thumbnail
thumbnail
Beleidsadviseur financiën

Gemeente Enschede

Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Overijssel

Publicatiedatum:

15-03-2023

Sluitingsdatum:

23-03-2023

Begindatum:

03-04-2023

Einddatum:

03-10-2023
Senior beleidsadviseur financiën

Enschede is de centrumstad in de Euregio en met haar 160.000 inwoners het kloppende hart van Oost-Nederland. Dagelijks komen tienduizenden mensen naar Enschede om te werken, te studeren, te shoppen, uit te gaan en cultuur te snuiven. Enschede is een stad vol kennis, talenten en ondernemingsgeest met ruim 10.000 bedrijven, 9.000 studenten aan de Universiteit Twente, 25.000 studenten aan Saxion en meer dan 12 miljoen bezoekers per jaar.
In Enschede vind je alles: een bruisend centrum, ontelbaar veel restaurants en barretjes, de beste scholen (waaronder een internationale), prijswinnende sportclubs, state-of-the-art musea, poppodia en een grote variëteit aan bedrijven die de nationale en internationale markten veroveren. Het is een stad waar het goed wonen, werken en leven is, met een ondernemend en innovatief karakter, een krachtig technologisch profiel en internationale ambitie. Het is de stad met de meeste startups van Nederland, de stad waar bluetooth is uitgevonden, Thuisbezorgd.nl en Booking.com zijn opgericht. Met de innovatiecampus Kennispark, de Drone testlocatie Space53 en Technology Base Twente als proeftuin voor pionierende bedrijven, ontwikkelen we ons als technologische topregio


De Concernstaf (CS) ondersteunt het college van Burgemeester en Wethouders en de concerndirectie. De CS functioneert dan ook op de grens van bestuur en ambtelijk apparaat. Belangrijkste opdrachtgevers zijn de leden van het college en de concerndirectie. De leiding van de CS berust bij de concerndirectie. De werkstijl van de CS kenmerkt zich door een grote mate van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en een 'hands on’-mentaliteit.
De CS bestaat uit de twee afdelingen Strategie & Control en Veiligheid. De medewerkers van de afdeling Strategie & Control adviseren over strategische, financiële en bestuurlijke vraagstukken. De gemeentebegroting 2019-2022 is opgebouwd naar de belangrijke opgaven van Enschede. Voor de CS betekent dit nog meer focus op strategische advisering en een krachtige regie op de uitvoering. Naast advisering over een aantal eigen onderwerpen, wordt vanuit de CS ook de samenhang en verbinding tussen de opgaven bevorderd.

De functie
Als Senior beleidsadviseur lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid voor de gemeentelijke financiën in al haar facetten: innovatie en financiële strategiebepaling, maar ook controlling en advies. Je bent een gezaghebbende ‘businesspartner’ en geeft vanuit Concernstaf mede sturing aan de financiële processen van de organisatie. Je adviseert bestuur en management over de (financiële) effecten van bestuursvoorstellen en over (strategisch) financieel beleid in termen van doelmatigheid, rechtmatigheid en de (meerjaren) financiële positie. Verder begeleid je als aandachtsfunctionaris een of meer organisatie-onderdelen en draag je bij aan de totstandkoming en verbetering van analyses binnen de reguliere planning & control-cyclus.
Je bent maatschappelijk betrokken en hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Ook heb je een brede belangstelling en een antenne voor interne en externe ontwikkelingen. Je kunt rekenen op een uitdagende baan bij een dynamische organisatie met hoge ambities

In deze functie bestaan je werkzaamheden vooral uit:
 • Het ontwikkelen van beleid voor de financiële functie en het implementeren van vastgestelde financiële kaders en beleidsvoorstellen;
 • Het inhoudelijk adviseren van het college van B&W, de concerndirectie en het controllersberaad over (strategisch) financieel beleid, financiering en planning & control;
 • Samenhang brengen tussen diverse ontwikkelingen binnen beleidsterreinen;
 • Regie, analyse en toetsing van producten binnen de planning & control-cyclus;
 • Het toetsen en beoordelen van de wekelijkse B&W-stukkenstroom vanuit de organisatie;
 • Het vormgeven aan de (strategische) beleidskaders en bestuurlijke prioriteiten, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord;
 • Het uitvoeren van analyses en complexe vraagstukken met een financieel of bedrijfseconomisch karakter;
 • Het opbouwen en onderhouden van in- en externe contacten.

Profiel:
Je bent initiatiefrijk, weet van aanpakken en realiseert concrete voor de gemeente zichtbare resultaten. Je staat stevig in je schoenen, bent ambitieus, gericht op samenwerken en je brengt de nodige relevante ervaring mee. Verder beschik je over een academisch werk- en denkniveau met bij voorkeur het accent op overheidsfinanciën en/of bedrijfseconomie.
Je bent zowel verbaal als schriftelijk een stevige adviseur


Competenties:
 • initiatiefrijk,
 • weet van aanpakken
 • realiseert concrete voor de gemeente zichtbare resultaten
 • je staat stevig in je schoenen
 • ervaring in het vakgebied gemeentefinanciën én in een politiek/bestuurlijke omgeving
 • academisch werk- en denkniveau met bij voorkeur het accent op overheidsfinanciën en/of bedrijfseconomie
 • Ervaring met procesregie op organisatiebrede processen
 • zowel verbaal als schriftelijk stevige adviseur

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur financiën die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.