thumbnail
thumbnail

Intervisie-begeleider

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
4 Gelderland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 mrt 2025

Uren per week:

4

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Opdracht omschrijving
Wij zoeken intervisie-begeleiding voor circa 60 gespreksvoerders (participatie, schuldhulpverlening, wmo, onderwijs en jeugd).

Doel
Het doel van intervisie is het inzicht krijgen in en verbeteren van persoonlijk functioneren in combinatie met de beroepstaken/beroepsrol. Zowel inbrenger als groepsleden worden deskundiger in het hanteren van problemen zowel in het werk als daarbuiten. Inzet is het versterken van de professionele identiteit.

Als intervisie begeleider begeleid je de intercollegiale intervisie, waarbij collega’s elkaar op gelijkwaardige basis ondersteunen. Zo helpen ze elkaar hun functioneren te verbeteren. Het gaat hierbij niet om het vinden van pasklare oplossingen. De bedoeling is juist te reflecteren op gedrag, waardoor ruimte ontstaat voor een andere visie.

In de intervisie staat de verbinding tussen normatieve, technisch-instrumentele en persoonlijke inbreng/professionaliteit centraal. Als intervisie begeleider bewaak je dat deze onderdelen in evenwicht en in samenhang binnen de intervisie aan de orde komen. Ook bewaak en stimuleer je het ‘verbindend vermogen’ en het ‘lerend vermogen’ van de intervisant in het schakelen tussen deze 3 elementen.

Verantwoordelijkheden:

 • Je ondersteunt, begeleid en coördineert de intervisie;

 • Je schept voorwaarden zodat de intervisie kan plaatsvinden (incl. goede voorbereiding) en de deelnemers (inbrenger en deelnemers) tot hun recht komen;

 • Je realiseert/ondersteunt de verbinding tussen de drie elementen die in de intervisie aan bod komen (normatief, technisch instrumenteel en persoonlijk);

 • Je ‘dwingt’ de deelnemers om deze gelaagdheid te onderzoeken, te herkennen, te benoemen en te verweven in de probleemanalyse en ook in de leereffecten van de intervisie;

 • Je zorgt er voor dat leerdoelen en conclusies binnen de intervisie helder zijn benoemd.

Intensiteit
min. 12 uur per jaar per intervisiegroep. In de offerte graag benodigde voorbereidingstijd specificeren. Looptijd offerte van 1 april 2024- 1 april 2025.

Ook voor een deel van de opdracht kan worden geoffreerd.

Verantwoordelijkheden
Zie opdracht omschrijving.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025 voor circa 4 uur week/minimaal 12 uur jaar per intervisiegroep. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Je voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe. In het cv neem je privé e-mailadres en mobiel telefoonnummer van de kandidaat op. De kandidaat die wordt geselecteerd wordt gevraagd een VOG te overleggen die niet ouder is dan drie maanden.

 • Twee relevante referenties die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

 • Je beschikt over een probleemoplossend, inspirerend en stimulerend vermogen.

 • Je kunt medewerkers helpen om gedragsproblemen te doorbreken of te versterken.

 • Je beschikt over een sensitief vermogen voor het proactief signaleren van en inspelen op de uiteenlopende knel- en verbeterpunten in de ontwikkeling van medewerkers.

 • Je kan de leer- en ontwikkelprocessen binnen de intervisie groep begeleiden, gericht op bewustwording, feedback, eigenaarschap en resultaatgerichtheid. Je beschikt over (vraag)technieken om het gesprek te sturen/begeleiden.

 • Je bent opgeleid of getraind in intervisiebegeleiding (op cv aantoonbaar).

 • Je kent het palet van intervisiemethodieken en kan hier mee werken.

 • Je bent bekent met de reflectie eisen van SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

 • LVSC, NIP, NVO of NVRG geregistreerd.

Wensen

 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het begeleiden van intervisiegroepen en het coachen van mensen (25%)

 • Het gesprek (50%)

 • Je kent de dynamiek in de gemeentelijke organisatie, met name het sociaal domein en werken met mensen/gezinnen. (25%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Intervisie-begeleider die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.