thumbnail
thumbnail

Programmamanager

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
125
36 Utrecht

Begindatum:

4 jul 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

31 mei 2024

Wie zijn wij
Het IPO ondersteunt de provincies, BIJ12 is onderdeel van de vereniging en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)

 • Natuurinformatie en Natuurbeheer

 • GBO voor het beheer en ontwikkeling van gezamenlijke informatiesystemen

 • Stikstof en Natura 2000

Wat ga je doen
BIJ12 zoekt een interimmanager. De aanleiding hiervoor is dat de afgelopen jaren de taken van BIJ12 zijn verzwaard en toegenomen. Dit heeft geresulteerd in versterking van de capaciteit en budget van BIJ12. Het betekent echter ook:

 • Dat de omvang van alle units is toegenomen.

 • Dat de taken van de unitmanagers zijn verzwaard, waardoor de werkdruk op MT-niveau is toegenomen.

 • Enkele nieuwe taken aan units zijn toegevoegd waarvan nader moet worden onderzocht hoe deze het beste kunnen worden belegd.  

 • Om de huidige werkdruk te verlagen zoeken we een interimmanager die tijdelijk enkele taken kan overnemen van de huidige unitmanagers. Het gaat hierbij onder meer om:

  • aansturing van onder meerdere uitvoeringstaken die deels ook verder worden ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn:

   • uitwerking van de ondersteuning van de provincies voor de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet en de verdere uitwerking van taken op het gebied van de ondersteuning van de provincies op de gebieden van het Besluit Registratie Ondergrond en Richtlijn Overstromingsrisico’s.  

  • aansturing van de digitale doorontwikkeling van informatieproducten voor Externe Veiligheid

  • voorbereiding van een programma voor natuurmonitoring

  • aansturing van het team Informatievoorziening (IV)

  • bijdragen aan de verantwoording van Bij 12 onder andere op het gebied van subsidies.

Je werkt nauw samen met je collega’s in het MT van BIJ12 en met je collega’s van het MT IPO-Bureau in Den Haag en met de managers van de afdelingen bedrijfsvoering en communicatie.

Wij zoeken per direct een ervaren en zelfstandige interim manager die voor 32-36 uur per week ondersteuning kan bieden aan een nieuwe tijdelijke unit van BIJ12. Wij hebben de volgende functie-eisen:

 • Minimaal wo-werk- en denkniveau.

 • Minimaal vijf jaar ervaring in een leidinggevende rol in een complexe, bestuurlijke en veranderlijke omgeving, waarvan ten minste twee jaar ervaring met bestuurlijke en strategische advisering.

 • Aantoonbare ervaring met en een grote passie voor het inrichten, aansturen en leidinggeven in een veranderende organisatie.

 • Kennis en ervaring met het werken met enerzijds beleidsontwikkeling en anderszijds met informatievoorziening, en (natuur-)monitoring

 • Aantoonbare ervaring met financiële beheersing van programma’s en projecten.

 • Aantoonbare ervaring met het opstellen en borgen van kwalitatieve en kwantitatieve management rapportages voor directie en stakeholders.

 • Bij de vereniging IPO werken we voor onze leden, de provincies. Het is dus een pré als je begrijpt hoe de overheid in het algemeen en de bestuurslaag provincies in het bijzonder werkt. Daarvoor is het een vereiste dat je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, dat je de politiek-bestuurlijke context waarin onze leden opereren doorhebt en daarmee in je functioneren rekening houdt.

Werkzaamheden:
Als interimmanager bij BIJ12 verbind jij mensen, kennis en expertise met elkaar. Je ondersteunt het huidige MT en de unitmanagers met het tijdelijk overnemen van taken, zodat de taken binnen het MT van BIJ12 beter kunnen worden verdeeld.

Concreet betekent dit dat jij:

 • Je flexibel op kunt stellen wat betreft de verdeling van taken binnen het MT.

 • In staat bent om strategisch te adviseren over de opgaven voor BIJ12 en een bijdrage kan leveren aan de uitvoering van de opdrachten.

 • Je in staat bent om de opdrachten en opgaven binnen BIJ12 en met het IPO-Bureau in Den Haag met elkaar te verbinden.

 • Zorgt voor een goede samenwerking met de units binnen BIJ12 en het MT-IPO-bureau voor het optimaliseren en implementeren van werkprocessen.

 • Heldere (werk- en resultaat) afspraken maakt over de tijdelijke werkzaamheden, waar nodig prioriteiten stelt en verwachtingen managet.

 • Een relatienetwerk onderhoudt met de provincies.

 • Zorgt voor een optimale inzet van mensen en middelen op basis van het beschikbare budget en hierover rapporteert.

Daarnaast, als lid van het MT:

 • Ontwikkel je samen met de directeur en je collega MT-leden (van BIJ12 en IPO-bureau) de strategische koers van BIJ12 en IPO vereniging.

 • Werk je optimaal samen met de andere MT-leden aan het leveren van een goede kwaliteit van dienstverlening door BIJ12.

Leg je verantwoording af voor de ontwikkelrichting van je eigen unit en sta je open voor de input van je collega MT-leden.

Aantal uur per week: 32-36 uur
Verlengingsopties : 2 x 12 maanden

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Eisen

 • Uw aanbieding past binnen het door ons vastgestelde tariefbandbreedte voor deze opdracht van minimaal € 100 en maximaal € 125 exclusief btw. Indien het aangeboden tarief buiten het gestelde bandbreedte ligt is uw inschrijving niet geldig.

 • De aangeboden kandidaat is akkoord:

  A. Dat deze opdracht voor 32-36 uur per week wordt uitgevoerd;

  B. Met de procedure en de inhuurvoorwaarden;

  C. Uw inschrijving, waaronder de shortlistcriteria, dient naar waarheid te worden ingevuld op straffe van ongeldigheid. Indien u duidelijk ten onrechte punten toekend op één of meerdere shortlistcriteria wordt uw inschrijving niet verder in behandeling genomen en terzijde gelegd.

 • Geef naast het cv een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria in hetzelfde document. Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het cv genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Benoem alle nummers van de eisen en de nummers van de shortlistcriteria. Geef ook het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen.

  Let op. U dient geen teksten in de velden van het DAS-systeem in te voeren. Deze worden niet meegenomen in de beoordeling. Gebruik uitsluitend 1 bijlage: cv en bijlage onderbouwing. Beiden dus in 1 document. Indien u niet aan a en b voldoet kan uw aan bieding terzijde worden gelegd.

 • Kandidaat beschikt over wo-werk- en denkniveau (voorkeur richting bestuurskunde).

 • Minimaal 3 jaar ervaring in een leidinggevende rol in een complexe, bestuurlijke en veranderlijke omgeving.

 • Aantoonbare ervaring met het inrichten, aansturen en leidinggeven in een veranderende organisatie.

 • Aantoonbare ervaring met financiële beheersing van programma’s en projecten.

 • Aantoonbare ervaring met het opstellen en borgen van kwalitatieve en kwantitatieve management rapportages voor directie en stakeholders.

Wensen

 • Aantoonbare managementervaring bij een provincie.

 • Aantoonbare werkervaring in een leidinggevende rol in een complexe, bestuurlijke en veranderlijke omgeving.

 • Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke en strategische advisering.

 • Aantoonbare werkervaring met verandermanagement op inhoud en proces

 • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit. Prijs maximaal 200 punten en Kwaliteit maximaal 800 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt BIJ12 zich het recht om niet te gunnen.

  • A. Persoonlijke eigenschappen 200/100/0
   Resultaatgericht
   Klantgerichtheid
   Initiatiefrijk
   Samenwerker
   Verbinder
   Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

  • B. Vaardigheden 300/200/100/0
   Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
   Adviesvaardigheden
   Oordeelsvorming
   Overtuigingskracht
   Aantoonbare leidinggevende ervaring als een (interim) manager bij een (semi)

  • C. Kennis 300/200/100/0
   Afgerond wo opleiding op het gebied van bestuurskunde
   Aantoonbare ervaring met financiële beheersing van programma’s en projecten.
   Aantoonbare ervaring met het opstellen en borgen van kwalitatieve en kwantitatieve management rapportages voor directie en stakeholders.
   een pré als je begrijpt hoe de overheid in het algemeen en de bestuurslaag provincies in het bijzonder werkt.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programmamanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.