thumbnail
thumbnail
Beleidsadviseur Duurzaamheid - Elektriciteitstransitie

De Ronde Venen

Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
36 uur Utrecht

Publicatiedatum:

17-01-2023

Sluitingsdatum:

26-01-2023

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36 uur

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 44.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpen. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht. Wil je meer over ons weten, kijk dan op: https://www.werkenvoorderondevenen.nl/ of op https://youtu.be/c7aPP9bMjlc.

Je gaat als beleidsadviseur duurzaamheid aan de slag in het team Ruimte & Economie. Dit team heeft als opgave het ontwikkelen van ruimtelijke visie en beleid. Vanuit verschillende disciplines zoals verkeer, wonen en economie leveren we een bijdrage aan integrale planvorming.

Je komt te werken in een informele organisatie met korte lijnen en een goede werksfeer. We werken vanuit het motto ‘samen voor elkaar’. Dit betekent dat je vanuit een integrale blik inwonergericht aan de slag gaat.

Opdracht
Je bent onderdeel van het programmateam duurzaamheid en werkt daarin nauw samen met de beleidsadviseur warmte, een programmaondersteuner en een communicatieadviseur. Als beleidsadviseur duurzaamheid – elektriciteitstransitie ga je de komende tijd gericht aan de slag met:

 • Raadsbehandeling en uitvoering van het beleidsplan grote en kleine zonnevelden;
  • Advisering en opvolging van moties en amendementen;
  • Beantwoording vragen van stakeholders en inwoners;
  • Advisering in het vergunningstraject;
 • Vertegenwoordiging van De Ronde Venen in overleggen met de RES U16;
 • Vertegenwoordiging van De Ronde Venen in overleggen met Rijkswaterstaat over zonnevelden langs A2;
 • Advisering bij verduurzaming maatschappelijk vastgoed;
 • Uitvoering geven aan het plan van aanpak ‘zon op dak’;
 • Mee-beoordelen van lokale subsidieaanvragen;
 • Het volgen en reageren op ontwikkelingen grootschalige zon- en wind bij buurgemeenten;
 • Het volgen van landelijke en provinciale ontwikkelingen en alert zijn op subsidiemogelijkheden voor De Ronde Venen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximaal uurtarief van €100- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur duurzaamheid en energietransitie;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van energietransitie bij een gemeentelijke instelling (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur duurzaamheid bij een politiek/bestuurlijke organisatie (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het werken met diverse stakeholders met verschillende belangen(aantoonbaar gemaakt doormiddel van een voorbeeld) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Daadkrachtig
 • Resultaatgericht
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Zelfstandig
 • Teamspeler
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 31 januari 2023 tussen 10:00 uur en 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 27 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot en met maandag 23 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 24 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 26 januari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur Duurzaamheid - Elektriciteitstransitie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.