thumbnail
Projectleider Koersdocument Wonen, Verblijf & Zorg

(DASTwente) Regio Twente

De Hofte 7, 7471 DK Goor, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit vandaag
Geen maximum
20 Overijssel

Publicatiedatum:

02-08-2022

Sluitingsdatum:

11-08-2022

Begindatum:

12-09-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

20

Projectleider Koersdocument Wonen, Verblijf & Zorg

De functie/opdracht
OZJT heeft de opdracht versnelling aan te brengen in het traject koersbepaling Wonen, Verblijf & Zorg. Hiervoor levert OZJT/Samen 14 procesregie/coördinatie op het project. Doel is een koersdocument Wonen, Verblijf & Zorg voor de korte en middellange termijn gereed te hebben voor besluitvorming in Q4. Op basis waarvan de inkoop voor deze segmenten nader vorm kan krijgen. Hiervoor zoeken wij een projectleider.

Waar gaat het koersdocument over?
Bij de totstandkoming van de strategische visie regionale Inkoop Jeugdhulp is gebleken dat er geen duidelijke visie is op Wonen, Verblijf & Zorg. Dit is verklaarbaar vanuit de hoeveelheid aan ontwikkelingen op dit gebied. Een visie op het gebied van wonen, verblijf & zorg is nodig. Hiermee kan inkoop een passend antwoord vinden ten einde het zorglandschap hierop te organiseren, maar ook zorg te dragen voor een samenhang der dingen
 
Overzicht en inzicht
Er is behoefte aan analyse en definities: wat zijn de aantallen, wat bedoelen we precies met de begrippen, waar gaan jeugdigen naartoe bij bereiken 18 jarige leeftijd, wie doet die triage, welke relaties zijn er te leggen op basis van data vanuit aanpalende beleidsterreinen.

Vanuit de regionale samenwerking wordt georganiseerd op een Werkgroep Koersdocument inkoop wonen & verblijf voor de periode 2023 -2025. Alsmede een advies aanpak voor een integrale meerjarige koers.

De benodigde kennis en kwaliteiten om tot visievorming te komen zijn beschikbaar binnen de gemeenten. Regie en coördinatie op deze samenwerking is noodzakelijk om tot resultaat te komen binnen dit korte tijdsbestek. Een kort tijdsbestek gezien de planning op inkoop. OZJT biedt aan hierop te organiseren met beleidsinzet vanuit de gemeenten en extern advies (o.a. vanuit de JZ+ bovenregionale trajecten, SPUK trajecten centrumgemeente)

Deze opdracht zal onder vlag van OZJT te laten uitvoeren m.b.t. procesregie/coördinatie op het project. teneinde een visiedocument Wonen, Verblijf & Zorg voor de korte en middellange termijn gereed te hebben voor besluitvorming door het AB Q4 2022, op basis waarvan verder inkoop gestalte kan krijgen.
Bestuurlijke opdrachtverlening wordt ter besluitvorming voorgelegd in het DB van 7 september a.s. waarna het AB op 21 september hierover geïnformeerd zal worden. Gezien de tijdspanne wordt de opdracht al anticiperend op positief besluit uitgezet.

OZJT heeft het ambtelijk opdrachtgeverschap voor het programma waarin gemeenten en zorgaanbieders samen werken aan het afnemen van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Wij zoeken een projectleider die zich richt op deze opdracht.

Jij gaat:

 • Projectleiding geven aan genoemde werkgroep

 • Zorgdragen voor een inhoudelijk koersdocument op basis waarvan we zo goed mogelijk richting kunnen geven aan de inkoop van jeugdhulp per 2025

 • Een koers neerzetten op basis waarvan we zich aandiende pilots op de segmenten Wonen & verblijf kunnen beoordelen, monitoren en evalueren zodat we deze kunnen integreren in de inkoop per 2025.

 • Bestuurlijk en ambtelijk informeren opdat er draagvlak ontstaat voor deze koers.


Dit vragen wij van jou

 • Je beschikt over een strategisch profiel, met veel ervaring met dit soort programma’s

 • Beschikt over een sterk netwerk direct werkend onder de trekkende bestuurders.

 • Je bent bekend met het zorglandschap in Twente, centrumgemeente taken, bovenregionale samenwerking en aanspreekpunt is voor de aanpak van wachttijden voor de hele regio.

 • Je bent resultaatgericht, een verbinder in het netwerk, strategisch en je kan op verschillende niveaus schakelen (strategisch, tactisch , uitvoerend).

De organisatie
OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van Jeugdhulp en Wmo-zorg. Door de inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren, zorgt OZJT/Samen14 ervoor dat alle veertien gemeenten een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel kunnen realiseren voor hun inwoners.

De Eisen

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.

 • Kandidaat heeft minimaal 2jaar aantoonbare werkervaring met inkoop binnen de gemeente.

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als project leider

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met WMO en Jeugdhulp

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met sociaal domein.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als project leider

   

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Koersdocument Wonen, Verblijf & Zorg die deze organisatie zoekt?