thumbnail
thumbnail

Vastgoedmanager

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28 Noord-Brabant

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

28

Publicatiedatum:

8 feb 2024

Vastgoedmanager Gemeente Breda
Ben jij sterk in het bouwen en onderhouden van relaties en werk jij graag in een energiek team binnen een afdeling waar geen dag het zelfde is? Ben jij die gedreven professional op het gebied van vastgoedmanagement? Lever je graag een bijdrage bij het optimaliseren en realiseren van de maatschappelijke doelen van onze afdeling. Dan is de functie van Portefeuillemanager Vastgoedbeheer misschien jouw volgende uitdaging.

Wat ga je doen?
Gemeente Breda is eigenaar van maatschappelijk vastgoed variërend van cultureel vastgoed, sportaccommodaties, sociale maatschappelijke gebouwen, parkeergarages tot gebouwen voor de huisvesting van de eigen gemeentelijke organisatie. In de rol van Vastgoedmanager ben je verantwoordelijke voor het tactisch beheer van deze vastgoedportefeuille. Je werkt hiervoor nauw samen met verschillende afdelingen en partners. Het hebben en houden van gebouwen en terreinen brengt afwisselende werkzaamheden met zich mee.

 • Je bent verantwoordelijk voor het managen van je vastgoedportefeuille zoals het beperken van leegstand, relatiebeheer met bestaande huurders en contacten met in- en externe partners.

 • Je bent actief in het uitbreiden van het bestaande netwerk rondom de vastgoedobjecten met als doel de exploitatie sluitend te houden en de tevredenheid van huurders in lijn te houden met de doelen die we als gemeente stellen aan de betreffende objecten.

 • Je initieert en coördineert het opstellen en naleven van huurovereenkomsten, onderhoud, aanpassingen aan objecten, het regelen van vergunningen en de begeleiding van verbouw- en renovatietrajecten.

 • Je draagt zorg voor het onderhoudsbudget en stemt benodigde werkzaamheden af met de  technisch beheerder.

 • Je signaleert ontwikkelingen die van belang zijn voor het behalen van de gemeentelijke doelstellingen.

 • Je rapporteert het management over de ontwikkelingen binnen jouw vastgoedportefeuille.

We zoeken jou!

 • Je hebt een afgeronde hbo of wo opleiding richting vastgoed of assetmanagement, bedrijfskunde of economie.

 • Je hebt aantoonbare ervaring of affiniteit met vastgoedbeheer.

 • Je hebt ervaring of begrijpt het politieke speelveld van de gemeente.

 • Je bent communicatief sterk en beschikt over overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden.

 • Je bent sterk in het bouwen en onderhouden van relaties.

 • Je maakt graag onderdeel uit van een team en haalt samen met jouw collega’s graag het maximale uit jouw portefeuille

Wie zijn wij?
Het Team Vastgoedbeheer bestaat uit ongeveer 30 collega’s met verschillende rollen. De technisch projectleiders zorgen voor de instandhouding van de verschillende objecten. De portefeuillehouders stemmen toekomstplannen af met beleid en gebruikers. Daarnaast zijn diverse administratieve ondersteuners, projectleiders en staffunctionarissen aanwezig om alle activiteiten in goede banen te leiden. Ook beantwoordt een meldpunt vragen van gebruikers  en huurders.

Gemeente Breda beheert naast maatschappelijk vastgoed ook een forse portefeuille ontwikkelvastgoed wat in afwachting van herontwikkeling wordt beheerd. Bij de afdeling Vastgoedbeheer staan twee belangrijke onderwerpen op het programma. Het door ontwikkelen van de afdeling naar de rol van vastgoed regisseur en het toekomstbestendig maken van de vastgoed portefeuille.

Eisen

 • U bent akkoord met de actuele versie van de inhuurvoorwaarden van Flex West-Brabant, welke te vinden zijn op de homepage (voorafgaand aan het inloggen) van Flex West-Brabant. We wijzen hierbij nog expliciet op de all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk verkeer en de verrekening van de fee kosten

 • De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) reguleert de inzet van zzp’ers. Vanwege de aard en inhoud van de opdracht is het niet mogelijk hierop een zzp’er te laten starten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich uitsluitend in loondienst aten detacheren via een bureau. Doorleenconstructies (met een modelovereenkomst) zijn daarbij niet toegestaan. Met uw inschrijving verklaart u dat uw kandidaat in loondienst gedetacheerd wordt.

 • De Gemeente Breda volgt de Wet Normering Topinkomens. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2024 is vastgesteld op € 233.000. Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 30.800 per maand voor de eerste zes maanden en € 23.400 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2024 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 221. Bevestigt u hierbij dat met het tarief dat u gedurende de opdracht hanteert deze norm niet overschrijdt? NB: Mocht gedurende de looptijd van de opdracht deze norm overschreden (dreigen te) worden, dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht per direct eenzijdig te ontbinden.

 • Kandidaten die intern op deze aanvraag reageren krijgen bij gebleken geschiktheid voorrang op externe werving. In dat geval wordt de aanvraag geannuleerd. Met uw inschrijving bent u akkoord met deze eis.

 • Om bij de gemeente Breda te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht. U levert een VOG aan met screeningsprofiel 11, 12, 41, 43 (via uw leverancier). Deze kunt u (via uw leverancier) eenmalig declareren.

 • De inhuur wordt gebaseerd op het in de uitvraag opgegeven aantal uren per week. Gedurende de inhuurperiode kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor een ander aantal uren per week gewenst is. Indien deze situatie zich voordoet, worden in onderling overleg en in alle redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over wijziging van het aantal uren per week. Met uw inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord.

 • Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft een achtergrond in vastgoedmanagement en brede aantoonbare praktische ervaring met gebouw gebonden techniek / bouw en/of instandhouding van vastgoed. Deze ervaring bestaat tenminste voor een deel uit het beheren van maatschappelijk vastgoedobjecten waarbij de relatie van pandeigenaar en exploitant/huurder/gebruiker leidend was/is . Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft ervaring met de exploitatie van vastgoed. Concreet; hij/zij heeft kennis van het zorgdragen voor optimaal renderen van maatschappelijke vastgoedobjecten waarbij het onderhoudsniveau, klanttevredenheid, en naleving van afspraken uit de betreffende (huur)overeenkomst wordt afgewogen. Dit moet blijken uit het cv.

 • De kandidaat heeft ervaring met het speelveld van een gemeentelijke organisatie/een politiek bestuurlijke organisatie. En heeft ruime ervaring in het afwegen van gebruikerswensen in een breed gemeentelijk kader. Dit moet blijken uit het cv.

Wensen

 • Uw kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde relevante HBO opleiding in de richting van assetmanagement, MRE of MSRE. Dit moet blijken uit het cv en op verzoek moet uw kandidaat het geldige diploma hiervan kunnen tonen.

 • Uw kandidaat heeft meer dan 8 jaar ervaring als Asset-/Vastgoedmanager of een vergelijkbare functie. Dit moet blijken uit het cv.

 • Het cv is voorzien van referenties met betrekking tot (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).

 • Competenties: Zie PDF.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Vastgoedmanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.