thumbnail
thumbnail
Junior vergunningverlener APV

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Noord-Brabant

Begindatum:

8 dec 2023

Einddatum:

1 jun 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

21 nov 2023

Junior vergunningverlener
Voor afdeling Veiligheid en Leefomgeving zijn we op zoek naar een (junior) vergunningverlener op het gebied van de APV/bijzondere wetten. Hierbij kun je denken aan werkzaamheden op het gebied van ligplaatsen, taxivergunningen en nog vele andere uit de APV afkomstige vergunning plichtige activiteiten. Ben jij een enthousiaste (junior)  vergunningverlener APV/bijzondere wetten die ons team Leefomgeving komt ondersteunen?

Wat ga je doen?
De missie van onze afdeling is: Met en voor burgers, bedrijven en bezoekers, organiseren en beschermen wij de veiligheid en leefbaarheid. Binnen de afdeling zijn de werkzaamheden heel divers van aard.

 • Je behandelt aanvragen voor diverse vergunningen.

 • Je controleert de volledigheid van de aanvraag, en zet adviezen uit naar de betrokken deskundigen.

 • Je stelt besluiten op en motiveert deze.

 • Je houdt je bezig met allerlei voorkomende administratieve werkzaamheden.

 • Je biedt ondersteuning bij overige vergunningsprocessen.

 • Je levert input voor nieuw beleid, en biedt ondersteuning bij het maken hiervan.  

 • Je zorgt voor een optimale communicatie naar de aanvrager van de vergunning. 

We zoeken jou!
Je werkt met diverse medewerkers aan verschillende activiteiten in de keten. Dit vraagt een flexibele instelling en het vermogen om goed te kunnen schakelen tussen de diverse werkzaamheden. Je werkt zelfstandig en neemt initiatief. Je bent integer en kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie. Daarnaast is het erg belangrijk dat je goede communicatieve vaardigheden bezit. Contact met burgers gaat een groot onderdeel van de functie zijn.

 • Je beschikt over een afgeronde (administratief) juridische opleiding op HBO niveau.

 • Je hebt kennis van de Algemene wet bestuursrecht, APV en bijzondere wetten. Wanneer deze kennis ontbreekt sta je ervoor open om een opleiding te volgen.   

 • Je hebt ervaring in het werken met diverse softwarepakketten.

 • Je bent doelgericht en overzichtelijk in communicatie.

 • Je bent een teamspeler die een bijdrage levert aan een prettige werksfeer.

 • Je hebt een servicegerichte houding.

 • Je werkt graag integraal met andere disciplines en teams.

Wie zijn wij?
Gemeente Breda heeft van oudsher een grote aantrekkingskracht vanwege haar ligging. Daarom wil Gemeente Breda zich nu en in de toekomst positioneren als internationale schakelstad en daarmee onderscheiden van andere steden met de focus op een groene, gastvrije stad met de beste bereikbaarheid.

De afdeling Veiligheid en Leefomgeving bestaat uit diverse teams waaronder team leefomgeving. Team leefomgeving is een hecht team, die elkaars kwaliteiten ziet en elkaar helpt wanneer het nodig is.  Als (junior) vergunningverlener APV/bijzondere wetten werk je samen met andere vergunningverleners, toezichthouders en juridisch medewerkers, maar ook met diverse collega’s van de brandweer, politie en de GHOR. Het is jou verantwoordelijkheid om aanvragen en adviezen integraal te toetsen en kwalitatief goede vergunningen af te geven. Lees meer over de Gemeente Breda.

Eisen

 • U bent akkoord met de actuele versie van de inhuurvoorwaarden van Flex West-Brabant, welke te vinden zijn op de homepage (voorafgaand aan het inloggen) van Flex West-Brabant. We wijzen hierbij nog expliciet op de all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk verkeer en de verrekening van de fee kosten.

 • De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) reguleert de inzet van zzp’ers. Vanwege de aard en inhoud van de opdracht is het niet mogelijk hierop een zzp’er te laten starten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich uitsluitend in loondienst laten detacheren via een bureau. Doorleenconstructies (met een modelovereenkomst) zijn daarbij niet toegestaan. Met uw inschrijving verklaart u dat uw kandidaat in loondienst gedetacheerd wordt.

 • De Gemeente Breda volgt de Wet Normering Topinkomens. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2023 is vastgesteld op € 223.000. Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 29.500 per maand voor de eerste zes maanden en € 22.400 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2023 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 212.

  Bevestigt u hierbij dat met het tarief dat u gedurende de opdracht hanteert deze norm niet overschrijdt? NB: Mocht gedurende de looptijd van de opdracht deze norm overschreden (dreigen te) worden, dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht per direct eenzijdig te ontbinden.

 • Kandidaten die intern op deze aanvraag reageren krijgen bij gebleken geschiktheid voorrang op externe werving. In dat geval wordt de aanvraag geannuleerd. Met uw inschrijving bent u akkoord met deze eis.

 • Om bij de gemeente Breda te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht. U levert een VOG aan met screeningsprofiel 11, 12, 41, 43 (via uw leverancier). Deze kunt u (via uw leverancier) eenmalig declareren.

 • De inhuur wordt gebaseerd op het in de uitvraag opgegeven aantal uren per week. Gedurende de inhuurperiode kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor een ander aantal uren per week gewenst is. Indien deze situatie zich voordoet, worden in onderling overleg en in alle redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over wijziging van het aantal uren per week.
  Met uw inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord.

 • Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde (administratief) juridische opleiding op HBO niveau. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring als junior vergunningverlener APV. Dit moet blijken uit het cv.

Wensen

 • Uw kandidaat heeft kennis van de Algemene wet bestuursrecht, APV en bijzondere wetten. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft bij voorkeur meer dan 1 jaar ervaring als jr. vergunningverlener. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft ruime kennis van en ervaring in het werken met PowerBrowser. Dit moet blijken uit het cv.

 • Referenties.

 • Competenties: Zie PDF.

Opleiding
We bieden aanvullend op de functie van Junior vergunningverlener APV een cursus Instructievaardigheden, om je vaardigheden en expertise op dit gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Bekijk voor meer informatie onze opleidingen pagina!

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Junior vergunningverlener APV die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.