thumbnail
Coördinator JTF Arbeidsmarkt West Brabant (Kwartiermaker)

Gemeente Breda

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Organisatie en Personeel
Sluit over 11 dagen
Geen maximum
20 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

16-07-2022

Sluitingsdatum:

25-08-2022

Begindatum:

05-09-2022

Einddatum:

31-05-2023

Uren per week:

20

Functiebeschrijving
Om passend invulling te kunnen geven aan de uitdaging zijn we voor de regio West Brabant op korte termijn op zoek naar een proactieve kwartiermaker JTF die dé linking pin is voor ondernemers, overheid en onderwijs met focus op de Arbeidsmarkt West Brabant.

Het Just Transition Fund (JTF) is een belangrijk instrument om de Green Deal van de Europese Commissie (EC) te realiseren. Het JTF bevordert een rechtvaardige transitie in regio’s die sterk afhankelijk zijn van emissie-intensieve industrieën en voor grote transitieopgaven staan. In het landsdeel Zuid-Nederland zijn drie COROP-regio’s aangewezen die voor JTF-steun in aanmerking komen. Voor COROP gebied West Brabant is voor de periode 2022 – 2026 in totaal 58,5 miljoen euro beschikbaar.

Het JTF in West-Noord-Brabant zet specifiek in op drie sporen, in lijn met de drie landelijke JTF-sporen:

1. Innovatie: vernieuwing en versterking van de regionale economie, met in West-Noord-Brabant focus op elektrificatie van processen, proces- en productinnovatie in de chemie (circulair, biobased) en energieconversie en opslag.
2. Infrastructuur: Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur; de ‘hardware’ voor een toekomstbestendige economie.
3. Arbeidsmarkt: een wendbare en weerbare beroepsbevolking, om zo veranderingen in de aard van het werk en de groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt als gevolg van de transitie op te vangen.

Als kwartiermaker ben je verantwoordelijk voor de projectopdracht m.b.t. spoor 3 en werk je nauw samen met de kwartiermaker (aangestuurd via REWIN) die verantwoordelijk is voor het spoor Innovatie. Vanuit spoor 3 is er veel sparring- en advieswerk nodig met (MKB) ondernemers, onderwijs en overheid.

Taken en projectactiviteiten

 • Aanjagen, verbinden en (mede) realiseren van ontwikkelingen ten behoeve van voldoende projectaanvragen voor de beoogde 2 JTF tenders (najaar 2022 en voorjaar 2023). Je bent adviseur en business-sparringpartner voor grote ondernemingen en binnen het MKB.

 • Aanjagen: in triple helix verband partijen inspireren en opgestart krijgen ten behoeve van projectaanvragen JTF

 • Verbinden: (mede) invullen ontbrekende schakels en rollen (penvoerder, partners) in de beoogde consortia dwarsverbanden leggen met een accent op spoor arbeidsmarkt;

 • Coachende rol bieden bij proces projectaanvraag (let op: niet het schrijven van projectaanvraag)

 • Verkenning wat nodig is qua arbeidsmarkt, waar op ingezet moet worden om succesvol te zijn.

Projectactiviteiten
De JTF-opgave gaat over 1) transformatie van fossiele naar groene chemie én 2) diversificatie; vernieuwing en versterking van de regionale economie -> samenwerking met andere sectoren, zoals energie, HTSM. ICT/data, agri-sector, logistiek etc. met koppeling met circulair en biobased. Juist hier zitten voor de Arbeidsmarktregio de aanknopingspunten met de bredere regionale agenda. Essentieel dus dat je als kwartiermaker arbeidsmarkt de opgave in de breedte benadert; Je in deze opdracht hier stevig op aansluit én daarbij de ruimte opzoekt om een sterkere verbinding te leggen met de bredere regionale agenda.

 1. Verkennen en analyseren van het netwerk: Het in kaart brengen van het netwerk geeft overzicht in waar zich kansen bevinden voor:

  • De om- en bijscholing van werkenden en werkzoekenden in het licht van de klimaattransitie.

  • Het behouden en aantrekken van talent (jongeren) voor de chemische sector.

  • Welke kansen er liggen voor imagoverbetering van de chemie

  • Het bevorderen van zij-instroom.

  • Het aanpassen van opleidingen aan de veranderende eisen die de transitie aan studenten stelt.

 2. Organiseren van werksessies met stakeholders: Tijdens werksessies met stakeholders brengen we de kennis uit het netwerk(en) samen. Op basis van de gedeelde kennis, bestaande initiatieven en initiatieven die in ontwikkeling zijn identificeren we welke projecten op het gebied van arbeidsmarkt in het licht van de klimaattransitie in West-Brabant aanwezig en/of te ontwikkelen zijn en welke kansen/oplossingen West-Brabant te bieden te bieden heeft.

 3. Ontwikkelen van voldoende projectaanvragen voor de beoogde 2 JTF tenders: Met de opbrengst van 1 en 2 realiseren we (mede) de ontwikkelingen ten behoeve van voldoende projectaanvragen voor de beoogde 2 JTF tenders (najaar 2022 en voorjaar 2023).

 4. Verdiepen op arbeidsmarktopgave, zodat beoordeeld kan worden welke/wat voor soort projecten kansrijk zijn en de regio structureel verder helpen. Doelstelling is te komen tot voldoende projecten, maar óók kwalitatief goede projecten die meerwaarde leveren.

 5. Ruimte voor eigen inzicht van de coördinator voor hóe hij/zij de opdracht gaat invullen, resultaten gaat bereiken.

Toelichting meetbare resultaten van het project toe (outputindicatoren):

Na afloop van het project is er duidelijk bijgedragen aan voldoende projectaanvragen voor de 2 JTF tenders en dragen we hiermee bij aan het realiseren van een skills-gerichte arbeidsmarkt. En is er regionale commitment bij een breed en veelzijdig (triple helix) netwerk dat betrokken is en blijft bij de realisatie van de projecten.

Je bent een ondernemende professional die weet wat een ondernemer drijft. Die zijn/haar business en uitdagingen begrijpt op het snijvlak van innovatie-, personeel- en arbeidsmarktvraagstukken. Je vertrekt vanuit arbeidsmarkt, maar zoekt zeer nadrukkelijk de verbinding met de kwartiermaker JTF Innovatie. Daarnaast werkt de kwartiermaker in teamverband verder nauw samen met de kwartiermaker JTF regeling, de provincie Noord Brabant en diverse regionale partners (zoals onder andere gemeenten, onderwijs en werkgeversorganisaties).

Profiel

 • Je bent omgevingsbewust en hebt een ondernemende geest. Je ziet uitdagingen en kansen en bent oplossingsgericht.

 • Je behoudt overzicht en hebt oog voor belangen en kunt hierin verbindend optreden

 • Je hebt ervaring met complexe (EU) subsidietrajecten;

 • Je spreekt de taal van ondernemers en de partners uit de arbeidsmarkt en hebt aantoonbare ervaring met (open) innovatie en arbeidsmarktvraagstukken

 • Je bent analytisch en proactief en gewend te opereren in een complex krachtenveld.

 • Je hebt bij voorkeur affiniteit/ervaring met industriële sectoren, zoals chemie, energie en biobased

 • Een relevant netwerk van ondernemers/organisaties in de regio West- Brabant, bij voorkeur ook in omgeving Moerdijk;

 • Ruime ervaring met regionaal arbeidsmarktbeleid en projecten en bij voorkeur Europese subsidieregelingen;

 • Ruime ervaring met arbeidsmarkt projecten; Daarbij zijn goede contacten/samenwerking met de triple helix-partners een duidelijke pré.

  Vereiste Competenties:

 • Ondernemingsgeest; daadkrachtig, overtuigingskracht, initiatiefrijk en resultaatgericht;

 • Strategisch sterk, maar bovenal praktijkgericht, pragmatisch, ondernemend en creatief;

 • Een flexibele en stressbestendige werkhouding;

 • Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

 • Het betreft hier een tijdelijke functie voor een periode van ca 25 weken (exclusief vakantieperiode en 1e maand na 1e tender) tot mei 2023 met optie op verlenging.
  Je bent minimaal 20 uur per week beschikbaar. Afhankelijk van de planning van de tender(s). We gaan voorlopig uit van 2 tenders dicht op elkaar met sluitingsdata eind november 2022 en mei 2023. Indien je in co- creatie/duoschap wilt werken is dit mogelijk. In dat geval dien je wel de cv’s van beider kandidaten in te sturen.

Uren & Werkdagen
Aantal uur per week: 20 uur per week
Toelichting op uur per week: Gemiddeld 20 uur per week beschikbaar.
Werkdagen: Maandag; Dinsdag; Woensdag; Donderdag; Vrijdag

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Coördinator JTF Arbeidsmarkt West Brabant (Kwartiermaker) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.