thumbnail
thumbnail

Grond en Ontwikkeling - Projectleider Verbetering naleving middeldure huur

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32-36 Noord-Holland

Begindatum:

4 mrt 2024

Einddatum:

4 sept 2024

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

5 feb 2024

Omschrijving van de opdracht
In deze opdracht help je inhoudelijke vraagstukken op het gebied van erfpacht te vertalen naar werkbare oplossingen en resultaten. Je werkt samen met specialisten binnen en buiten de afdeling en weet hen op het juiste moment met elkaar te verbinden. Als spin in het web stuur je op samenhang tussen het projectdoel en de belangen van de verschillende stakeholders richting het gevraagde resultaat. Je bent bereid om ook zelf je handen uit de mouwen te steken als het werk daar om vraagt. Je kan interne wensen of initiatieven goed omzetten naar een projectvoorstel met plan van aanpak, die je vervolgens afstemt met de projectportfoliomanager en het managementteam. Samen met je projectteam voer je de voorgestelde aanpak uit, waarbij je tegelijkertijd kan sturen vanuit een helikopterblik. Je bent penvoerder van alle besluitvormingsdocumenten en komt hierin tot heldere adviezen. Je bespreekt periodiek de voortgang van je project(en) met je MT-opdrachtgever en de Projectportfoliomanager. Je gebruikt je netwerk actief om nieuwe inzichten te verwerven. Binnen het team is één andere projectleider werkzaam, dit is een senior met veel kennis en ervaring met de bestuurlijke context waarbinnen de afdeling opereert en inhoudelijk het erfpachtstelsel. Deze collega zal daarom een sparringpartner zijn en daarnaast zullen vele andere collega’s binnen de afdeling de inhoudelijke expertise leveren die nodig is voor het uitvoeren van de projecten.

De projecten die in deze opdracht uitgevoerd moeten worden zijn;

 • Verbetering naleving middeldure huur; dit project is ontstaan naar aanleiding van een rapport van de rekenkamer ‘Behoud betaalbare huurwoningen’, waarin aanbevelingen zijn gedaan. Hiervoor is het nodig dat de projectleider een plan van aanpak opstelt, onderzoek doet naar de verbetermogelijkheden en deze implementeert/danwel een voorstel doet voor implementatie.

 • Blinderen AVG persoonsgegevens; in dit project gaat het om het blinderen van persoonsgegevens volgens de wet AVG in onze systemen; het verwerkingssysteem van alle erfpachtdossiers, het document management systeem, het werkvoorraadsysteem e.d. Hierin werk je samen met experts binnen de afdeling en functioneel beheerders binnen het I-domein. Het doel is om een standaard (zoveel mogelijk automatische) procedure op te stellen om de persoonsgegevens volgens de wetgeving te blinderen. Hiervoor is het ook van belang dat de projectleider afstemt met de directie, danwel cluster/stedelijke teams die hier mee bezig zijn, om zo mee te gaan in de stedelijke aanpak omtrent dit onderwerp.

 • Een aantal uitvoeringsvraagstukken vanuit gewijzigd beleid of vanuit verzoeken vanuit het collega/de gemeenteraad. Hiervoor is het nodig dat de projectleider de juiste expertise bij elkaar brengt, zorgt voor volledig afgestemde stukken,  besluitvorming en de implementatie binnen de afdeling.

Resultaatafspraken:

 • Het opleveren van een plan van aanpak naar aanleiding van de aanbevelingen van het rapport van de rekenkamer

 • Het onderzoeken en implementeren/danwel een voorstel doen voor implementatie van verbetermogelijkheden

 • Het opleveren van een periodieke voortgangsrapportage aan de opdrachtgever, het MT en de Stuurgroep

 • Het opleveren en implementeren van een standaard (zoveel mogelijk automatische) procedure om de persoonsgegevens volgens de wetgeving te blinderen in onze systemen

 • Het implementeren het opgestelde plan van aanpak voor de uitvoering van gewijzigd beleid

Afstemming:
Tussentijds vindt er elke twee weken afstemming plaats over de voortgang.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
Grond & Ontwikkeling heeft als missie: “Meer waarde creëren voor de stad en metropool Amsterdam”. Er wordt gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor burgers en bedrijven. Wij voeren regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling en zijn verantwoordelijk voor het erfpachtstelsel. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding. Vanuit deze kerntaken spelen wij strategisch in op marktontwikkelingen. Daarbij beheren wij het vereveningsfonds en het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam.

De afdeling Erfpacht en Uitgifte is verantwoordelijk voor het zorgvuldig, klantgericht en transparant uitvoeren en vormgeven van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Jaarlijks wordt er grond in erfpacht uitgegeven voor enkele honderden miljoenen euro’s. Deze contracten worden door de afdeling administratief, juridisch en financieel beheerd en waar nodig worden deze contracten aangepast. Het gaat inmiddels om meer dan 280.000 erfpachtcontracten, jaarlijkse canoninkomsten van ruim € 100 miljoen en een balanstotaal van ca. €8 miljard. Bij de afdeling Erfpacht en Uitgifte werken ruim 280 medewerkers verdeeld over 7 teams.

Eén van de teams binnen Erfpacht en Uitgifte is team Advies, Beleid en Ontwikkeling (ABO), waarbinnen de Projectleider valt onder subteam Advies & Ontwikkeling. Het team telt 30 professionele en enthousiaste medewerkers, die actief zijn binnen o.a. volgende disciplines: beleidsvorming en -advisering, project- en portfoliomanagement, planning & control t.a.v. het erfpachtresultaat en de afdelingsfinanciën, interne controle en autorisatiebeheer, business intelligence en managementinformatie, management- en organisatieadvies en datamanagement.

Referentie
Kandidaat dient minimaal 1 relevante referentie op te geven.
Vul in:

 • organisatie

 • naam contactpersoon

 • telefoonnummer contactpersoon.

Eis - Draaideurconstructie
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Wet DBA
Amsterdam heeft beheersmaatregelen genomen om te voldoen aan de wet DBA. Deze houden onder meer in dat overeenkomsten van opdracht met een zzp'er in beginsel worden gesloten voor maximaal 12 maanden en dat deze zzp'er vervolgens 6 maanden na einde van de laatste overeenkomst van opdracht niet in aanmerking kan komen voor een nieuwe vergelijkbare opdracht.

Kennis

 • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling.
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
  Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Opleiding
  De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde hbo of wo opleiding.

  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

  Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

 • Eis - Opleiding
  De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde hbo of wo opleiding.

  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.

  Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

Ervaring

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met project- programma- en/of procesmanagement.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring als projectleider, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, bij overheidsinstanties.

 • Eis - Beschikbaarheid
  De aangeboden kandidaat is per maart 2024 beschikbaar voor minimaal 32 uur per week en voor een periode van minimaal 6 maanden.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring als sparringpartner op directie- en bestuursniveau en/of heeft hen (strategisch) geadviseerd.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het bereiken van duurzaam resultaat: na zijn/haar vertrek kan de organisatie zelfstandig verder met het resultaat waar samen met de organisatie aan is gewerkt (van papier naar praktijk).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met onze opdracht adviseur.
  Opdracht Adviseur Jan de Vries
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Grond en Ontwikkeling - Projectleider Verbetering naleving middeldure huur die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.