thumbnail
thumbnail

Senior jurist governance, gemeenterecht en bestuurlijk organisatierecht

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
8 Noord-Brabant

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

28 feb 2025

Uren per week:

8

Publicatiedatum:

8 feb 2024

Senior jurist governance, gemeenterecht en bestuurlijk organisatierecht
De gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout werken samen om specialistische jeugdhulp te organiseren. Deze samenwerking, jeugdhulpregio West-Brabant Oost (hierna regio WBO), staat voor de grote uitdaging om kinderen die het nodig hebben de best passende jeugdhulp te bieden binnen een houdbaar jeugdstelsel. Er gaat al veel goed met jeugdhulp in onze regio. Toch moeten en willen we verbeteren. Daarbij volgen wij onder andere de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) en de Hervormingsagenda Jeugd.

Binnen regio WBO is in 2022 in gesprekken met instellingen en organisaties het volgende opgehaald: wat, waar en hoe het beter kan. De uitkomst is vastgelegd in de Regiovisie WBO jeugd. De regiovisie WBO jeugd is het kader voor de transformatie van het jeugdhulplandschap in onze vijf gemeenten. De (inhoudelijke) verbeteringen worden uitgewerkt in een strategieplan en vragen ook om een structuurverandering. Een structuurverandering die het mogelijk maakt om makkelijker (bij) te kunnen sturen, regie te voeren en stimuleert om continu te leren en ontwikkelen. Dit vraagt om verandering in de toegang, de (aan)sturing (governance structuur en cultuur), de bedrijfsvoering (sturen, beheersen, toezicht houden, verantwoorden en leercyclus) en de contractering. In 2023 wordt deze strategische verandering verder uitgewerkt, in 2024 ingevoerd. De aanpassingen in structuur, cultuur, processen en aansturing van jeugdhulp dienen in samenhang tot één werkend geheel te leiden door samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, ieder met eigen verantwoordelijkheid en belang.

Wat ga je doen?
Deze strategische verandering heeft grote consequenties voor betrokken partijen in de jeugdhulp, niet in het minst de jongeren die nu en in de toekomst een beroep doen op deze zorg, maar ook voor de regiogemeenten die intensiever met elkaar gaan samenwerken. Als senior jurist speel je een belangrijke rol bij het tot stand komen van de gemeenschappelijke regeling(en) die gerelateerd zijn aan de komende samenwerking.

Je richt je daarbij op het volgende:

 • Je ondersteunt en adviseert rondom de inrichtingskeuzes van de gemeenschappelijke regeling(en).

 • Je stelt een concept gemeenschappelijke regeling op;

 • Je ondersteunt vanuit juridisch perspectief bij de verschillende governance-vragen en intergemeentelijke samenwerkingsvraagstukken;

 • Je adviseert over interne en externe bijeenkomsten met stakeholders op jouw vakgebied;

 • Je ondersteunt de projectmanagers NvO (en evt. RBL) bij juridische vraagstukken.

Met wie doe je dat?
Als senior jurist werk je heel direct samen met de projectleider governance Jeugd WBO. Je stemt inhoudelijk af en rapporteert ook aan hem/haar.

Wie zijn je belangrijkste stakeholders?
Belangrijke stakeholders – naast de jeugdhulpaanbieders zijn onder andere: de vijf gemeenteraden, de colleges van Burgemeester en Wethouders van de vijf gemeenten, de cliëntenraden, de jeugdigen en diens gezinnen die gebruik maken van jeugdhulp (nu en in de toekomst), de wettelijke verwijzers, jeugdhulpaanbieders, het onderwijs, kinderopvang en overige maatschappelijke instellingen (bibliotheken, jongerenwerk en sportverenigingen etc.) waar jeugdigen actief zijn.

De senior jurist ondersteunt bij het goed inregelen van de governance van de publieke samenwerking(en). Hier komt veel bij kijken. Het goed inregelen van het eigenaarschap, opdrachtgeverschap en ondernemerschap staat daarbij vanuit de bestuurskundige theorie voorop. Maar dit heeft verschillende dimensies: of het nu gaat om de onderlinge relaties tussen deelnemer(s) en samenwerkingsverband, het besluitvormingsproces of de juridische vormgeving. Alles moet met elkaar in balans zijn. Je wordt warm van het vertalen van complexe materie rondom governance en samenwerking naar goede afspraken in woord en op papier.

Wat breng je verder mee?
De senior jurist ondersteunt bij het goed inregelen van de governance van de publieke samenwerking(en). Hier komt veel bij kijken. Het goed inregelen van het eigenaarschap, opdrachtgeverschap en ondernemerschap staat daarbij vanuit de bestuurskundige theorie voorop. Maar dit heeft verschillende dimensies: of het nu gaat om de onderlinge relaties tussen deelnemer(s) en samenwerkingsverband, het besluitvormingsproces of de juridische vormgeving. Alles moet met elkaar in balans zijn. Je wordt warm van het vertalen van complexe materie rondom governance en samenwerking naar goede afspraken in woord en op papier.

 • Je hebt wo werk- en denkniveau;

 • Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding op het gebied van Nederlands Recht met als specialisatie gemeenterecht/recht van decentrale overheden;

 • Je hebt kennis en ervaring op alle gebieden van het bestuurlijk organisatierecht (met uitzondering van het fiscaal recht);

 • Je hebt kennis en ervaring met governance-vraagstukken, intergemeentelijke samenwerking, sturingsvraagstukken en de uitwerking van gemeenschappelijke regelingen;

 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met adviesopdrachten als juridisch organisatieadviseur op het snijvlak van het politiek-bestuurlijke, governance en recht

 • Je hebt kennis en ervaring met samenwerkingen in de jeugdzorg

 • Je beschikt over de volgende competenties: samenwerkingsgericht, creatief, proactief, kunt relativeren, flexibel, stressbestendig en gedisciplineerd. 

Een tijdelijke opdracht voor de duur van 12 maanden, met optie tot verlenging van één keer 1 jaar.
We zoeken een collega voor (gemiddeld) 8 uur per week.

Wie zijn wij?
De regio WBO, heeft als missie om voor kinderen en gezinnen kwalitatief goede jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) beschikbaar te stellen. Het programmateam NvO en team WBO zijn een multidisciplinair samengesteld team. We zijn een jong, hardwerkend en enthousiast team met hart voor de jeugdigen. Ons doel is de best passende jeugdhulp, zo dichtbij mogelijk.

De regio WBO, heeft als missie om voor kinderen en gezinnen kwalitatief goede jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) beschikbaar te stellen. Het programmateam NvO en team WBO zijn een multidisciplinair samengesteld team.

We zijn een jong, hardwerkend en enthousiast team met hart voor de jeugdigen. Ons doel is de best passende jeugdhulp, zo dichtbij mogelijk.

Team WBO is het bedrijfsvoeringsteam van de regio WBO voor de Jeugd. Zij voert onder andere het contractmanagement, zorgadministratie & monitoring uit voor de regiogemeenten. Mede gezien bovenstaande ontwikkelingen is stevig programmamanagement noodzakelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior jurist governance, gemeenterecht en bestuurlijk organisatierecht die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.