thumbnail

Medewerker communicatie Omgevingswet

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Communicatie ACTIEF

Publicatiedatum:

11-01-2022

Sluitingsdatum:

17-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

01-08-2022

Uren per week:

12
€ 70
12 Zuid-Holland

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners. Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Samen met de senior communicatieadviseur werk je binnen het kernteam Omgevingswet en de teams ruimte, inspectie en vergunningen aan de in- en externe communicatie van de Omgevingswet.

We zijn op zoek naar een hands-on communicatie medewerker met bij voorkeur ervaring binnen de Omgevingswet en /of het fysieke domein. De nadruk bij jouw werkzaamheden ligt bij de uitvoering. Je voert zelfstandig taken uit en denkt actief mee. Je hebt ervaringen met het (mede) bedenken van (online) campagnes en bedenken en maken van content en middelen. Je werkt zelfstandig, snel, bent breed inzetbaar en kan goed meerdere projecten naast elkaar doen. Je werkt samen met het kernteam Omgevingswet, de senior communicatieadviseur en andere collega’s binnen het team communicatie.

- Je signaleert kansen voor zowel in- als externe communicatie voor de Omgevingswet en voert deze ook uit;
- Je hebt ervaring met on- en offline communicatie en een combinatie van beide;
- Aantoonbare ervaring met social media en andere digitale kanalen;
- Je denkt mee over kernboodschappen en kan deze vertalen in creatieve content;
- Je hebt ervaring met (digitale) evenementen;
- Je geeft vorm aan communicatie voor diverse doelgroepen en stakeholders (in- en extern);
- Je werkt goed samen met collega’s, partners en bureaus ‘;
- Je kan op B1 niveau schrijven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde mbo niveau 4 opleiding in de richting van communicatie.
2. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie.
3. Beschikbaar per 1 februari 2022 voor minimaal 12 uur p.w. gedurende de gehele looptijd van de opdracht incl. mogelijke verlengingsoptie(s).
4. Maximum uurtarief € 70,=  incl. reiskosten / fee Flextender, excl. Btw.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker communicatie binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar.
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker communicatie op het gebied van omgevingswet en/of ruimtelijke ordening in de afgelopen 5 jaar.
7. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van communicatie.

Competenties
Een resultaatgerichte persoonlijkheid die snel kan schakelen. Je denkt van buiten naar binnen, stelt kritische vragen en weet makkelijk een vertaling te maken naar praktijk en uitvoering. Kennis van Factor C is een pluspunt.

- Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit;
- Resultaatgericht;
- Zelfstandig;
- Vlotte pen;
- Samenwerken.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7/8.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 19 januari 2022 van 9.00 uur tot 12.00 uur (online). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 18 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 13 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 14 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 17 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker communicatie Omgevingswet die deze organisatie zoekt?