thumbnail
thumbnail
Adviseur Veiligheid

Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 125,00
32-36 Gelderland

Begindatum:

2 jan 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

20 nov 2023

Omschrijving van de opdracht
De burgemeester is het bevoegd gezag voor het verstrekken en handhaven van diverse vergunningen zoals: openbare inrichtingen, evenementen, seksinrichtingen, paracommerciële inrichten, speelgelegenheden en coffeeshops. De behoefte voor tijdelijke uitbreiding ziet op 2 punten:

1. Er ligt een beleidsbehoefte rondom paracommerciële inrichtingen (stichtingen en sportverenigingen). Conform de huidige regels mogen genoemde inrichtingen geen nevenactiviteiten organiseren, zoals een pubquiz of een verjaardagsfeest, terwijl die behoefte er wel is om inkomsten te genereren.

Behoefte aan beleid raakt afdeling Sport, Vergunningen & Handhaving, juridische zaken en veiligheid. Dit vraagt om een gecoördineerde integrale aanpak die komt te liggen bij de geworven adviseur.

Resultaat: beleidslijn paracommerciële inrichtingen en aanbevelingen op wijzigingen APV.

2. De informatiepositie van de afdeling Veiligheid is op het vlak van de horeca in Arnhem op het gebied van overlast, openbare orde en ondermijning versnipperd waardoor we risico lopen op de verstrekte vergunningen. Er is geen (integrale aanpak) op het thema. De huidige adviseringscapaciteit op de vergunningen in brede zin is een knelpunt en een risico voor de openbare orde en de veiligheid in Arnhem. Er is behoefte om meer regie te voeren op de burgemeestersvergunningen op het gebied van proces, casuïstiek, fenomeenaanpak en tijdig escaleren naar de burgemeester.

Resultaat: Proces beschrijving samenwerking vergunning & Handhaving en veiligheid en een profiel voor een adviseur op het gebied van burgemeestersvergunningen.

De adviseur komt onder regie te staan van de cluster coördinator OOV of ondermijning.

 1. Beleidslijn paracommerciële inrichtingen

 2. Aanbevelingen op wijzigingen APV.

 3. Proces beschrijving samenwerking vergunning & Handhaving en veiligheid

 4. Functieprofiel adviseur veiligheid op het gebied van burgemeestersvergunningen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf .01-01-2024 tot en met 31-12-2024 voor 32-26 uur per week.

De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met maximaal 1 jaar.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure.
Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.

Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe.

  In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld evenals een uitgebreide toelichting op de eisen en wensen zoals bij de betreffende eis/wens wordt aangegeven.

  Indien gewenst kunt u gebruik maken van het template cv van de Gemeente.

 • Minimaal HBO werk en denkniveau in een relevante richting.

  Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde werk- en denkniveau beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van de burgemeestersvergunningen (horeca/evenementen/paracommerciele inrichtingen etc), zowel aanvraag als handhaving;

 • Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met opdracht specifieke voorwaarden. Zie bijlage OSV Gemeente Arnhem. Tevens ga ik ook akkoord met de algemene voorwaarden van broker Headfirst (www.headfirst.nl).

Gunningscriteria

 • Kandidaat heeft 5 jaar werkervaring op het gebied van de burgemeestersvergunningen, zowel aanvraag als handhaving;

  Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • Ruime ervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid vraagstukken

  Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt

  Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • Ruime ervaring in het coördineren van complexe integrale projecten

  Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt

  Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • Kennis van: Netwerk in de regio, kennis van ontwikkelingen rondom coffeeshopbeleid landelijk en lokaal.

  Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt

  Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur Veiligheid die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.