thumbnail
thumbnail
Jurist Ruimtelijke Ordening

De Bilt

Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AH Bilthoven, Nederland

Ruimtelijke Ordening
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Utrecht

Publicatiedatum:

18-11-2022

Sluitingsdatum:

28-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
 Vanwege het grote aantal ruimtelijke projecten dat actueel is in onze gemeente, zijn wij op zoek naar een Jurist Ruimtelijke Ordening die zich wil inzetten om een bijdrage te leveren aan diverse ruimtelijke projecten/procedures in Gemeente De Bilt. Deze projecten liggen met name op het snijvlak tussen het thema duurzaamheid en RO met de daarbij behorende ruimtelijk-juridische procedures. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een zonneweide. Samen met de twee vaste beleidsadviseurs RO richt je je op het doorlopen van ruimtelijke procedures van initiatief tot en met omgevingsvergunning. Je begeleidt de bestuurlijke besluitvorming van ruimtelijke procedures, waaronder zowel uitgebreide omgevingsvergunningen als bestemmingsplannen. Tevens behandel je daar waar nodig zienswijzen, bezwaren en beroepen. Je formuleert heldere adviezen en ligt deze toe aan de wethouder en/of raadscommissie. Je draagt zorg voor communicatie en participatie over ontwikkelingen en uitvoering van plannen.

Wij zoeken een collega met een positieve maar kritische en zelfstandige werkhouding. Iemand met een scherp beoordelingsvermogen, overtuigingskracht en daadkracht. Iemand die pragmatisch en resultaatgericht is en de weg kent in het ruimtelijk juridisch domein. Maar je kijkt ook verder dan de grenzen van je eigen vakgebied. Je bent bovenal een teamplayer en het algemeen belang staat centraal in je werk. Natuurlijk ben je op de hoogte van wat er in de samenleving en op je vakgebied leeft.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Kandidaat is beschikbaarheid per uiterlijk 5 december 2022 voor minimaal 2 maanden;
 2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van ruimtelijke ordening.
 3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van ruimtelijke ordening.

Gunningscriteria (weging)

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als juridisch medewerker op het gebied van ruimtelijke ordening (30 punten);
 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als medewerker op het gebied van ruimtelijke ordening bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met ruimtelijk-juridische procedures op het gebied van duurzaamheid, zoals de aanleg van zonneweides (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv) (20 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring met het formuleren van heldere adviezen in ruimtelijke projecten en het toelichten daarvan aan college en/of gemeenteraad (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent resultaatgericht en je hebt overtuigingskracht
 • Je werkt graag samen
 • Je neemt graag initiatief en bent oplossingsgericht
 • Je bent omgevingsbewust: goed op de hoogte van (in- en externe) ontwikkelingen en van wat er leeft bij alle belanghebbenden
 • Je hebt affiniteit met het thema duurzaamheid
 • Werken onder tijdsdruk vind je geen probleem
 • Je kunt uitstekend plannen en organiseren
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 2 december 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 1 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente vraagt van de opdrachtnemen bij het contract onder leiding en toezicht dat ze gebruik maken van een G-rekening. (Bij NEN-gecertificeerde ondernemingen 25% en bij niet NEN-gecertificeerde ondernemingen 55%).

Reiskosten & parkeren
Het in de offerte vermelde uurtarief dient inclusief de reiskosten te zijn van woon-werkverkeer. Indien het reizen per auto noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht dan vergoedt de gemeente De Bilt maximaal € 0,30 (bruto) per kilometer. Het betreft een zogenaamde netto-netto vergoeding. Het declareren van zakelijke kilometers moet altijd vooraf zijn afgestemd met de opdrachtgever.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 24 november 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 25 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 28 november 2022, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Jurist Ruimtelijke Ordening die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.