thumbnail
thumbnail

SAP PI-PO Integratie developer

Erasmus Universiteit Rotterdam

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

1 jul 2025

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

3 jun 2024

Erasmus Universiteit Rotterdam en de dienst IT
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive social impact’. We doen dat 'the Erasmian way'. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

De dienst Erasmus Digitalisation & Information Services (EDIS) van de EUR is dé ondernemende en gewaardeerde IT-partner voor de EUR die betrouwbare, 24/7 informatiediensten en communicatietechnologie levert en, samen met interne en externe partners, zorgt voor continue vernieuwing/verbetering van diensten met een zo kort mogelijke time-to-market en binnen het budgettair kader.

Achtergrond bij de inhuurbehoefte
Vanwege een aantal projecten is er tijdelijk behoefte aan de inzet van een externe Integratie developer. Het gaat om de realisatie en onderhouden van koppelingen in ons huidige integratieplatform dat bestaat uit SAP PI en PO. De inzet is gemiddeld 32 uur per week voor de periode van 12 (twaalf) maanden, verlenging mogelijk, 2 (twee) keer voor zes (6) maanden. Inzet op basis van nacalculatie. Navraag van referenties kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Kandidaten dienen persoonlijk aanwezig te zijn bij de gesprekken. Aanwezigheid van een accountmanager of afgevaardigde van inschrijver tijdens de gesprekken is niet toegestaan. De werving vindt online plaats via Microsoft Teams.

Functie-/opdrachtomschrijving
Deze Opdracht betreft de inhuur van een SAP PI-PO Developer. Binnen het agile team dat werkt aan de integratieoplossingen binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam ben je als SAP PI/PO Developer verantwoordelijk voor het bouwen, testen en documenteren van interfaces op het SAP PI/PO platform.

Je voert werkzaamheden uit op basis van aanwijzing en begeleiding en hebt buiten het eigen werkgebied geen specifieke eindverantwoordelijkheden op organisatorische, leidinggevende of financiële gebieden. Bij de beschrijving is een verwijzing opgenomen naar de e-Competenties uit het Europese e-Competence framework versie 2.0 september 2010. (Zie overzicht 5 in deel I van de rapportage voor de samenvatting). Inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de IT-diensten op basis van de overeengekomen service level agreements en de regelingen met de in- en externe leveranciers van IT-diensten (C.3-2)

Functieprofiel

 • Kennis en ervaring
  De kandidaat is verantwoordelijk voor het onderhouden, bouwen, testen en documenteren van interfaces in het huidige SAP PI/PO integratie platform.

  De kandidaat voert werkzaamheden uit op basis van aanwijzing en heeft buiten het eigen werkgebied geen specifieke eindverantwoordelijkheden op organisatorische, leidinggevende of financiële gebieden.

  Daarnaast zoeken we een kandidaat met:

  Minimaal drie (3) jaren werkervaring
  Kennis van en ervaring met SAP PI/PO, NWDS, Java
  Ervaring in de Onderwijssector bij een hoger onderwijs instelling
  Ervaring met werken in een agile team

  Opleiding
  De kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau. Belangstelling en vaardigheden De kandidaat is een stressbestendige, gemotiveerde en flexibele teamspeler met goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden. De kandidaat is in staat om zich snel het gebruik van specifieke tools als Robot Framework en Jira eigen te maken.

Eisen

 • De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). Met als startdatum voor het volledige aantal uren per week, uiterlijk één maand na de genoemde startdatum i.v.m. een mogelijke opzegtermijn.

 • De aangeboden kandidaat die in het kader van deze Overeenkomst werkzaamheden verricht, dient een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. De minimale functieaspecten voor de VOG zijn Informatie 11 bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen. 12 Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan 13 Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen. Het niet kunnen overleggen van een VOG resulteert automatisch in uitsluiting van de betreffende medewerker voor het uitvoeren van de Werkzaamheden in het kader van deze Opdracht. Alle kosten omtrent het verkrijgen van de VOG zijn voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen te zijn opgenomen in de tarieven.

 • De gevraagde kennis en ervaring is gebundeld in één enkele kandidaat.

 • De kandidaat heeft minimaal drie (3) jaren werkervaring in de Onderwijssectoren bij een hoger onderwijs instelling.

 • De kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau.

 • De kandidaat heeft een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal (mondeling en schriftelijk). Voor de Engelse taal geldt minimaal beheersing conform CEFR-niveau B-2.

 • De kandidaat heeft kennis van en ervaring met SAP PI/PO, NWDS en Java. 8. De kandidaat heeft kennis van en ervaring met werken in een agile team.

 • Het maximale uurtarief is € 105,00, exclusief btw.

 • Het door u aangeboden uurtarief is een all-in tarief en is - niet uitputtend - inclusief reis- (en indien van toepassing) verblijfskosten, bureaukosten, parkeerkosten, et cetera. Reistijd is geen gewerkte tijd en mag niet gefactureerd worden.

 • De kandidaat is een stressbestendige, gemotiveerde en flexibele teamspeler met goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

Wensen: subgunningscriterium 1 ‘Kennis en Ervaring’

 • Voor subgunningscriterium 1 ‘Kennis en Ervaring’ levert u de volgende bewijsstukken aan:

  1. De CV van de kandidaat. Het CV bestaat uit maximaal twee (2) A4 en wordt ingediend in PDF-format.

  2. Een omschrijving van de kennis en ervaring van de kandidaat in relatie tot de functie-/opdrachtomschrijving van deze Opdracht, het functieprofiel, de geschiktheid van de kandidaat en vergelijkbare opdrachten waarmee de gevraagde kennis en ervaring wordt aangetoond. Deze omschrijving bevat maximaal twee (2) A4.

 • In deze omschrijving dient u de gevraagde kennis en ervaring duidelijk te omschrijven per aspect, en waar mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden (bijvoorbeeld vergelijkbare projecten) en situaties.

 • De aangeboden kandidaat beschikt over de kennis en ervaring zoals omschreven in het uitgevraagde functieprofiel (zie hoofdstuk 3) en heeft ervaring met vergelijkbare werkzaamheden zoals omschreven in de functie-/opdrachtomschrijving (zie hoofdstuk 2).

  • De mate waarin de voorgestelde kandidaat aansluit bij het uitgevraagde functieprofiel, dan wel meer relevante aanvullende kennis en ervaring heeft dan gevraagd in het functieprofiel voor onderhavige Opdracht;

  • De mate waarin de kandidaat beschikt over de gevraagde kennis en ervaring, en dit concreet wordt omschreven en aangetoond;

  • De mate waarin de kennis en ervaring van de kandidaat passend is voor de Opdracht;

  • De mate waarin de kandidaat beschikt over relevante, aantoonbare werkervaring;

  • De mate waarin eerder uitgevoerde vergelijkbare opdracht(en) vergelijkbaar is qua complexiteit, taken en verantwoordelijkheden met onderhavige Opdracht;

  • De mate waarin de ervaring en/of eerder uitgevoerde vergelijkbare opdracht(en) vergelijkbaar zijn met de organisatieomgeving van de EUR;

  • De mate waarin de omschrijving van de kennis en ervaring van de kandidaat overtuigend is en vertrouwen geeft in een succesvolle invulling van de functie. Hierbij wordt onder andere gelet op kennis en ervaring (relevante eerdere opdrachten bij andere opdrachtgevers), de mate waarin en de wijze waarop de kandidaat op de hoogte is en blijft van de benodigde kennis;

  • De mate waarin de kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met SAP PI/PO, Robot Framework en Jira.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de SAP PI-PO Integratie developer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.