jaar, met een optie tot verlenging. De inzet zal 8-12 uur per week bedragen.
Het project kent een projectgroep waarin verschillende disciplines vanuit de gemeente betrokken zijn. De projectmanager werkt voor de Opdrachtgever Cultuur.

Eisen

 • Akkoord procedure en inhuurvoorwaarden (oa all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woonwerk).

 • Bij eventuele gunning wordt er op verzoek van Opdrachtgever een VOG aangevraagd voor de kandidaat, (eventuele) kosten worden door Opdrachtgever vergoed.

 • Na gunning geldt voor deze opdracht een SROI verplichting van 5% van de opdrachtwaarde. De opdrachtwaarde wordt als volgt bepaald: “aantal gewerkte uren x uurtarief ex btw” Bij aanbieden van een kandidaat bent u akkoord met deze SROI verplichting. Voor verdere informatie inzake deze verplichting verwijzen wij u naar de Leveranciersvoorwaarden. Directe ZZP inhuur (geen inleen doorleen) zijn uitgesloten van de SROI verplichting.

 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO of WO opleiding.

Wensen

 • De kandidaat heeft kennis en ervaring met het beoordelen van business cases. Motiveer dit.

 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met werken in (complexe-) bestuurlijke omgeving. Motiveer dit in het CV.

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als projectmanager en de culturele sector.

 • Kandidaat heeft werkervaring ervaring een gemeente.

 • Kandidaat heeft werk ervaring en is bekend met regio Twente

 • Competenties: Zie PDF.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmanager die deze organisatie zoekt?