thumbnail
thumbnail

Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

De Misse 6, 5384 BZ Heesch, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
100
18 Noord-Brabant

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

1 sept 2024

Uren per week:

18

Publicatiedatum:

9 feb 2024

Bernheze, een unieke gemeente  
Klein genoeg voor overzicht, groot genoeg voor uitdaging: dát is Bernheze. We zijn een groene gemeente die bestaat uit 5 woonkernen. Ongeveer 200 medewerkers werken samen met bedrijven, instellingen en 32.000 inwoners. We omarmen moedige initiatieven vanuit de kern en de werkvloer, dit zorgt voor mooie kansen om te verzilveren. Hier heb je impact. Want hoe kleiner de schaal, hoe zichtbaarder het resultaat. We staan midden in de samenleving, net als ons gemeentehuis. Tijdens een lunchwandeling loop je zo het prachtige buitengebied of het centrum van Heesch in met volop winkelaanbod. Hybride werken doen we al jaren, op basis van vertrouwen in elkaar. Vertrouwen maakt dat we kunnen bouwen. Samen, met aandacht en moed.

Doelstelling opdracht
De opdracht is een tijdelijke inhuur van een Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie. De opdracht is voor 18 uur per week, 6 maanden met optie op verlenging met 2x een halfjaar.

Jouw werkzaamheden:

 • Opstellen integraal uitvoeringsprogramma op basis van het Groen Structuurplan (GSP) en het programma Water en Riolering voor het thema Klimaatadaptatie.

 • Leidt en voert projecten uit van het uitvoeringsprogramma. Dit zijn projecten die door onze eigen organisatie worden uitgevoerd, projecten die in samenspraak met de regio worden opgezet en projecten waarbij derden gestimuleerd worden om maatregelen te nemen.

 • Adviseert en toetst initiatieven en plannen op het thema Klimaatadaptatie.

 • Opzetten communicatiecampagnes samen met externe partijen zoals de woningcorporaties.

 • Uitvoeren duurzaamheidsakkoord gericht op klimaatadaptatie.

 • Vertegenwoordigt de gemeente in regionale overleggen zoals het RNOB, de watersamenwerking en de AS50+.

Kandidaatomschrijving
Dit vragen we van jou:

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.

 • Je hebt op het werkveld van Klimaatadaptatie relevante of verwante opleiding.

 • Je bent iemand die gewend is om in een politieke omgeving samen te werken en hebt een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke, maatschappelijke en ambtelijke verhoudingen.

 • Je bent communicatief goed, zowel mondeling als in schrift. 

 • Je kunt schakelen op verschillende niveaus en je kunt goed organiseren.

 • Je hebt ervaring in het leiden van projecten.

Bij gunning dien je een recente en voor de functie relevante Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan ons te overleggen.
Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden. Het niet (tijdig) overleggen van een recente en relevante VOG aan ons is een ontbindende voorwaarde.

Interviewplanning
Met de Top 3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin onder andere zal worden getoetst of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgene wat de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiten bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

Mocht uit deze gespreksronde geen geschikte kandidaat naar voren komen, dan wordt bezien of er op basis van de eerste selectieronde met de daaropvolgende kandidaten gesprekken plaatsvinden.

De kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund, dient voor definitieve gunning een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) te overleggen. Wordt deze niet of niet tijdig overlegd, dan gaan wij over tot gunning aan de tweede kandidaat in rang.

Eisen

 • Opleiding / Werk- en denkniveau
  Uit het CV blijkt duidelijk aantoonbaar dat de kandidaat een HBO studie heeft afgerond.

 • Kennis en relevantie opleiding klimaatadaptatie
  Op het werkveld van Klimaatadaptatie relevante of verwante opleiding

 • Werkervaring op het gebied van klimaatadaptatie
  Ervaringen met het werkveld klimaatadaptatie. Hogere score als dit als beleidsmedewerker of bij een gemeentelijke organisatie is.

 • Ervaring met schakelen op verschillende niveaus
  Uit het CV blijkt duidelijk dat de kandidaat gewerkt heeft met verschillende niveaus en daarmee kan schakelen.

 • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
  De kandidaat kan een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

 • UEA (voorheen eigen verklaring)
  De kandidaat kan een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) overleggen.

 • Geoffreerd tarief is all-in.
  Wij vragen om in deze offerte een all-in tarief te offreren. Dit betekent onder andere inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

 • Aanleveren na gunning

  • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

  • Actueel Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA; voorheen Eigen Verklaring)

Gunningscriteria
Weging prijsdeel: 25 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Uit de motivatiebrief blijkt dat de kandidaat tijdens zijn arbeidsverleden op meerdere niveaus heeft geschakeld en geeft de juiste competenties zoals beschreven in de omschrijving van de opdracht weer. 

Weging: 25 %

Recente werkervaring als beleidsmedewerker klimaatadaptatie bij een gemeentelijke overheid
Uit het CV blijkt duidelijk aantoonbaar dat de kandidaat in de afgelopen 5 jaren minimaal 3 jaar ervaring heeft opgedaan bij een gemeentelijke overheid met als aandachtsgebied klimaatadaptatie. Vijf of meer jaren werkervaring op dit gebied (40 %) Drie tot vijf jaren werkervaring op dit gebied (30 %)

Weging: 25 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de Top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin onder andere zal worden getoetst of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgene wat de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiten bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling

Weging: 25 %

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.