thumbnail
thumbnail
Jongerencoach PRO/VSO entree niveau 2

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Noord-Brabant

Begindatum:

18 dec 2023

Einddatum:

18 dec 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

16 nov 2023

Jongerencoach PRO/VSO entree niveau 2
Samen met een Vangnetcoördinator maak je deel uit van het regionaal programma VSV (voortijdig schoolverlaters).
Het doel van het programma is vergroten van ontwikkel- en toekomstperspectief van jongeren. Jij bent als coach zichtbaar in de regio, de 16 gemeenten van het RBL en bij scholen. Samen met de Vangnetcoördinator breng je vraag en aanbod samen, pik je signalen op en ontwikkel je  perspectief voor de jongeren.

Wat ga je doen?

 • Je coacht jongeren afkomstig van praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo 2 of een entree-opleiding.

 • Je vergroot het ontwikkel- en toekomstperspectief van jongeren om te voorkomen dat ze later terechtkomen in een bijstand situatie.

 • Je bent een vraagbaak en eerste aanspreekpunt voor professionals.

 • Je werkt aan individuele maatwerkoplossingen voor kwetsbare jongeren.

 • Je verstevigt het netwerk van betrokken ketenpartners op het snijvlak van onderwijs, praktijkleren, participatie en zorg.

 • Je geeft de Vangnetcoördinator advies over beleidsmatige knelpunten en mogelijke oplossingen op basis individuele casuïstiek.

We zoeken jou!
Herken jij jezelf in onderstaand profiel? Dan kunnen wij jou een uitdagende en betekenisvolle baan Jongerencoach bieden!

 • Je bent in staat om creativiteit te denken: Samen met de pro/vso-jongere, school en ketenpartners zoek je naar de best passende oplossing om de jongere verder te helpen en zo de best mogelijke kansen te creëren voor een plek in de maatschappij.

 •  Je bent een kei in samenwerken: Je kan goed samenwerken met ketenpartners en scholen, je beweegt je makkelijk binnen de 16 gemeenten in West-Brabant, pro-vso scholen, het startcollege en participatiepartners en vindt daarin de juiste toon.

 • Je bent in staan nieuwe dingen te creëren: Je kan een nieuwe functie vorm geven en aansluiten bij datgene wat de regio nodig heeft.

 • Je bent ondernemend.

 • Je bent proactief: je hebt een actieve en dynamische werkhouding.

 • Je bent doelgericht: je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en doelgericht aan de slag gaan binnen de pilot. 

 • Je beschikt over advies vaardigheden: Je kan op basis van de individuele casuïstiek, de vangnetcoördinator goed advies geven op beleidsmatige knelpunten en/of oplossingen.

 • Je bent communicatief sterk: Je bent een gedegen sparringpartner voor de vangnetcoördinator en kan inhoudelijk een goede bijdrage leveren aan het gesprek met de ketenpartners en/of scholen in de regio.

 • Je kunt heel goed zelfstandig werken maar voelt je ook thuis in een team.

Wie zijn wij?
Het Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL - WB) is ondergebracht bij de Gemeente Breda (afdeling Jeugd) en werkt voor 16 gemeenten in de regio West-Brabant. Het RBL bestaat uit leerplichtambtenaren, RMC trajectbegeleiders, kwaliteitsmedewerkers, administratief medewerkers, Projectaanjager LP, RMC Coördinator, VSV coördinatoren en een teamleider. Onze standplaats is het Stadskantoor van de Gemeente Breda, maar werken ook flexibel bij netwerkpartners, scholen of overige gemeenten.
 
Het Regionaal Bureau Leren West-Brabant is een samenwerkingsorganisatie. In het RBL hebben de 16 West-Brabantse gemeenten hun krachten gebundeld in de aanpak van voorkomen van schoolverzuim, thuiszitters en voortijdig schoolverlaten. Het centrale doel van het RBL is het scheppen van voorwaarden voor jongeren tot 23 jaar om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. De wettelijke basis voor deze activiteiten zijn de Leerplichtwet en de RMC wetgeving. Lees meer over de Gemeente Breda en RBL West-Brabant.

Eisen

 • U bent akkoord met de actuele versie van de inhuurvoorwaarden van Flex West-Brabant, welke te vinden zijn op de homepage (voorafgaand aan het inloggen) van Flex West-Brabant. We wijzen hierbij nog expliciet op de all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk verkeer en de verrekening van de fee kosten.

 • De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) reguleert de inzet van zzp’ers. Vanwege de aard en inhoud van de opdracht is het niet mogelijk hierop een zzp’er te laten starten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich uitsluitend in loondienst laten detacheren via een bureau. Doorleenconstructies (met een modelovereenkomst) zijn daarbij niet toegestaan. Met uw inschrijving verklaart u dat uw kandidaat in loondienst gedetacheerd wordt.

 • Om bij de gemeente Breda te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht. U levert een VOG aan met screeningsprofiel 11, 12, 41, 43 (via uw leverancier). Deze kunt u (via uw leverancier) eenmalig declareren.

 • De inhuur wordt gebaseerd op het in de uitvraag opgegeven aantal uren per week. Gedurende de inhuurperiode kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor een ander aantal uren per week gewenst is. Indien deze situatie zich voordoet, worden in onderling overleg en in alle redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over wijziging van het aantal uren per week.
  Met uw inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord.

 • De Gemeente Breda volgt de Wet Normering Topinkomens. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2023 is vastgesteld op € 223.000. Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 29.500 per maand voor de eerste zes maanden en € 22.400 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2023 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 212.

  Bevestigt u hierbij dat met het tarief dat u gedurende de opdracht hanteert deze norm niet overschrijdt? NB: Mocht gedurende de looptijd van de opdracht deze norm overschreden (dreigen te) worden, dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht per direct eenzijdig te ontbinden.

 • Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding. Dit moet blijken uit het cv.

 • De kandidaat is in het bezit van een rijbewijs en beschikt over een auto.

 • Uw kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het verstevigen van het netwerk van betrokken ketenpartners op het snijvlak van onderwijs, praktijkleren, participatie en zorg. Dit moet blijken uit het CV.

 • Uw kandidaat heeft kennis van ontwikkelperspectief voor kwetsbare jongeren zowel binnen als buiten de school. Betreffende het behalen van een praktijkverklaring, het toeleiden naar arbeid Dit moet blijken uit het cv.

Wensen

 • Uw kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding in de richting van Social work, sociaal juridisch hulpverlener, onderwijsbevoegdheid of een andere relevante opleiding. Dit moet blijken uit het cv en op verzoek moet uw kandidaat het geldige diploma hiervan kunnen tonen.

 • Uw kandidaat heeft meer dan 2 jaar ervaring met het werken met (kwetsbare) jongeren die afkomstig zijn van pro-vso-entree-mbo niveau 2. Dit moet blijken uit het cv.

 • De kandidaat heeft meer dan 1 jaar werkervaring Wens met/binnen de pro-vso scholen en/of het Startcollege. Of meer dan 1 jaar werkervaring met/binnen het onderwijssysteem. Dit moet blijken uit het CV.

 • De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van de sociale kaart van regio West-Brabant m.b.t participatie en onderwijs. Dit moet blijken uit eerdere werkervaring in deze regio en of gebieden. Dit moet blijken uit het CV.

 • Competenties: Zie PDF.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Jongerencoach PRO/VSO entree niveau 2 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.