thumbnail
thumbnail

Inhuur Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

Marktplein 1, 7311 LR Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
16 uur Gelderland

Begindatum:

15 jun 2023

Einddatum:

15 jun 2024

Uren per week:

16 uur

Publicatiedatum:

24 mei 2023

Omschrijving van de opdracht
De gemeente Apeldoorn is op zoek naar een Adviseur Openbare Orde en Veiligheid die de afdeling Concernzaken, Vakgroep Veiligheid, tijdelijk komt versterken.  

De afdeling Concernzaken adviseert proactief, vernieuwend en strategisch over vraagstukken in de volle breedte van de stad en de organisatie. We adviseren gemeentebestuur, directieraad en onze lijnmanagers. De vakgroep Veiligheid neemt hierbij een bijzondere positie in als rechterhand van de burgemeester.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De adviseurs openbare orde en veiligheid werken met de ketenpartners samen aan ‘Apeldoorn als veilige stad!’ Naast werkzaamheden op het gebied van openbare orde en veiligheid adviseert de vakgroep de burgemeester ook bij rampen en crises en bij het toepassen van bijzondere wettelijke (nood-)bevoegdheden, gebiedsontzeggingen, huisverboden en overige bijzondere wetgeving. Daarnaast maakt het project ‘explosievenruiming Kroondomein’ ook onderdeel uit van de vakgroep, evenals het accounthouderschap van de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. 

Als adviseur openbare orde en veiligheid heb je verschillende rollen zowel binnen de vakgroep als binnen het programma integrale veiligheid, zoals bijvoorbeeld regisseur en projectleider. Ook werk je samen met de andere regisseurs en adviseurs, niet alleen met die van de eigen vakgroep, maar ook met die van andere afdelingen en organisaties. Je draagt zorg voor de uitvoering van de (bestuurlijke) opdrachten en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Je initieert en voert (preventieve) acties uit en stelt voortgangsrapportages en evaluaties op, en je ontwikkelt nieuwe initiatieven.

Verantwoordelijkheden
Het integraal veiligheidsplan Apeldoorn 2023-2026 is ons beleidskader. Dit plan zit momenteel in het bestuurlijk besluitvormingsproces. De gemeenteraad heeft onder andere het veiligheidsthema ondermijning en georganiseerde criminaliteit geprioriteerd. Daarnaast zijn er enkele beleidsonderwerpen belegd bij de vakgroep Veiligheid, waaronder het coffeeshopbeleid.

De adviseur heeft van 15 juni 2023 tot 15 oktober 2023 eerst als hoofdtaak om als regisseur het actualiseren en verder opzetten van het coffeeshopbeleid uit te voeren.

Vanaf 15 oktober 2023 tot 15 juni 2024 heeft de adviseur de hoofdtaak om als regisseur ondermijning en georganiseerde criminaliteit (netwerk)sturing te geven aan dat veiligheidsthema.

Bij beide onderwerpen gaat het ook over het bewaken van de voortgang, het nemen van initiatieven, het (laten) uitvoeren van acties en rapporteren (PDAC).

Er kan gebruik gemaakt worden van het netwerk dat er al is bij de benodigde partners, zodat direct kan worden gestart met activiteiten en afstemmen over acties.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 15 juni 2023 tot en met 15 juni 2024 voor 16 uur per week. In de loop van contractduur kan er mogelijk ruimte ontstaan tot uitbreiding van uren. De uitbreiding zal dan plaatsvinden in overleg met Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee maal drie maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

  1. U voegt een cv inclusief de motivatiebrief van maximaal 5 pagina's A4 toe.

  2. De kandidaat heeft afgeronde relevante opleidingen zoals HBO Integrale Veiligheidskunde en/ of WO Besturen van Veiligheid/ Veiligheid, recht en Bestuur of vergelijkbaar. Voornoemde dient te blijken uit het ingediende cv.

  3. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Relevant betekent dat de kandidaat ervaring heeft op het niveau van adviseur of senior adviseur op het gebied van openbare orde en veiligheid. Voornoemde dient te blijken uit het ingediende cv.

  4. De inschrijver mag maximaal 2 kandidaten aanbieden. Voor elke kandidaat die aangeboden wordt dient een aparte inschrijving te worden gedaan.

  5. Mogelijk vindt er een screening van de geplaatste adviseur plaats.

  6. De kandidaat dient binnen 3 weken na aanvang van de werkzaamheden een VOG te overleggen.

Gunningscriteria

  1. De kandidaat heeft minimaal vijf jaar relevante werkervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid bij een overheidsinstantie en/of gemeenten.

  2. De kandidaat voldoet aan de functie-eisen die gesteld zijn in het functieprofiel.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Jan de Vries via 06 36 51 04 90 of per mail via opdrachtoverheid@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Inhuur Adviseur Openbare Orde en Veiligheid die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.