thumbnail
thumbnail
Programma manager jeugdhulp 2024

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€145
18 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

14-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Organisatie
Onze gemeente telt 114.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in Groene Hart. Met als missie voor alle bewoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en duurzaamheid als basis voor sociaal en ruimtelijk beleid, werken ruim 900 medewerkers dagelijks aan toonaangevende dienstverlening en resultaten. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen is hierbij kenmerkend voor de werkwijze van Alphen aan den Rijn.

De gemeentelijke organisatie heeft een platte structuur. De organisatie wordt aangestuurd door een concerndirectie met direct daaronder teammanagers en opgavemanagers. Teammanagers zijn verantwoordelijk voor de realisatie van inhoudelijke doelstellingen en ontwikkelopgaven van hun team. De opgavemanagers werken samen met de teammanagers en medewerkers uit de diverse vakteams aan een beperkt aantal opgaven.

Situatie
De gemeente Alphen aan den Rijn is gestart met een traject voor een gewijzigde aanpak en contractering van de Jeugdhulp per 2024. De gemeente telt 23.500 jeugdigen tot 18 jaar. Ongeveer 1 op de 7 jeugdigen doet een beroep op jeugdhulp. De gemeente streeft kwalitatief goede en voor de gemeente betaalbare jeugdhulp na en legt nadruk het voorkomen van jeugdhulp.

Op basis van beoogde maatschappelijke effecten, doelen en leidende principes worden preventieve activiteiten, de toegang tot jeugdhulp en (licht) ambulante hulp ondergebracht in een nieuwe organisatie. Voor specialistische vragen worden contracten met jeugdhulp aanbieders gesloten.

De gemeente zoekt een programmamanager die (namens opdrachtgever) verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het programma en het opleveren van de vastgestelde programma-resultaten: de gemeentelijke organisatie en inrichting voor het bieden van gespecialiseerde jeugdhulp en de verbinding met de Toegangsorganisatie die wordt opgericht.  Hij moet ervoor zorgen dat het werk wordt uitgevoerd en heeft daarbij de beslissingsbevoegdheid binnen de afgesproken toleranties. Daartoe heeft hij de rol als gedelegeerd opdrachtgever richting de projectleiders binnen het programma.

Opdracht en taken
De programmanager heeft de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Opdrachtnemer van het bestuurlijk OG-ON en de ambtelijke OG-ON.

 • Overeenkomen van doel, scope, resultaat en aanpak programma met opdrachtgevers.

 • Programmaopdracht en -plan opstellen en laten vaststellen.

 • Gemandateerd opdrachtgever namens de ambtelijke opdrachtgever

 • Verschillende projectopdrachten en -plannen laten opstellen en vaststellen.

 • Goedkeuring verkrijgen voor afzonderlijke (project)plannen én voor de uitvoering van de verschillende (project)fasen.

 • Inrichten programma-organisatie, definiëren van verantwoordelijkheden en toewijzen werkzaamheden.

 • Ondersteunen opdrachtgever bij opstellen en bewaken business case.

 • Toezien en sturen op voortgang programma en projecten.

 • Voorbereiden van de besluitvorming en rapportages voor de stuurgroep.

 • Managen risico’s en implementeren risicomaatregelen.

 • Escaleren naar opdrachtgever als werkzaamheden buiten toleranties dreigen te raken.

 • Zekerstellen integratie van deelresultaten (projecten) en managen raakvlakken.

 • Opleveren eindresultaat programma en afsluiten programma

Aantal uren en periode
Het is een complexe opdracht van gemiddeld 18 uur per week tot uiterlijk 1 januari 2024. De inzet fluctueert afhankelijk van de fase van het project en het aantal overleggen in een week. De inzet dient dus flexibel te zijn. Met een optie van een verlenging met maximaal 3 maanden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Kandidaat is beschikbaar per maandag 3 april 2023 met een gemiddelde flexibele inzet per week van 18 uur voor de gehele duur van de opdracht;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als programma-manager en/of operationeel directeur uitvoeringsorganisatie met complexe opdrachten (in bijvoorbeeld tijd, bestuurlijke regionale context, kosten en impact) met politiek-bestuurlijke besluitvorming (aantoonbaar gemaakt doormiddel van een voorbeeld);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als programma-manager en/of operationeel directeur van een uitvoeringsorganisatie in het Sociaal Domein op complexe opdrachten waarin de implementatie van de bedrijfsvoeringsonderdelen ICT, Personeel, Organisatie en Administratieve Organisatie onderdeel was van de opdracht;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de Jeugdwet en de processen die spelen binnen en rond de jeugdhulp en een leidende rol bij een complex Jeugdwet gerelateerd programma (licht dit duidelijk toe in het cv) (45 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als directeur en/of programmamanager binnen een l gemeente of samenwerkingsverband op strategisch/bestuurlijk niveau (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met advisering in aanbestedingsprocedures (20 punten);
7. Uurtarief maximaal € 145,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk, parkeerkosten en andere mogelijke kosten (5 punten).

Competenties

 • Samenwerkend

 • Resultaatgericht

 • Omgevingsbewust

 • Initiatiefrijk

 • bestuurlijk sensitief

 • Communicatief sterk

 • Besluitvaardig

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 3 referenties.

Werkdagen
De opdracht worden in overleg gepland.
Is hybride werken mogelijk? Ja

Planning
De gesprekken met de gemeente zijn gepland bij de gemeente Alphen aan den Rijn op donderdag 23 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 22 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze uitvraag.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programma manager jeugdhulp 2024 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.