thumbnail
thumbnail
Programmamanager / Projectleider Project Aardgas

De Bilt

Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AH Bilthoven, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
18 tot 24 Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

18 tot 24

Publicatiedatum:

18 nov 2022

Organisatie
Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 230 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is. Kijk op onze Youtube om te zien wat Gemeente De Bilt nog meer te bieden heeft.

Om deze ambitie te kunnen realiseren, is de gemeentelijke organisatie in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om meer opgavengestuurd en gebiedsgericht te werken. Daarnaast bouwen we verder aan een organisatie die flexibel is en slagkracht heeft: we werken vanuit kleine, zelforganiserende teams met een heldere kernopdracht. Lees hier ons organisatieverhaal.

Opdracht
Als programmamanager fungeer je als schakel tussen de bestuurlijke laag, bestaande uit stuurgroep en ambtelijk opdrachtgever, en de projectteams. Jij bent eindverantwoordelijk voor het realiseren van een bronnet dat 650 woningen aansluit op de restwarmte van rioolwaterzuiveringsinstallatie in de wijk en het creëren van draagvlak hiervoor onder de bewoners. Daarbij zijn inclusiviteit en het stimuleren van energiebesparende maatregelen speerpunten. Dit project is een proeftuin onder het Programma Aardgasvrije Wijken van de Rijksoverheid.

Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de stuurgroep, die bestaat uit gemeente, het waterschap, de woningbouwcorporatie, de provincie en de energiecoöperatie. Je bereidt de vergaderingen van de stuurgroep en het bestuurlijk proces van de gemeente voor. Aan de andere kant stuur je de projectteams van realisatie en participatie aan, evenals de communicatieadviseur. Je werft projectleiders realisatie en participatie (ook wel de duurzaamheidsmakelaar) en zorgt dat zij hun projectdoelen behalen. Denk hierbij aan de aanbesteding en realisatie van het bronnet, de vergunning, de informatievoorziening en de werving van particuliere woningeigenaren. Zelf ben je verantwoordelijk, al dan niet met hulp van experts, voor overeenkomsten, financieringsvoorstellen, intentieovereenkomsten over de afname van de warmte en het exploitatiemodel. Je zorgt voor een soepel proces, waarbij je scope en doelen definieert, contact onderhoudt met de communicatieafdeling en het budget beheert.

Daarbij vervul je een ondernemende regisseursrol. Je zorgt dat iedereen zijn werk goed kan doen en voor samenhang tussen de verschillende processen. Je staat in contact met verschillende stakeholders (de projectpartijen HDSR, BENG!, Provincie Utrecht, woningcorporatie SSW, gemeente De Bilt; nutspartijen zoals Stedin, verenigingen, kerken, en bewonersinitiatieven).

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Kandidaat is beschikbaar voor minimaal 12 maanden voor 18 tot 24 uur per week;
 2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van warmtetransitie.

Gunningscriteria (weging)

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van warmtetransitie (30 punten);
 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar bij een gemeentelijke instelling (20 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid (20 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring als projectleider in multidisciplinaire teams (20 punten);
 5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van ruimtelijke ordening (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je beschikt over de volgende competenties:
 • Verbinder
 • Omgevingsbewustzijn
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Creativiteit en ondernemerschap: kansen ontwikkelen, zien en benutten

Daarnaast heb je de volgende vaardigheden:

 • Plannen en organiseren
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie

Kennis en ervaring met de volgende zaken is gewenst:

 • Publiek-private samenwerking
 • Werken voor/met gemeenten en bewonersinitiatieven
 • Affiniteit met de warmtetransitie

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.
Is hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 1 december 2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 30 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente vraagt van de opdrachtnemen bij het contract onder leiding en toezicht dat ze gebruik maken van een G-rekening. (Bij NEN-gecertificeerde ondernemingen 25% en bij niet NEN-gecertificeerde ondernemingen 55%).

Reiskosten & parkeren
Het in de offerte vermelde uurtarief dient inclusief de reiskosten te zijn van woon-werkverkeer. Indien het reizen per auto noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht dan vergoedt de gemeente De Bilt maximaal € 0,30 (bruto) per kilometer. Het betreft een zogenaamde netto-netto vergoeding. Het declareren van zakelijke kilometers moet altijd vooraf zijn afgestemd met de opdrachtgever.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 24 november 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 25 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 28 november 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Programmamanager / Projectleider Project Aardgas die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.