thumbnail
thumbnail
Opgave coördinator sociaal domein

(DASTwente) Gemeente Hengelo

Burgemeester Jansenstraat 1, 7551 EB Hengelo, Nederland

Sociaal Domein
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Overijssel

Publicatiedatum:

25-11-2022

Sluitingsdatum:

30-11-2022

Begindatum:

12-12-2022

Einddatum:

31-05-2023

Uren per week:

36
Opgave coördinator sociaal domein (tijdelijk, 24-36 uur per week)

Als opgave-coördinator lever je via de activiteiten in jouw ontwikkelopgave een concrete bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de dienstverlening in het sociaal domein binnen de gemeente. Ben jij een (senior) beleidsadviseur met een integrale kijk op het sociaal domein en op zoek naar een prachtige opdracht in het sociaal domein en klaar om impact te maken?


Wat is het speelveld?
In Hengelo volgen we de landelijke ontwikkelingen Bij het team Sociaal domein hebben we in Hengelo een tijdelijke vacature voor een:
nauwgezet en zetten we met andere gemeenten in op actieve beïnvloeding van het Rijksbeleid. Daarnaast sturen we lokaal actief op de doorontwikkeling van het Sociaal Domein met een nadrukkelijke focus op transformatie en kostenbeheersing.

Hengelo streeft naar een goede sociale balans, een inclusieve stad waarin iedereen een volwaardige plek heeft. Dat zijn veel opgaven tegelijk. Er moet goed onderwijs zijn. Inwoners moeten goede kansen op een baan hebben. We werken aan een krachtig front tegen armoede en schulden. Werk is daarin een belangrijke schakel. Gezondheid en overige zorg moeten goed georganiseerd zijn. Dit moet aansluiten bij de praktijk van alledag in onze wijken, maar ook bij de professionals (stedelijk netwerk) en bij onze partners.

Wij willen, via een preventieve, integrale en wijkgerichte aanpak, de komende jaren komen tot een inhoudelijke transformatie van het sociaal domein, die uiteindelijk leidt tot een sluitende begroting. Het afgelopen jaar is gebleken dat de financiële middelen voor het sociaal domein van Hengelo in de toekomst ontoereikend zijn om alle kwetsbare doelgroepen goed en vertrouwd te ondersteunen. De organisatie bereidt zich daarom voor op een transformatie om het Sociaal Domein toekomstbestendig te houden: een betekenisvol en betaalbaar Sociaal Domein.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitvoeringsplannen van het transformatieplan waarmee we de financiële houdbaarheid van het sociaal domein op de langere termijn kunnen borgen. Dat vraagt om vergaande keuzes. In december vindt hierover naar verwachting de bestuurlijke besluitvorming plaats.

Via het programma Sociaal Domein wordt dit aangestuurd. Het programma is een van de 9 strategische opgaven in de gemeente Hengelo waar het Concern Managementteam (directie) direct opdrachtgever van is. Jouw opdrachtgever is de Ontwikkelmanager sociaal.


Wat ga je doen?
Binnen jouw ontwikkelopgave zoek je naar mogelijkheden om de bestuurlijk ingekaderde inhoudelijke en financiële doelstellingen te realiseren. Je geeft vorm en inhoud aan jouw ontwikkelopgave en;
 • Ontplooit op de juiste momenten nieuwe initiatieven;
 • Coördineert lopende activiteiten en houdt een scherp oog op de realisatie van de doelen;
 • Stemt hierbij af met andere opgave-coördinatoren op zodanige wijze dat een integraal geheel wordt ontwikkeld en gerealiseerd;
 • Zorgt dat projecten op snelheid blijven en weet hiervoor ook anderen te activeren;
 • Versterkt het draagvlak ten behoeve van de in te voeren veranderingen binnen de ambtelijke organisatie en ketenpartners;
 • Begeleidt activiteiten binnen de ontwikkelopgave naar een succesvol einde door het proces te overzien en aanspreekpunt te zijn voor alle partijen.
 • Informeert de ontwikkelmanager over afwijkingen in de planning, de financiën, de kwaliteit en de onvoorziene omstandigheden;
 • Signaleert risico’s in de uitvoering en formuleert beheersmaatregelen om deze risico’s te ondervangen.
 • Fungeert, in samenwerking met de ontwikkelmanager, als rapporteurnaar management en bestuur.

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat je nauw samenwerkt met interne (ontwikkelmanager sociaal domein, collega opgavecoördinatoren, projectleiders, afdelings- en teammanagers) en externe (andere gemeenten, ketenpartners) betrokkenen.

Naast jouw bijdrage aan de realisatie van de transformatie van het sociaal domein in Hengelo ben jij ook projectleider van het preventieteam jeugd. In deze rol sluit je ook aan bij de regionale stamtafel jeugd. Tot slot draag je samen met een team zorg voor de voorbereiding van de gecombineerde aanbesteding SZO (School Zorg Ondersteuner) en POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts).

Jij bent
 • een stevige professional met werkervaring in het sociaal domein en hebt een HBO+ of WO studie afgerond;
 • resultaatgericht, analytisch en probleemoplossend ingesteld;
 • in staat een aantal projectleiders te ondersteunen;
 • een teamspeler met sterke communicatieve vaardigheden, zowel in samenwerking met directe collega’s als met ketenpartners.
 • Een verbinder en weet mensen met verschillende achtergronden en niveaus bij opgaven in het sociaal domein te betrekken en tot creativiteit en samenwerking te stimuleren;
 • Iemand die affiniteit heeft met innovatie- en veranderprocessen, projectmanagement en/of organisatieontwikkeling.


De organisatie
Centraal gelegen in Twente ligt Hengelo, een stad met ruim 80.000 inwoners en veel evenementen. Hengelo is een stad in beweging die hard werkt aan haar toekomst, zoals de binnenstad en de transformatie van het sociaal domein. De 750 medewerkers van de gemeente Hengelo werken met inzet en ambitie voor de Hengelose inwoners en bedrijven. Dat doen we vanuit onze leidende motieven persoonlijk, respectvol, duidelijk en betrouwbaar. Dat is de wijze waarop we vanuit houding en gedrag onze dienstverlening vormgeven en hoe we met elkaar samenwerken. 


Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren!

 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Opgave coördinator sociaal domein die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.