thumbnail
thumbnail
Teammanager cluster Participatie

Jacob Obrechtlaan 4, 4611 AR Bergen op Zoom, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Noord-Brabant

Begindatum:

1 jan 2023

Einddatum:

30 jun 2023

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

22 nov 2022

Omschrijving van de opdracht

Teammanager cluster Participatie (32-36 uur)
De clusters Participatie en Inkomen vallen onder de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal (gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht). Het cluster vormt het eerste aanspreekpunt voor burgers voor wat betreft het ondersteunen van uitkeringsgerechtigden bij het vinden van werk. Span of control: ongeveer 24 FTE (per cluster)

Functiebeschrijving manager
Rol en positionering
De manager legt verantwoording af aan de directeur ISD. Hij is sparringpartner voor de
medewerkers die zich bezighouden met de bedrijfs- en beleidsprocessen; sparringpartner op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zonder hun eigen verantwoordelijkheid in de weg te staan of over te nemen. Ook onderhoudt hij contacten met de verantwoordelijk bestuurder(s).

Taken en verantwoordelijkheden

 • Draagt zorg voor een optimale mix van kwalitatieve en kwantitatieve elementen (talenten, taken, omvang, budgetten enz.) om de beoogde resultaten te kunnen bereiken, waarbij het belang van het concern als geheel leidend is.

 • Stelt een clusterplan op en legt opdrachten en te behalen resultaten daarin vast.

 • De manager is verantwoordelijk voor het totale budget van producten en diensten, inclusief de begrote P-kosten.

 • Legt verantwoording af via het sociaal jaarverslag en over de gerealiseerde P-kosten in de jaarrekening.

 • Zoekt naar oplossingen voor capaciteits- en kwaliteitsvraagstukken.

 • Stuurt procesmatig op resultaten en op continu verbeteren.

 • Stuurt op de kwaliteit van te leveren producten en diensten, waarbij hij dankzij zijn visie op de inhoud op operationeel, tactisch en strategisch niveau een sparringpartner is voor opdrachtgevers en medewerkers.

 • Stuurt op de professionele ontwikkeling van medewerkers, waarbij hij een situationele leiderschapsstijl hanteert.

 • Is eerste aanspreekpunt voor het bestuur op tactisch en visionair niveau.

 • Geeft inhoud en sturing aan o.a. processen buiten het eigen clusterplan, de inhoud van programma’s en de organisatieontwikkeling.

  Adviesvaardigheden.
  Een situationele leiderschapsstijl (ferm waar duidelijkheid in besluiten en verantwoording noodzakelijk is en coachend waar mogelijk), die zich kenmerkt door:

 • Een focus op processturing, waarbij het acteren op stuurinformatie en proactief handelen een grote rol spelen;

 • Sturing door indien nodig in te zoomen op bepaalde details en detailinformatie;

 • Zichtbaarheid en benaderbaarheid: weten wat er speelt in het dagelijks werk en welke aandachtspunten er zijn. Waar nodig direct acties uitzetten;

 • Het inspireren van collega's en medewerkers met oprechte belangstelling; zorg voor een goede werksfeer;

 • Het geven van verantwoordelijkheid aan medewerkers om zaken zelf op te pakken en een bijdrage te leveren;

 • Het fungeren als sparringpartner voor de medewerkers en daarvoor op de hoogte zijn van waar medewerkers mee bezig zijn. Dit geldt op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel;

 • Voorbeeldgedrag op het gebied van normen, waarden en integer handelen;

 • Het op de hoogte zijn van voorstellen die worden gedaan aan het CT en/of het gemeentebestuur en daarop aanspreekbaar zijn zonder de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers in de weg te staan of over te nemen.

 • Weten wanneer hij informatie, vraagstukken, kennis en inzichten behoort te delen, zodat er voortdurend ontwikkeling is in gemeenschappelijkheid, ontplooiing en van elkaar weten.


Persoonlijke kwaliteiten

 • Gericht op samenwerken (intern en extern).

 • Open, eerlijk en duidelijk.

 • Sensitief: met betrekking tot politiek en bestuur, concernbeleid en houding en gedrag van medewerkers.

 • Vertrouwen geven en uitstralen.

 • Zakelijk: resultaatgericht, plannen en organiseren, afspreken en aanspreken.

 • Probleemoplossend: denken in mogelijkheden, oplossingen, kansen.

 • Enthousiasmerend: energie geven en het eigen energieniveau hoog weten te houden, op de zeepkist gaan staan, anderen inspireren en meenemen.

 • Communicatief: makkelijk te volgen. Brengt duidelijk en puntig over waar het om gaat. Pikt belangrijke informatie op uit mondelinge mededelingen. Vraagt op juiste wijze door.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.


 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Teammanager cluster Participatie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.