thumbnail
thumbnail
Inhuur Senior Gebiedseconoom

Marktplein 1, 7311 LR Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 135,00
28-36 Gelderland

Begindatum:

12 okt 2023

Einddatum:

12 apr 2024

Uren per week:

28-36

Publicatiedatum:

16 sept 2023

Omschrijving van de opdracht
De gemeente Apeldoorn is op zoek naar een senior gebiedseconoom op inhuur basis.  

Als senior gebiedseconoom werk je in projectverband, zelfstandig of samen met een medior-gebiedseconoom, aan met name particuliere projecten en aantal grondbedrijf projecten om te komen tot nieuwe toekomstige functies, zoals wonen, werken, winkelen en recreëren.

Je fungeert als het financiële geweten van complexe projecten en hebt goed zicht op de risico’s die er binnen de projecten spelen. Je bent in staat om ook op strategisch niveau mee te denken over ontwikkelstrategieën van grotere gebiedsontwikkelingen en op een hoger abstractieniveau uitspraken te doen over financiële haalbaarheid van ontwikkelingen zonder daarbij details uit het oog te verliezen.

Je bent een sparringpartner voor met name de andere gebiedseconomen, projectleiders en opdrachtgevers. Samen met de projectleider en jurist voer je onderhandelingsgesprekken om te komen tot (financiële) afspraken om de ontwikkeling mogelijk te maken.

De opdracht mag ook vervult worden door een combinatie van een senior met een medior gebiedseconoom, waarbij de senior minimaal voor16 uur per week beschikbaar wordt ingezet.

Taken en verantwoordelijkheden
Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over financiële en strategische vraagstukken binnen gebiedsontwikkeling

 • Adviseren over ontwikkelstrategieën.

 • Deelnemen aan projectgroepen

 • Het opstellen van haalbaarheidsberekeningen en grondexploitaties.

 • Opstellen van berekeningen voor kostenverhaal.

 • Samen met projectleiders onderhandelen met externe partijen.

 • Bijdragen aan kennisontwikkeling binnen de vakgroep gebiedseconomie.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar van 12 oktober 2023 tot en met 12 april 2023 voor minimaal 28- 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv inclusief motivatiebrief van maximaal 5 pagina's A4 toe. Bij overschrijding van het maximumaantal pagina's wordt het gedeelte dat deze overschrijding betreft terzijde gelegd en zal de beoordeling en de daaruit voortvloeiende score slechts gebaseerd zijn op het maximum gestelde aantal A4's.

 • De kandidaat heeft een afgeronde HBO/WO opleiding. Voornoemde dient te blijken uit het ingediende CV.

 • De kandidaat heeft in ieder geval 5 jaar relevante werkervaring, waarvan minimaal 3 jaar bij een gemeentelijke overheid. Voornoemde dient te blijken uit de indiende CV.

 • De kandidaat heeft ervaring met kostenverhaal en onderhandelingen bij complexe gebiedsontwikkelingen.

 • De kandidaat dient binnen 8 weken na aanvang werkzaamheden een VOG te overleggen, uitgaand van Algemeen Screeningsprofiel Informatie Functieaspecten 11, 12 en 13. De VOG mag niet ouder zijn dan zes maanden.

 • De inschrijver mag maximaal 2 kandidaten aanbieden. Van elke kandidaat (1 persoon of 1 duo) die aangeboden wordt dient een aparte inschrijving te worden gedaan. De inschrijving sluit op 26 september 2023 om 8.30 uur.

Gunningscriteria

 1. De kandidaat heeft relevante werkervaring binnen het vakgebied bij een overheidsinstantie en/of gemeente.

 • De kandidaat heeft 0-3 jaar werkervaring binnen het vakgebied bij een overheidsinstantie en/of gemeente (0 punten)

 • De kandidaat heeft 4-7 jaar jaar werkervaring binnen het vakgebied bij bij een overheidsinstantie (2 punten)

 • De kandidaat heeft 4-7 jaar werkervaring binnen het vakgebied bij een een grotere gemeente overheidsinstantie (3 punten)

 • De kandidaat heeft 7 jaar of meer werkervaring binnen het vakgebied bij bij een overheidsinstantie (4 punten)

 • De kandidaat heeft 7 jaar of meer werkervaring binnen het vakgebied bij een grotere gemeente (5 punten)

 1. De kandidaat heeft gedegen kennis van het vakgebied.

  Dit wordt beoordeeld aan de hand van ingediende cv en motivatie.
  Beoordeling onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed (1 t/m 5 punten)

 2. De kandidaat voldoet aan de functie-eisen die gesteld zijn in deze uitvraag.

  Dit wordt beoordeeld aan de hand van de ingediende CV en motivatie.
  Beoordeling onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed (1 t/m 5 punten)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Inhuur Senior Gebiedseconoom die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.