thumbnail
thumbnail

Projectleider

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
12 Utrecht

Begindatum:

11 jul 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

12

Publicatiedatum:

7 jun 2024

Heb jij ruime ervaring met het aansturen van complexe projecten in een interbestuurlijke setting? Ken je de inhoud en het speelveld van natuurbeleid en natuurmonitoring? Haal je energie uit verbetering van processen en samenwerking? Lees dan snel verder over deze uitdagende opdracht voor de Stuurgroep Natuurmonitoring en Informatievoorziening!

Wie zijn wij?
De Stuurgroep Natuurmonitoring en Informatievoorziening (NM&IV) bestaat uit vertegenwoordigers van LNV, provincies en Rijkswaterstaat. Zij is onder meer opdrachtgever van het Verbeterprogramma VHR-monitoring, dat is ondergebracht bij BIJ12. BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt hiermee voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Deze uitvraag wordt in opdracht van de Stuurgroep verzorgd door de Interprovinciale Programmaorganisatie Landelijk Gebied (IPLG) en BIJ12. Wij zijn een multidisciplinair team enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en vinden professionaliteit en een open, gezellige werksfeer belangrijk.


Over vegetatie- en habitattypekaarten
Om natuurdoelen en herstelopgaven te kunnen vastleggen worden vegetatiekarteringen uitgevoerd in natuurgebieden. Deze kaarten worden verwerkt tot habitattypekaarten. De kaarten worden centraal opgeslagen in de Nationale Databank Vegetatie- en Habitatkarteringen (NDVH). De diverse habitattypen vormen, net als diverse diersoorten, beschermde elementen in onze natuur. Zo worden Natura2000-gebieden aangewezen op basis van het voorkomen van habitattypen en soorten. Habitattypekaarten zijn dan ook cruciaal in het bouwwerk van natuurbeheer, -beleid en -monitoring. Deze kaarten vormen daarnaast de onderlegger van AERIUS (berekeningen stikstofdepositie) en de basis van Natuurdoelanalyses, en worden benut voor de VHR-rapportages aan de Europese Commissie. Het is daarom van groot belang dat een eenduidig en transparant beeld bestaat over het proces van opstellen, valideren en openbaar maken van de habitattypekaarten. Zowel de governance (groot aantal organisaties, decentralisatie, eigenaarschap) als de techniek (validatie, begrenzingen) stelt ons voor uitdagingen.
We constateren dat op dit vlak nog verbetering nodig is. Er zijn afgelopen jaren verschillende initiatieven geweest om het proces en de kwaliteit van de habitattypekaarten te verbeteren. Desondanks lukt het nog niet goed om tot oplossingen te komen die voor alle partijen bevredigend zijn. In 2023 is een advies tot stand gekomen om hierin verandering te brengen. Dit advies is uitgangspunt voor het vervolg. Het is jouw opdracht om, in samenspraak met betrokken partijen en op basis van dit advies de benodigde verbeteringen af te spreken.

Wat ga je doen?
Het hoofddoel is het opstellen van een set van (bestuurlijke en inhoudelijke) afspraken die de verantwoordelijkheden helder maken. Om te beginnen vorm je jezelf een beeld van de wettelijke taken, bestaande afspraken en lopende initiatieven. Je bouwt goede contacten op met de verschillende betrokken organisaties en hebt oog voor hun wensen en uitdagingen. Samen met een inhoudelijk expert stuur je een samenwerkingsgroep aan, waarin provincies, LNV en RWS zijn vertegenwoordigd. Deze groep werkt het advies voor verbetering uit tot concrete acties. Hiertoe ontwerp je gezamenlijk het proces en kom je tot oplossingen die uitvoerbaar zijn en op draagvlak kunnen rekenen. Zaken die aan de orde zullen komen zijn onder meer eigenaarschap, validatie en kwaliteitstoetsing, versiebeheer, protocollen, detailniveau en begrenzing. Je hebt een klankbordgroep tot je beschikking voor (gevraagd en ongevraagd) advies.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?
Samen met de inhoudelijk expert werk je onder de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep NM&IV. Je stuurt de samenwerkingsgroep aan en zorgt voor een duidelijk proces, waaronder ook bestuurlijke besluitvorming. Je zorgt voor een goede betrokkenheid van de verschillende partijen. Als projectleider heb je daarnaast oog voor de bredere samenhang met andere onderdelen binnen de programmaorganisatie en organiseer je de daarvoor benodigde afstemming en afspraken.

Wat vragen we?
Jij bent onze gedroomde kandidaat als:

  • je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;

  • je aantoonbaar relevante ervaring hebt met projectmanagement bij de overheid (bij voorkeur provincies of Rijksoverheid) op het gebied van natuur en milieu;

  • je een betrouwbare gesprekspartner bent die kan omgaan met verschillende belangen en realiteiten;

  • je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en affiniteit hebt met het werken in een interbestuurlijke omgeving;

  • je oog hebt voor proces en draagvlak, maar ook voor resultaten en de koppeling kan leggen met de inhoud/ uitvoering;

  • je goed gedijt in een dynamische werkomgeving en je snel nieuwe kennis eigen maakt.


De opdracht is voor 10-12 uur per week, voor minimaal een half jaar met de optie tot verlenging met 6 maanden.
Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Werkzaamheden vinden plaats in Utrecht (BIJ12). Daarnaast is in Den Haag werkruimte beschikbaar bij IPO. BIJ12 beschikt over goede voorziening voor fysiek, online en hybride vergaderen.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.