thumbnail
thumbnail
Medewerker Informatiebeheer (postregistratie)

De Ronde Venen

Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht, Nederland

Informatiemanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€70
30-36 Utrecht

Publicatiedatum:

22-11-2022

Sluitingsdatum:

29-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

30-36

Organisatie en cluster informatiebeheer
Binnen Gemeente de Ronde Venen werken we aan digitalisering van onze processen en we zitten hierbij nog in de overgangsfase. Je komt te werken bij team I&A, cluster Informatiebeheer. Dit cluster houdt zich bezig met het beheer van de informatiestromen van de gemeente. Archiefbeheer en archiefvernietiging, functioneel beheer en advisering zijn de overige taken binnen het cluster. 

Opdracht
Je start de ochtend met de binnenkomende digitale en fysieke post en opent, zo nodig scant, sorteert en registreert deze in het zaaksysteem Rx. Enterprise of in het Document Management Systeem Corsa. We zitten in de overgang naar volledig digitaal zaakgericht werken. Je werkt nauw samen met ten minste één collega via een vierogen principe. Kwaliteitscontroles maken hier onderdeel van uit. Je hebt contact met interne klanten over inkomende en uitgaande post, over archiefstukken die ze bij de afdeling kunnen opvragen en organiseert de uitleen daarvan. Je ondersteunt collega's bij zoekvragen, zowel in het fysieke als het digitale archief. Je werkt graag klantgericht en probeert voor lastigere situaties een oplossing te vinden. Je werkt als medewerker informatiebeheer op de postkamer samen met andere collega's en hebt dagelijks contact met collega's uit alle lagen van de gemeente. Meedenken over slimme uitvoering van de postregistratie en een bijdrage leveren aan het opzetten en bijhouden van de werkinstructies behoren ook tot de opdracht.

De werkzaamheden worden voor het volledig aantal uren uitgevoerd in het gemeentehuis. Dit is goed te bereiken met OV en (gratis) parkeren is op 5 minuten loopafstand.

 Competenties
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Secuur/oog voor details;
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
- Stressbestendig (je kunt goed functioneren onder tijdsdruk en snel veranderende omstandigheden);
- Klantgericht.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 3;
2. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; begrijpend lezen en foutloze registraties zijn cruciaal voor deze rol ;
3. Een maximum uurtarief van € 70,- exclusief BTW.

 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met systemen RX Enterprise en/of Corsa of een ander soortgelijk systeem (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de standaard Office (30 punten);
6. Een afgeronde opleiding SOD I of vergelijkbaar (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de overgang naar volledig digitaal zaakgericht werken (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

·       Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op donderdag 1 december 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 30 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 25 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 28 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt dinsdag 29 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker Informatiebeheer (postregistratie) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.