thumbnail
thumbnail
Projectleider informatieplan sociaal domein

gemeente De Fryske Marren

Herema State 1, 8501 AA Joure, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 130,00
16 Friesland

Begindatum:

2 okt 2023

Einddatum:

2 jan 2024

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

12 sept 2023

Omschrijving van de opdracht
Binnen het sociaal domein van de gemeente De Fryske Marren bestaat bij het management en in de teams de behoefte om op verschillende niveaus van de organisatie een integraal overzicht te hebben van de stand van zaken (Wmo, Jeugd, P-wet, KPI’s, etc.). Management Informatie is een breed begrip. Daaronder kan alle informatie worden verstaan die het management nodig heeft om vast te kunnen stellen hoe de organisatie er (financieel) voorstaat, bij kan sturen en besluiten kan nemen voor de toekomst.

Ook wordt er steeds vaker door de wethouders gevraagd om data met duiding, zodat zij weten hoe wij er als organisatie voor staan als het gaat om trends in de voorzieningen, budgetten, aantal voorzieningen en beleidsdoelen. Vooralsnog kunnen wij deze informatie niet direct en summier aanbieden. Binnen het sociaal domein is veel data beschikbaar, maar er is geen plan op welke wijze deze informatie wordt gebruikt om te sturen. Er is wel een dashboard in Cognos, alleen is die niet ingericht op de vragen die zowel vanuit beleid als vanuit de uitvoering worden gesteld. Daarom is het belangrijk dat er op ieder niveau in kaart wordt gebracht welke informatiebehoefte er is. De vraag is: ‘wiewilwatwetenenwaarom’.

Projectdoel
De centrale doelstelling is het bieden van inzicht in kengetallen, stuurinformatie en procesinformatie binnen het sociaal domein aan diverse doelgroepen (college, directie, teammanagers en beleidsmedewerkers). De informatiebehoeften van deze doelgroepen zijn leidend waarvoor nieuwe- en bestaande managementrapportages en overzichten worden gegenereerd. Een specificatie van de behoeften én verantwoordelijkheden (om dit structureel en eenmalig tot stand te brengen) worden geduid in een informatieplan.

De einddoelen die hiermee bereikt kunnen worden zijn:

 • Overzicht en inzicht creëren in de informatiebehoeften van het sociaal domein.

 • De gewenste gegevens- en informatie beschikbaar stellen aan diverse stakeholders.

 • Inzicht bieden in geleverde prestaties (van het sociaal domein).

 • Transparant inzichtelijk maken waar maatschappelijke, uitvoerings- en beleidsproblematiek zich voordoet.

 • Data-gedreven besluitvorming die kan leiden tot besparingen, objectieve besluitvorming en beleidsontwikkeling, procesoptimalisatie of andere beslissingen.

 • Het bevorderen van de gegevenskwaliteit en de sturing daarop binnen het sociaal domein.

Om de doelstelling(en) te bereiken dient een informatieplan sociaal domein te worden ontwikkeld en vervolgens geïmplementeerd.  Met een informatieplan wordt de informatiebehoefte van de doelgroepen omschreven en gestructureerd. Het plan vermeldt ook de taak- en rolverdeling in de realisatie.  Het project zal ook adviseren over de taak- en rolverdeling in de lijnorganisatie omtrent de realisatie van managementinformatie in het sociaal domein. De behoefte stopt immers niet na het project en er zullen steeds nieuwe vragen ontstaan.

Dit projectvoorstel richt zich op de informatiebehoeften van het college, de directie, teammanagers en beleidsmedewerkers in het sociaal domein. Andere doelgroepen zoals de gemeenteraad, externe partijen en (uitvoerende) medewerkers vallen buiten de scope.  

Bij de implementatie wordt er gebruik gemaakt van resultaten die in korte sprints worden opgeleverd.

In samenwerking en overleg met collega’s van de teams Maatschappelijke Ontwikkeling, Backoffice Sociaal Domein, Sociaal Wijkteams en Team Informatie:

Fase 1: (3 maanden)

 • Opstellen projectplan en inrichten projectgroep met duidelijke verantwoordelijkheden en taken.

 • Onderzoek naar de informatiebehoefte in het sociaal domein.

 • In samenspraak met de betrokkenen bepalen welke gegevens nodig zijn en met welke frequentie.

 • Rapporteren over onvolledige, onbetrouwbare of ontbrekende gegevens en aanbevelingen doen over hoe hierin kan voorzien.

 • Opstellen van een krachtig en bondig informatieplan om te kunnen voorzien in de informatiebehoefte van het Sociaal Domein. Dit informatieplan moet aansluiten bij de gemeente-brede informatievoorziening.

Fase 2 – voert gemeente mogelijk zelf uit:

 • Leiding geven aan de implementatie van het informatieplan.

 • Waar nodig advies vragen aan het management over prioritering.

 • Zorgdragen dat het eigenaarschap van de gegevens en de informatieproducten goed belegd is binnen het sociaal domein en dat het beheer ervan is geborgd.

Beoogd projectresultaat
Het opleveren en implementeren van een informatieplan voor het sociaal domein.

Stuurgroep
Het is mogelijk om een stuurgroep op te zetten die de opdrachtgever vertegenwoordigd. Zoek hierbij een mix tussen verschillende disciplines en belangen, waarbij dit evenwichtig is.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 2 oktober tot en met 2 januari 2023 voor 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

 • Beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau

 • Minimaal drie jaar ervaring als projectleider en of scrum master

 • Minimaal 2 jaar ervaring met projectmanagement

 • Minimaal 2 jaar ervaring met adviseren en onderzoek

 • Ervaring met het opzetten van management informatie

Gunningscriteria

 • Kennis van het sociaal domein en ook met het toepassen daarvan

 • Gemeentelijke ervaring

 • Ervaring met het houden van interviews en de vertaling naar behoeftes

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider informatieplan sociaal domein die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.